Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Prettig werken met biologische varkens

Cor Rijneveld schakelde vorig jaar om van 130 gangbare zeugen naar 270 biologische vleesvarkens in Linschoten (Utrecht). Zaterdag 9 april van 10.00 tot 16.00 uur houdt hij een open dag.

Rijneveld houdt 65 melkkoeien en 270 biologische vleesvarkens in Linschoten (Utrecht). Aanstaande zaterdag kan het publiek zijn biologische varkens kijken. Bij goed weer gaan de koeien om 12.00 uur voor het eerst weer naar buiten. Voor de kinderen is een springkussen aanwezig en slachterij Westfort organiseert een mini-proeverij.

Hoe ben je tot deze keus gekomen?

"We hadden 130 gangbare zeugen naast de melkveetak. Beide zijn arbeidsintensieve takken. In 2011 hebben we ons georiënteerd op de toekomst van de varkenstak. In eerste instantie wilde ik uitbreiden naar 300 zeugen. Van verschillende kanten (bank, voerleverancier, bedrijfsadviseur) werd me aangeraden om te groeien naar 600 zeugen. Dat zette me aan het denken of ik dat wel echt wil. Ik ben me gaan oriënteren bij collega's en heb de keuze gemaakt om over te stappen op de biologische productiewijze. Vanwege de benodigde arbeid kies ik alleen voor vleesvarkens naast de melkkoeien."

Hoe bevalt je de overstap naar biologische vleesvarkens?

"Ik ben blij dat ik deze keus heb mogen maken. Ik beleef meer plezier aan het contact met de dieren doordat ze meer in staat zijn hun natuurlijk gedrag uit te oefenen. Ik heb de indruk dat de varkens daardoor actiever zijn. De jonge dieren komen meteen naar me toe als ik bij ze in het hok stap. En de biologische manier van varkens houden past goed bij onze levensovertuiging doordat we zo een stukje dichter bij de natuur staan."

Hoe gaat het in de stal?

"De varkens groeien goed door hun hoge voeropname. We hebben begin november 2015 de eerste biggen opgelegd. Inmiddels is de eerste koppel geleverd. De eerste levering had een te hoge spekdikte, door de hoge voeropname. Vervolgens hebben we de voergift beperkt maar daar zijn we weer snel van afgestapt omdat dat teveel onrust gaf. In plaats daarvan schakel ik eerder over op afmestvoer en geef ik meer ruwvoer: kuilgras. Dat werkt goed. Bij de levering van de tweede koppel hebben we een plusje op de basisprijs weten te realiseren door een goede spier-spekverhouding. De voerwinst ligt nu boven onze begroting."

'Bij de levering van de tweede koppel hebben we een plusje op de basisprijs weten te realiseren door een goede spier-spekverhouding. De voerwinst ligt nu boven onze begroting.'

Hoe hoog is die voerwinst dan?

"Hij ligt boven de begroting. Hij is hoger dan in de gangbare varkenshouderij, maar er moeten meer kosten af zoals arbeid en strooisel. Wat de mestafzet me kost weet ik niet, want ik heb nog geen mest afgevoerd. De kosten van de certificering door SKAL drukken behoorlijk door op een bedrijf met onze omvang. Een big aankopen kost ongeveer €125 en het voer is 50 procent duurder. Op financieel gebied zit het voordeel vooral in een stuk zekerheid. De opbrengstprijs wordt één of twee keer per jaar aangepast en is gebaseerd op de kostprijs."

Open dag op zaterdag 9 april, van 10.00 tot 16.00 uur

Adres: M A Reinaldaweg 56, Linschoten.

Eén reactie

  • V. Arkenshouder

    big 125,- + voer 90,- = 215,- : 95 kg = 2,26 Euro / kg
    wat is de prijs nu?

Of registreer je om te kunnen reageren.