Varkenshouderij

Achtergrond 12 reacties

‘POV moet snel actie ondernemen’

Volgens Jan Schokker is het hoog tijd dat de POV het voortouw neemt bij de herstructurering van de varkenshouderij. ‘Het is kwart over twaalf.’

Varkenshouder Jan Schokker is in Raalte fractievoorzitter van Gemeentebelangen Raalte. Vanuit zijn rollen heeft hij een goed beeld van wat zich in het buitengebied van Raalte afspeelt, een gemeente met veel varkensbedrijven. Hij ziet veel boeren die in de knel zitten en soms noodgedwongen moeten stoppen. Veel groter is de groep die wel wil stoppen, maar dat niet kan.

“Laatst stelde ik de accountmanager van Rabobank voor eens met een touringcar rond te gaan en varkenshouders te laten instappen die graag willen stoppen. Ik weet zeker dat die bus snel vol zit.” Volgens Schokker is het de hoogste tijd voor actie. “Waarom halen we de bedrijven die willen stoppen niet naar voren?” Het is volgens Schokker vooral aan POV om actie te ondernemen.

'Sommigen denken nog steeds dat de crisis vanzelf overgaat'

Komt er na een slechte tijd niet vanzelf weer een betere?

“Er zijn nog steeds mensen die denken dat het vanzelf overgaat. Dat is niet zo. Dertig jaar geleden, toen ik begon met varkens, kon je met twintig biggen per zeug een goede boterham verdienen. Nu hebben we er dertig en verdienen we niets. Uiteindelijk is de stijgende productie de oorzaak van de problemen. Het is vooral zaak vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Ik snap dan ook echt niet dat de EU aan de achterkant vlees opkoopt. Ze kunnen beter aan de voorkant zeugen uit de markt nemen. Het liefst zie ik dat er in EU-verband wat gebeurt, maar de kans daarop is gering. Daarom moet de Nederlandse houderij zelf aan de slag.”

Wat moet er gebeuren?

“Het zou goed zijn als 15 tot 20% uit productie wordt genomen. Dat kan worden betaald door het fosfaatschot tijdelijk tussen varkens en melkvee weg te halen. Door met een tender te werken en de handel tijdelijk stil te leggen is een prijsopdrijvend effect voor de blijvers te voorkomen. Veel bedrijven die geen opvolger hebben, moeten op termijn sowieso stoppen. Waarom halen we die bedrijven niet naar voren? Uit het oogpunt van milieu en dierenwelzijn moet er ook bij EZ interesse zijn om zo’n stap te zetten. Deze wat oudere bedrijven scoren niet het best op deze punten.”

Inzetten op zaken als afzetbevordering en mestverwerking zijn niet de oplossing?

“Met alleen verbeteren van de afzet en promotie komen we niet uit dit dal. Er is domweg te veel varkensvlees. Ook mestverwerking helpt ons niet om door de crisis te komen. Met verwerkingskosten van ruim €20 per kuub hebben we nog steeds een achterstand op een land als Denemarken. Daar kunnen ze de mest voor €5 per kuub afzetten. Met 5 kuub per zeug is dat een achterstand van €75 per zeug. Bij veel varkenshouders staat het mest tot aan de roosters. Er is geen geld om mest af te laten voeren. Intekenen voor mestverwerkingsprojecten is er dus ook niet.”

'Bedrijven die knel zitten, komen niet naar POV-avonden'

Waardoor gebeurt er niets?

“Er zijn blijkbaar grote jongens die behoefte hebben aan een overaanbod en denken dat zij wel bij de blijvers horen. Ook de periferie zit niet te wachten op krimp van de sector. Juist de periferie drukt een steeds grotere stempel op alles wat er gebeurt. In het verleden hielden we NVV-avonden in Salland waar 300 boeren op afkwamen. Nu komen er zestig, waarvan de helft uit de periferie."

"Familiebedrijven die echt knel zitten, zie je niet op een POV-avond. Dat zorgt voor een vertekend beeld en vanwege de verdeeldheid gebeurt er niets. Het is hoog tijd dat er iemand opstaat en de kar trekt. POV heeft een poging gedaan, maar nu zien of horen we niets meer. Er is dringend behoefte aan boerenleiders die de praktijk goed kennen en staan voor het sectorbelang. Bij het ontbreken van voldoende leiderschap en eenheid vanuit de varkenshouderij is Rabobank genoodzaakt het voortouw te nemen. Ondertussen gaat de koude sanering volop verder. Het is nu zaak om door te pakken. Het is wat dat betreft geen 5 voor 12 maar kwart over 12.”

Wat kunt u doen vanuit de plaatselijke politiek?

“Hier in de gemeente heb ik de problematiek op de kaart gezet. Er is bijvoorbeeld animo om de bestaande rood-voor-roodregeling wat uit te breiden. Om mee te kunnen doen met zo’n regeling moeten varkenshouders echter ook zelf geld meenemen. Dat is er niet. Ook kan de gemeente helpen door agrarische gebouwen een ruimere bestemming te geven. Tot op zekere hoogte gebeurt dat hier ook. Verder kijk ik met belangstelling naar ontwikkelingen in andere gemeentes. Op steeds meer plekken wordt het probleem op de kaart gezet en wordt nagedacht over oplossingen.”

Laatste reacties

 • C0

  je slaat de spijker op de kop Jan de schotten er tussen uit voor een warme sanering het is nu of nooit. NVV en LTO wordt nou eens WAKKERRRRRRR !!!!

 • Wim Toornstra

  Eindelijk iemand die het snapt. Hier zijn geen commissies of pov voor nodig. Geef mensen die het zinkende schip willen verlaten de kans!!!!

 • beertje

  Wim, degene die willen stoppen maar nu niet kunnen hadden er niet aan moeten beginnen. Op deze manier start je geen onderneming, als het te moeilijk dreigt te worden vraag je geld om te stoppen. Dit zal dan weer betaald moeten worden door degene die door gaan.

 • frankrooi

  De melkveesector zelf is ook gebaat bij 15 tot 20 % uit de markt te halen. Extra varkensfosfaat omzetten naar koeien is dan natuurlijk heel dom.

 • grolschzetor

  Helemaal mee eens frankrooi

 • spits761

  je slaat de spijker op de kop,probleem is dat het een europees probleem is.Dat is 1. volgende probleem is dat de nederlandse overheid de varkensboeren liever kwijt dan rijk zijn.Dus een koude sanering ipv een warme.Je hebt in politiek den haag vandaag de dag niets te vertellen als het over de intensieve veehouderij gaat.Simpelweg er is geen meerderheid om echt goede initiatieven te steunen.Het zijn de linkse rakkers die daar de dienst uitmaken wat betreft de landbouw dan.Zie alle moties die de laatste jaren aangenomen zijn om het werk zo moeilijk mogelijk te maken,de volgende motie die aangenomen gaat worden is ereen die het verbod op staarten couperen gaat inhouden.Het liefst moet dat dan binnen een jaar geregeld zijn voor onze linkse broeders tevreden te stellen.En zo raakt men van de regen in de drup.Kijk naar de veehouderij;een heel ander sentiment,een motie is aangenomen om het kalf bij de koe te houden.Wat zegt de hr van dam afgelopen week in de kamer ,als het niet praktisch in te passen is leggen we de motie gewoon naast ons neer!!!De boer mag zelf beslissen of hij het kalf bij de koe laat of opstart in een eenlingbox!!Hoe gek wil je het hebben,zo dus!!!

 • Johnny Hogenkamp

  Helder verwoord Jan Schokker, complimenten. De waarheid is momenteel erg hard en wordt moeilijk uitgesproken. De oplossing is ook zeker niet simpel, maar uiteindelijk is iedereen gebaat bij rendement, ook de blijver. Vandaag is het al zo dat talloze kosten van stille schuldsaneringen op het bordje van de zittende varkenshouders komen te liggen. Juist daarom is het zaak dat er een flinke sectorale reorganisatie op stoom komt.

 • johanvm

  ben het helemaal met jan schokker eens
  heb met onze ingrid gesproken en heb dit verhaal ook in grote lijnen aan haar uitgelegd. heb veel vertrouwen in haar.
  er moeten veel minder varkens komen dat is duidelijk
  -zodat slachterijen moeten vechten om aan varkens te komen
  -voerfabrieken de deur plat lopen om voer te mogen leveren
  -mesttransporteurs moeten bellen om mest te mogen halen.

 • kalkar

  Blijft wel vreemd dat de Rabo nieuwbouw bij sommige nog wel financiert. Dit is ook dweilen met de kraan open.

 • John*

  als je investeert in een varkensbedrijf weet je vooraf dat je er 10 jaar aan vast zit en goede en slechte tijden gaat kennen... bedrijven die willen stoppen maken nu toch ook de keuze om niet meer te investeren en dankzij de stoppersregeling krijgen zij de tijd om de investeringen terug te verdienen. Ik vind dat de overheid al voldoende heeft gedaan. Over 3 jaar ziet t landschap er heel anders uit de stoppers zijn eraf en de blijvers krijgen weer de ruimte. En daarbij is het voor bedrijven is verstandig om is een productiedoel te stellen. bv. 15.000 biggen en die met zo min mogelijk zeugen te gaan maken. i.p.v perse die 500 zeugen willen houden en de laatste biggen maar de markt op duwen. Als je die extra biggen hebt maak t je dan makkelijk door minder zeugen te gaan houden en de varkensprijzen overeind te houden. Als je meer gaat produceren dan de stal af kan werk je zelf minder efficient en maak je ook nog eens de markt kapot!

 • John*

  boeren is het enige vak waarin je minder gaat verdienen als er harder gelopen wordt!

 • leftturn

  los van wat mensen zouden willen, de wenselijkheid hiervan, als je al uitruil mogelijk zou willen maken ben je enkele jaren verder. het lost op korte termijn niets op.
  de rechten verdelen onder rundvee kost minimaal 2 jaar, en dit is al vlug gerekend. pas als die operatie door Assen is afgerond zou er een uitruil opgezet kunnen worden. dit kost weer tijd. voor 2020 gebeurt er weinig. het is praktisch dus totaal geen middel voor bedrijven die nu in de problemen zitten.
  verder zal iedereen die meer moet beuren dan een 300 tot 500 euro per recht ook nooit voldoende krijgen om iets over te houden. het is geen gouden idee om iedereen in de puree eruit te trekken.
  het wordt ook tijd dat we ophouden met valse hoop wekken. vooral mensen van buiten de sector.
  het zal een regeling worden waar stoppers regeling mesters goed mee zijn. ook zullen de bedrijven gesloopt dienen te worden en de bestemming eraf. of de locatie moet uniek zijn.
  als het simpel was, had het allang plaatsgevonden.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.