Varkenshouderij

Achtergrond

Mestac wil mestverwerking opschalen

Varkenshouder Gerard de Jong heeft als voorzitter van Mestac de taak om de mestafzet van de producentencoöperatie op een verantwoorde manier te laten verlopen. Dit gebeurt onder andere met de nieuwe mestverwerkingsinstallatie Merensteyn, die op 9 juni officieel wordt geopend. "We krijgen meer mest aangeboden dan we kunnen verwerken", zegt De Jong.

De mestverwerkingsinstallatie Merensteyn in het Limburgse IJsselsteyn opent op 9 juni officieel de deuren voor genodigden. Gerard de Jong, varkenshouder in Biezenmortel (Brabant), is sinds eind januari voorzitter van Mestac, de initiatiefnemer van Merensteyn.

De Jong gaat in elk geval de komende 3 jaar de kar trekken bij de producentencoöperatie in het Brabantse Best. Hij heeft de taak om de mestafzet van de leden op een verantwoorde manier te laten verlopen met onder andere deze nieuwe mestverwerkinginstallatie. De hoofdtaak van de Jong bij Mestac is nu eerst het afronden van het project Merensteyn. Voor de dagelijkse zaken van Mestac blijft Ben Rooijackers, de Jongs voorganger, verantwoordelijk.

Kinderziektes eruit halen

De hal met de immense installatie, waar 100.000 ton mest op jaarbasis wordt verwerkt, is klaar. De erfverharding is aangelegd en de mest van de veehouders kan aangevoerd worden. De eerste prioriteit van de installatie ligt nu bij het volop probleemloos gaan draaien, en wel 24 uur per dag 7 dagen in de week. "De kinderziektes moeten er nog uit en dan kunnen we het proces optimaliseren", aldus de Jong. Voor de dagelijkse gang van zaken in de mestverwerking is een operator aangesteld die alles technisch draaiende moet houden.

Uitbreiding mestinstallatie noodzakelijk

Om de installatie daarna nog rendabeler te maken is uitbreiding noodzakelijk. Het aanbod van mest is niet het probleem om op te schalen, wel de vergunning. "We krijgen meer mest aangeboden dan we kunnen verwerken, ook aankoop vanuit het reguliere circuit kan interessant zijn voor de coöperatie. Vooral als de ophaalbijdragen zo hoog zijn als nu. Aanbod van rundveemest is er ook, maar deze mest is door de fosfaatverhouding minder interessant om te verwerken.", zo vertelt de Jong.

Een monteur is bezig in de mestverwerkingsfabriek.
Een monteur is bezig in de mestverwerkingsfabriek.

De bouw heeft een maand vertraging opgelopen, maar dat heeft geen invloed heeft op de hoeveelheid mest die ze dit jaar gaan verwerken. Van de 400 leden van Mestac gaan een kleine 100 veehouders mest leveren aan Merensteyn. De overige mest gaat via de normale distributie met of zonder VVO's de markt op. Winstuitkering is er niet voor de leden die inleggeld hebben voldaan en een vaste bijdrage van €18 per kuub af boerderij gaan betalen.

Begin maart hebben de mestleveranciers al een kijkje kunnen nemen in de hal waar de verwerkingsinstallatie staat. De mensen waren positief verrast aldus de Jong.

Of registreer je om te kunnen reageren.