Varkenshouderij

Achtergrond 2470 x bekeken 3 reacties

Haal als varkenshouder meer uit adviezen

Adviezen benutten, effectief daarover overleggen en open staan voor kritiek is zeker in de varkenshouderij van belang. Tips over gestructureerd plannen, uitvoeren, controleren en evalueren. Openheid en zelfkritiek zijn randvoorwaarden.

De marges in de varkenshouderij zijn dun. Goede financiële resultaten zijn alleen mogelijk als het in de stal goed draait. Tal van adviseurs staan de varkenshouder bij om de 
resultaten te verbeteren. De dierenarts en de voorlichter van de voerleverancier komen periodiek langs om de varkenshouder te begeleiden. Daarnaast worden specialisten ingehuurd wanneer specifieke kennis nodig is.

Hoe chocola maken van tegenstrijdige adviezen?

Soms is het echter lastig om door de bomen het bos nog te zien. Zeker wanneer adviezen tegenstrijdig zijn of wanneer adviseurs de oorzaak voor tegenvallende resultaten buiten hun werkterrein zoeken. Bijvoorbeeld als de dierenarts de matige groei wijt aan de kwaliteit van het voer, terwijl volgens de voerleverancier een gezondheidsprobleem de oorzaak is.

Ga periodiek met adviseurs om tafel

Om maximaal te profiteren van de kennis van adviseurs is het nodig om zelf structuur te geven aan de bedrijfsbegeleiding. Dat kan door periodiek met het begeleidend team van dierenarts, voervoorlichter en personeel om tafel te gaan, al dan niet onder leiding van een extern begeleider. Indien gewenst kan daarbij een specialist aanschuiven. Antoon Sanders, ondernemerscoach bij ZLTO, begeleidt regelmatig varkenshouders en hun adviserend team.

Kritiek van adviseurs omarmen

Om een team goed te kunnen laten functioneren, is het in de eerste plaats belangrijk dat je als varkenshouder kritisch naar jezelf kunt kijken, aldus Sanders. Dat is goed voor het onderling vertrouwen en maakt ieders product of inbreng bespreekbaar.
De varkenshouder heeft een andere rol dan de overige teamleden: hij beslist en de adviseurs adviseren. De rol van medewerkers zit daar tussenin. Zij nemen niet de beslissingen, maar zijn wel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de stal. Daarom zijn zij een belangrijke schakel in het verbeteren van de resultaten op het bedrijf. Niet alle varkenshouders realiseren zich dat elke adviseur probeert iets aan hem te verdienen. Vanuit dat oogpunt vindt Sanders dat teamleden iets moeten toevoegen aan het proces of de inhoud. De rol van Sanders is beperkt tot die van procesbegeleider. Hij levert vrijwel geen inhoudelijke bijdrage. Dat geldt ook voor Marco Hol, adviseur bij DLV Advies. Ook hij begeleidt periodiek varkenshouders en hun team en personeel, waarbij hij er in de eerste plaats voor zorgt dat het overleg goed verloopt. Voor Hol houdt dat onder andere in dat iedereen aan het woord komt.

Varkenshouder Gerjan Breukers bespreekt met adviseurs de bevindingen uit het door die laatsten afgelegde stalbezoek. Een paar keer per jaar laat de ondernemer zich door zijn begeleidend team adviseren.<br /><em>Foto: Ronald Hissink</em>
Varkenshouder Gerjan Breukers bespreekt met adviseurs de bevindingen uit het door die laatsten afgelegde stalbezoek. Een paar keer per jaar laat de ondernemer zich door zijn begeleidend team adviseren.
Foto: Ronald Hissink

Medewerker moet de varkenshouder-werkgever kritiek kunnen geven

Hol heeft gemerkt dat het voor medewerkers niet altijd even makkelijk is om eerlijk te zijn zodra dat kritisch is richting de varkenshouder – lees werkgever. Hol ziet het als zijn taak om die kritische noot toch boven tafel te krijgen, omdat dit het eindresultaat ten goede komt.

Ook voor adviseur kan kritiek leveren lastig zijn

Hol merkt dat dit soms ook bij toeleveranciers speelt. Die willen immers niet het risico lopen hun klant te verliezen. Voor de DLV’er heeft het tegen deze achtergrond een toegevoegde waarde als de partner van de varkenshouder deelneemt aan het overleg: zij durft kritisch te zijn naar de varkenshouder toe. Dit kan voor anderen een stimulans zijn om zich ook kritisch en open op te stellen. Hol ziet dat varkenshouders die kritisch naar hun eigen functioneren kijken, de meeste vooruitgang boeken.

Structuur in aansturing

Ook is een goede voorbereiding van het overleg nodig. Dat begint met een agenda met de te bespreken punten. Hol nodigt alle teamleden uit om onderwerpen aan te dragen. Dat levert vaak te veel onderwerpen op om tegelijk op te pakken. Er moeten prioriteiten gesteld worden door zaken die het meeste rendement opleveren, het eerst op te pakken.
Sanders en Hol hechten veel waarde aan het maken van goede afspraken tijdens het overleg. Dat kan het beste door afspraken en doelstellingen duidelijk vast te leggen (zie kader links). In het volgende overleg worden de afspraken nagelopen, veranderingen gemonitord en zo nodig wordt bijgestuurd.

Soms is afscheid van zakelijke relatie nodig om vooruit te komen

Door op deze manier te werken ontstaat een vaste structuur in de aansturing van het bedrijf van plannen, uitvoeren, controleren en zo nodig bijsturen. Soms houdt bijsturen in dat afscheid wordt genomen van een leverancier. De coaches merken dat de ene varkenshouder hier meer moeite mee heeft dan de andere. “Varkenshouders moeten voor ogen houden dat ze een zakelijke relatie hebben met hun leveranciers. Die staat los van de persoonlijke relatie met de vertegenwoordiger”, zegt Sanders.
Afscheid nemen van een zakelijke relatie kan nodig zijn om resultaat te boeken. Hierbij merken de begeleiders wel op dat het belangrijk is om tijdens het proces niet te veel te schakelen. De meeste veranderingen in de bedrijfsvoering hebben namelijk tijd nodig voor ze tot concreet resultaat leiden.

Vooruitgang boeken met goed geformuleerd doel

Het is van belang om doelstellingen zo goed mogelijk op te schrijven. Dat voorkomt onduidelijkheden achteraf. Een handige methode hiervoor is om afspraken en doelen ‘Smart’ te formuleren.
‘Smart’ staat voor:
* Specifiek,
* Meetbaar,
* Acceptabel,
* Realistisch en
* Tijdgebonden.
Een doel is specifiek wanneer het antwoord geeft op de vijf ‘w-vragen’: wie, wat, waar, wanneer en waarom. Een doelstelling wordt meetbaar door een concreet aantal of een percentage te benoemen dat gehaald moet worden. Acceptabel wil zeggen dat er draagvlak is binnen het team om de doelstelling te halen. Daarvoor is het belangrijk om haalbare doelen te formuleren. De lat te hoog leggen werkt averechts, maar moet er wel een uitdaging schuilen in de doelstelling. De ervaring leert dat een uitdagende doelstelling net boven het huidige niveau ligt. Daarnaast is de kans om de doelstelling te halen, van belang. Als de slagingskans te klein lijkt, motiveert dat niet om eraan te werken; de doelstelling moet realistisch zijn. Een kans van meer dan 50 procent wordt in het algemeen als haalbaar ervaren. Als laatste is het nodig om een doelstelling af te bakenen in de tijd door een begin- en een einddatum te stellen.

Voorbeeld van een smart gemaakt doel voor een varkensbedrijf:
Een voorbeeld van een smart geformuleerde doelstelling is: ‘Ik wil de groei van mijn vleesvarkens in vier maanden verhogen met 50 gram per dier per dag door de inzet van startvoer plus om mijn rendement te verhogen’.

Laatste reacties

 • John*

  koppel advies en product los van elkaar. vraag om recepten en niet om voercodes. vraag om een behandelplan niet om een enting. Neem zelf de controle over de bedrijfsvoering i.p.v. van simpelweg voer verwerken en je bedrijf duur verzekeren met entingen. Als producent leverancier van de biggen of vleesvarkens maak je eigen ook eens druk of je product bij de je afnemer het gewenste resultaat boekt daar is in de hele keten nog veel te winnen.

  Volgens mij is het tijd om verder te profesionaliseren i.p.v. de hele tijd met vingertjes te blijven wijzen.

 • WGeverink

  Een randsoen kan op papier kloppen maar dat wil niet zeggen dat het varken er ook tegen kan. Hoge percentages tarwe bijvoorbeeld kunnen darmklachten veroorzaken en koolzaadschroot is ook goed voer waar je echter niet heel veel van in een randsoen wil stoppen. Beide keren veroorzaak je stress in het varken waardoor het sterker gaat reageren op de ventilatie die mischien niet 100% perfect is. Of minder weerstand opbouwd uit een vaccinatie. Mijn biggen groeiden 500+ gram per dag zonder all in all out en zonder schoonmaken maar wel met een hoge gezondheidsstatus en hele goeie randsoenen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig waar het presies aan ligt dat bij jullie de gemiddelde biggengroei op maar 325 gram per dag zit.

 • John*

  levensgroei is 325 gram.. na spenen tikken we hier ook wel de 500 gram aan de toppers dan.

Of registreer je om te kunnen reageren.