Varkenshouderij

Achtergrond 1848 x bekeken laatste update:21 apr 2016

COV: focus op afzet en opbrengsten

COV-man Dé van de Riet is blij dat deelnemers van het traject Vitale Varkenshouderij zich richten op afzet en opbrengsten. ‘Dat is een trendbreuk.’

Binnen het traject Vitale Varkenshouderij spreken de betrokken partijen (Rabobank, ministerie van EZ en de POV) ook nadrukkelijk met de verwerkende industrie. Doel is uiteindelijk wegen te vinden om meer te verdienen met het vlees en zo de koek groter te maken. Het ontwikkelen van nieuwe vleesconcepten is een onderdeel van de plannen, net als het stimuleren van export.

Woordvoerder Dé van de Riet van slachterijbrancheorganisatie COV is blij met deze ontwikkeling. Daarbij zijn er twee dingen die opvallen. "Dat is op de eerste plaats dat iedereen in de keten zich in toenemende mate richt op afzet in plaats van productie. Ten tweede dat de aandacht verschuift van kosten naar opbrengsten. Dat is echt een trendbreuk. Je kan eindeloos aan de kostenkant peuteren en over de productie praten, maar dat houdt een keertje op.”

Varkens vermarkten is toch vooral een taak van de slachterijen?

“Dat klopt natuurlijk, maar we hebben elkaar wel nodig. Het is belangrijk dat het bewustzijn van varkenshouders op deze manier verder wordt bevorderd. Het opent deuren om uiteindelijk zaken op te pakken in ketenverband. Het stimuleert het marktdenken. Door met ketenpartijen en anderen samen te gaan zitten en ook samen te werken, moet het mogelijk zijn om stappen te maken.”

Hoe hoog is de noodzaak om zaken anders aan te pakken?

“Sterker dan ooit zijn onze leden bezig met de verwaarding van het hele varken. Conceptontwikkeling is belangrijk. Dat biedt hooguit ruimte voor 20 tot 30% van de productie. De rest moet worden geëxporteerd naar landen binnen en buiten de Europese Unie. Met name de afzet naar derde landen is enorm belangrijk. Als dat niet goed loopt, kan dat voor vleesbedrijven het verschil maken tussen winst of verlies draaien. Het hele varken moet van voor tot achter goed kunnen worden verkocht. Als dat niet lukt is er gelijk een probleem. De recente sluiting van een slachterij maakt dat wel duidelijk.”

'Er zit meer muziek in een markt in balans met veel vraag'

Profiteren de slachterijen juist niet van de lage varkensprijs?

“Ook de vleesbranche is niet gebaat bij een overvolle markt met uiterst smalle marges. Het enorme aanbod van vlees geeft erg veel druk op slachterijen om alles goed te kunnen verwaarden. Dat valt momenteel niet mee. Er zit meer muziek in een markt in balans met veel vraag, dan in een markt waarbij de vrieshuizen continu vol liggen.”

Wat doet COV aan afzetbevordering?

“COV werkt er hard aan om Rusland weer open te krijgen. Verder zijn wij druk doende om markten in Zuidoost-Azië aan te boren of beter toegankelijk te maken, zo mogelijk met Europese promotiesubsidie."

"Daarnaast is het belangrijk onze thuismarkt goed te blijven bedienen en te behouden. De Nederlandse markt is vrij verzadigd. Geen reden voor paniek, maar groepen consumenten eten om allerlei economische of trendmatige redenen steeds minder vlees en worden daar ook toe opgeroepen. Er staat druk op de consumptie. Het behoud van draagvlak voor het product vlees en de productie houdt daar verband mee. Produceren in een land waar men het eigen geproduceerde vlees steeds minder waardeert, vormt op lange termijn een bedreiging.”

'Het is een misvatting dat alleen actiegerichte ngo's lelijk doen'

Wat moet er gebeuren?

“Promotie en PR zijn belangrijk. Door veel partijen buiten de sectoren wordt er van alles gevonden en geroepen over de varkenshouderij. Ik zie weinig krachtig, eenduidig en gezamenlijk georganiseerd tegenwicht. Dat is ook een taak van COV; we doen dat onder meer met ons platform Vlees.nl. We moeten zorgen dat het imago van de varkenshouderij niet verder wordt uitgehold. Het is overigens een misvatting dat alleen actiegerichte ngo’s lelijk doen. De kritische zin zit breder en dieper; over het welzijn, over de milieu-impact, maar ook over de gezondheid van het product. We moeten meer kennis overbrengen en transparanter zijn.”

In hoeverre gaat het ‘Holland Varken’ de verkoop stimuleren?

“Het Holland Varken gaat vooral over het samenvoegen van IKB’s, zodat dit kwaliteitssysteem op een hoger plan kan worden getrokken. Dat kan helpen bij de afzet. In het buitenland zijn items als voedselveiligheid en volksgezondheid belangrijk. Door ons daarop te onderscheiden is wellicht marktaandeel te winnen. Hoe beter de productie aan de basis is georganiseerd en geborgd, hoe sterker het verhaal wordt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.