Varkenshouderij

Achtergrond 5057 x bekeken

'Betere varkensprijs is in belang van hele sector'

Vion Food schreef in 2015 weer zwarte cijfers. De winstmarge is echter flinterdun en met varkensvlees wordt nog altijd niets verdiend. Topman Francis Kint zet in op de ontwikkeling van nieuwe concepten en modernisering van de slachterijen. Met een lage varkensprijs is Kint niet blij.

De Vlaming Francis Kint is sinds september 2015 CEO van vleesgigant Vion Food. Waar de Belg voorheen topman was van het snel groeiende groente- en fruitbedrijf UNIVEG, geeft hij nu leiding aan een bedrijf dat de laatste jaren flink is gekrompen. Het bedrijf schreef in 2015 weer zwarte cijfers, maar moet volgens Kint nog grote stappen maken.

Hoe stevig staat Vion in zijn schoenen; kan het bedrijf een lastig jaar overleven?

"Jazeker. Onze winst is natuurlijk relatief klein, maar we zijn weer terug in zwarte cijfers."

Maar met €22 miljoen boven de streep ga je toch bij een hogere inkoopprijs voor varkens snel de boot in. Vion slacht jaarlijks 15,7 miljoen varkens.

"Vion bestaat uit meer dan een serie varkensslachterijen. Ons rundvleesbedrijf is heel sterk en daarnaast heeft Vion een winstgevend, groeiend foodservicebedrijf. Als de prijzen van varkens sneller omhoog gaan dan Vion kan doorberekenen aan zijn afnemers, is meer werkkapitaal nodig. U weet misschien dat we vorig jaar een nieuwe faciliteit zijn aangegaan met drie banken en daarbinnen is voldoende ruimte een minder jaar op te vangen."

Een winst van €22 miljoen op een omzet van €4,5 miljard is toch onvoldoende?

"Ik kijk liever naar de verhouding winst en balans en de balans is €1 miljard. Maar goed, het is waar dat vaak wordt gekeken naar omzet en winst en dan is in de wereld van grondstoffen 2 of 3% niet ongebruikelijk. Daar is Vion dus nog lang niet. Het bedrijf is wel heel duidelijk op de goede weg."

Het kost Vion moeite geld te verdienen met varkensvlees. Op de foto de slachterij in Groenlo.<br /><em>Foto: Joris Telders</em>
Het kost Vion moeite geld te verdienen met varkensvlees. Op de foto de slachterij in Groenlo.
Foto: Joris Telders

Hoe belangrijk is de lage varkensprijs geweest voor de resultaten van Vion?

"Een betere varkensprijs is in het belang van de hele sector. Vion is een groot bedrijf dat een groot volume varkens wil verwerken en daarvoor zijn gezonde varkenshouderijen nodig. Waar nog bij komt dat bij een lage varkensprijs de perceptie kan ontstaan dat varkensvlees weinig waard is. Het is lastig zo'n idee weer te corrigeren."

Dat de rundvleesdivisie beter draait dan de varkensdivisie is duidelijk, maar heeft Vion überhaupt geld verdiend met varkensvlees in 2015?

"Vion kiest ervoor geen aparte bedrijfsresultaten bekend te maken voor rundvlees en varkensvlees. Maar dat gezegd hebbende, de resultaten van ons varkensbedrijf waren in 2015 minder dan in 2014 (toen werd een verlies geboekt, red). Het was een moeilijk jaar, maar de resultaten waren nog slechter geweest als we niet hadden geïnvesteerd en gesaneerd."

Betaalt Vion over 2016 weer dividend uit aan ZLTO?

"De dividendpolitiek vind ik een zaak van de Raad van Commissarissen, niet van de raad van bestuur. De  Commissarissen zijn nu eerst gericht op het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf. Het ligt niet op tafel."

Vion ging terug van 35 naar 25 productielocaties. Concurrenten Tönnies en Danish Crown doen vergelijkbare volumes met minder. Gaat het saneren verder?

"Vion moet op alle terreinen optimaal presteren. Wat ook je strategie is, in de vleeswereld is kostenefficiëntie cruciaal. Daarom investeert het bedrijf in de modernisering van de slachterijen. Het vergelijken van aantallen slachterijen is niet helemaal eerlijk."

Waarom niet?

"Onze belangrijkste runderslachterij in Zuid-Duitsland is bijvoorbeeld veel kleiner dan onze runderslachterij in Nederland. Maar in Duitsland wordt van vleesrunderen hoogkwalitatief rundvlees gemaakt. In Nederland worden vooral melkkoeien gebruikt en eindigt maar 20% in producten met hoge toegevoegde waarde, zoals steaks. De Duitse slachterij staat dichter bij Italië en dat is een belangrijke afnemer van ons kwaliteitsrundvlees. Bovendien is 'regionaliteit' in Zuid-Duitsland heel belangrijk. Dus zo'n locatie zou te klein zijn voor Nederland, maar is groot genoeg voor Zuid-Duitsland."

Eerder verklaarden bronnen vlakbij het bedrijf dat er nog €200 miljoen nodig was om te investeren. Staat Vion of een deel ervan niet in de stille verkoop?

"Nee, daar is geen sprake van. Ik weet ook niet hoe men bij het getal van 200 miljoen is gekomen. Ja, er zijn miljoenen nodig, maar ik zie wel ruimte binnen de huidige bedrijfsvoering om de benodigde investeringen te doen. De aandeelhouder bepaalt wat met Vion gebeurt, maar ik zie wel een duidelijke meerwaarde in het bedrijf zoals het nu is."

Waar zit die meerwaarde in?

"Je kunt één pakket aanbieden aan de detailhandel, al koopt die soms per categorie in. Daarnaast heeft Vion nu een mooie schaal. We kunnen in veel landen actief zijn, omdat de kosten van verkoopkantoren worden gedragen door het hele concern. Ten slotte is het een stuk risicospreiding. Als het met de varkens minder gaat, dan zijn er nog de runderen. Ons Foodservice-bedrijf vormt dan weer echt een brug naar de out-of-home markt en past binnen het segment bij de internationale top. Nederland is sterk exportgericht en Duitsland is de grootste afzetmarkt. Ik vind de huidige combinatie echt heel sterk."

In het Duitse Vilshofen en Landshut investeerde een coöperatie van varkenshouders mee in de modernisering van slachterijen, in ruil voor een groter belang. Wordt dat model elders ook toegepast?

"Bij deze Duitse slachterijen was al een deel van de aandelen in handen van varkenshouders en zo'n situatie lijkt me toch anders dan wanneer vanuit het niets boeren een belang opbouwen in individuele slachterijen. Ik weet niet of dat zou werken."

Hoe gaat Vion geld verdienen met varkensvlees?

"De marktprijs wordt bepaald door vraag en aanbod op de wereldmarkt. Maar Vion kan wel zo efficiënt mogelijk slachten, zodat Nederlands vlees concurrerend kan worden afgezet. Vion kan ook zo goed mogelijk de verschillende markten bespelen. Markten die samen de prijs van een varken bepalen, zoals export van bepaalde delen van het dier naar Azië, de afzet van vers vlees in Europa enzovoorts. Een voortdurende rekensom. Daarnaast kan Vion proberen sterke ketens te bouwen."

Vion vierde het uitbreiden van Good Farming Star. Is er ruimte voor meer concepten?

"Vion wil meer concepten neerzetten en zo als ketenregisseur optreden. Concepten bijvoorbeeld op het gebied van voedselveiligheid, smaak, dierenwelzijn et cetera. De markt bepaalt. Ik ben ervan overtuigd dat varkenshouders wel bereid zijn afspraken te maken voor de langere termijn, als wij dat ook maar kunnen doen met onze afnemers."

Wil Vion op zoek naar marge dieper de verwerking in?

"Als je kijkt naar Amerikaanse en Braziliaanse vleesbedrijven dan is dat de trend, maar voor Vion liggen de kaarten even anders. U weet dat Vion eerder een groot vleeswarenbedrijf in Duitsland heeft verkocht om de balans op orde te krijgen. Ons huidige vleeswarenbedrijf Encebe groeit wel, maar is niet erg groot. Als je in verdere verwerking groot wil worden, merken wil neerzetten, moet je daarin echt flink investeren. Ik denk dat Vion zich eerst moet richten op wat we nu in huis hebben."

Maakt Vion in 2016 opnieuw winst, en zo ja, meer dan vorig jaar?

"Ik denk dat Vion in 2016 weer zwarte cijfers schrijft, maar u weet dat de markt erg onvoorspelbaar is. Ik voorzie wel verbetering van de markt later dit jaar, maar it's not going to be a booming market. Meer kan ik nu niet zeggen."

Of registreer je om te kunnen reageren.