Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Luchtwasserplicht voor Duitse varkenssector

In 3 Duitse deelstaten geldt voor varkensbedrijven vanaf een bepaalde omvang dat ze een luchtwasser moeten hebben. Het milieuministerie in Berlijn mikt nu op een luchtwasserplicht voor heel Duitsland. Varkenshoudersorganisatie ISN vindt dit een plan dat alleen maar kosten en moeite oplevert en geen milieuverbetering.

Het ziet ernaar uit dat de varkenshouderij in heel Duitsland verplicht wordt om luchtwassers te installeren. De juridische voorbereidingen daartoe worden getroffen door het ministerie van milieu in Berlijn.

Tot dusver hebben slechts 3 deelstaten luchtwasserverplichtingen aan de sector opgelegd, namelijk van zuid naar noord: Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein. In deze door ‘groene’ milieubewindslieden bestuurde deelstaten in de noordwestelijke regionen van Duitsland concentreert zich het grootste deel van de varkenshouderij en logisch genoeg ook het toeleverende bedrijfsleven en de slachterijen, zoals Tönnies, Westfleisch en Danish Crown.

Bedrijven met meer dan 2.000 vleesvarkens of 750 zeugen

Als alles verloopt volgens de plannen die de minister van milieu in de Bondsdag heeft ontvouwd, kan de wetswijziging die voor de landsdekkende luchtwasserplicht nodig is midden volgend jaar in kannen en kruiken zijn. Uitgaande van wat nu bekend is, gaat de plicht wel alleen gelden voor de grotere bedrijven, namelijk die bedrijven die op grond van hun omvang een zogenoemde emissievergunning moeten hebben. Het gaat daarbij om stallen met meer dan 2.000 vleesvarkensplaatsen of meer dan 
750 zeugenplaatsen. Ook stallen waarin meer dan 6.000 biggen kunnen worden gemest dienen over zo’n vergunning te beschikken. Luchtwassers moeten straks geïnstalleerd worden in niet alleen nieuw te bouwen en uit te breiden stallen, maar ook in bestaande stallen.

ISN: wat levert de luchtwasserplicht op?

Wat dat betreft is de in de maak zijnde wetgeving strenger dan de regels die in de 3 genoemde deelstaten zijn ingevoerd. De nieuwe nationale regelgeving die het ministerie in Berlijn voorstaat gaat ook verder dan de Nederlandse.

De Duitse varkenshoudersorganisatie ISN is allesbehalve blij met de plannen. In een commentaar op de berichtgeving uit Berlijn vraagt deze belangenbehartiger zich af wat de luchtwasserplicht in de 3 deelstaten nu eigenlijk aan milieuvoordelen heeft opgeleverd. Uiteindelijk heeft het alleen maar kosten en moeite opgeleverd, vindt de ISN.

Te hoge kosten

Voor veel bedrijven zal het volgens de belangenbehartiger ook financieel een onmogelijke zaak zijn om alsnog een luchtwasser te installeren. “Naar onze mening zou het ministerie veel meer moeten inzetten op onderzoek en bevordering van efficiëntere maatregelen voor de reductie van de emissie”, aldus de ISN, die zich er verder over ergert dat een installatieplicht ook betekent dat de situatie ter plekke geen enkele rol meer zal spelen.

Eén reactie

  • alco1

    Een luchtwasser installeren nabij bewoning kan ik me nog iets bij voorstellen, maar in de open natuur???
    Aan de natuur hier kunnen we duidelijk zien dat het verschraald. Een ideaal beeld voor natuurfreeks die biodiversiteit willen zien, maar een doodsteek voor het zuurstof leverend vermogen. In feite dus zeer anti- duurzaam.
    Op die gebieden moeten we juist producten telen die het gebruik van delfstoffen uit kunnen sparen.
    Dat is "DUURZAAM"

Of registreer je om te kunnen reageren.