Varkenshouderij

Achtergrond 6 reacties

Denen pakken overmaat aan zink aan

Wat zijn de alternatieven voor zink als voeradditief en medicijn in de varkenshouderij? Het mineraal is onmisbaar, maar zorgt via de mest ook voor milieuvervuiling. Een deze maand gepresenteerd plan van aanpak in Denemarken gaat de gevolgen van en de mogelijkheden voor beperking van de inzet bekijken.

Het onderzoeks- en bedrijfsadviescentrum van de Deense varkenssector (Seges VSP) gaat aan de slag om de inzet van zink in het voer te beperken. Bevindingen van wetenschappers wezen er vorig jaar op dat de veterinair-medische inzet van zink in de biggenvermeerdering en zink als voeradditief via de mest tot milieuproblemen heeft geleid. Weliswaar niet overal, maar het risico is volgens de onderzoekers reëel dat het probleem grote vormen kan aannemen. Los daarvan is het natuurlijk niet alleen een Deens probleem. Daar komt nog bij dat het op zich onmisbare mineraal zink net als antibiotica op een gegeven moment niet meer helpt, omdat er resistente bacteriën zijn ontstaan.

Onderzoek naar gevolgen minder zinkgebruik

Dit heeft Seges VSP erkend en nu ligt een actieplan klaar om het niet bij verbale instemming te laten, maar er ook daadwerkelijk wat aan te doen. "Het lijkt er ook sterk op dat de zinknormen voor het voer vanuit veterinair oogpunt best omlaag kunnen," licht directeur Claus Ferin van deze organisatie toe. De voedselveiligheidsautoriteit van de EU, de Efsa, heeft daarom al voorstellen gedaan om de zinknormen voor het voer van vleesvarkens te verlagen, namelijk van 150 mg naar 70 mg per kilo voer. Niettemin ontbreekt daarvoor tot dusver de wetenschappelijke basis. Daarom zal onderzoek worden gedaan om de gevolgen van minder zink vanuit economisch-, dierenwelzijns- en milieuperspectief te bestuderen. De resultaten daarvan komen naar verwachting eind dit jaar beschikbaar.

Denen pakken overmaat aan zink aan

Medisch gebruik van zink beperken

Het plan van aanpak, dat uit de startblokken komt, omvat nog een hele serie andere concrete maatregelen. Zo zal binnen het eigen kwaliteitsbeheerssysteem van de sector de controle op het verbruik van medisch zink worden verscherpt. Daarbij zal bijvoorbeeld worden gekeken of er juist wordt gedoseerd. De akkerbouwconsulenten van Seges gaan ook de zeugenhouders helpen met raadgeving omtrent de verdeling van de mest over het bedrijfsareaal en het bijhouden van een boekhouding daarover, zodat te hoge concentraties zink in de grond worden vermeden. Daarnaast wordt praktijkonderzoek ondernomen om alternatieven te beproeven voor zink. Op het ogenblik wordt in dat kader het effect van natriumsalicylaat en varkensbloedplasma tegen diarree nader bestudeerd. Tevens wordt met de toepassing van probiotica geëxperimenteerd, terwijl ook wordt gekeken naar een eventuele relatie tussen het rotavirus en diarree bij biggen.

Laatste reacties

 • John*

  -5 euro voor de deense biggen binnen nu en 3 jaar..

 • gag

  das nu al waarheid john

 • Knorretjes

  Voor Nederlandse biggen plus enkele euro's als men verder zoekt naar nieuwe natuurlijke voeradditieven.
  Zelf de speendip en bijkomend de coli en stretokokken aangepakt met Natural Carbon Clay in plaats van zink en colistine...

 • WGeverink

  Als consument prefereer ik een iedere dag van de week de Duroc boven de Pietrain. De Pietrain is naar mijn mening onderdeel van de problemen in de varkenshouderij. En John ik ben er jaren geleden tijdens een stage al achter gekomen dat de Denen verre van achterlijk zijn. Het valt me op dat er helemaal niemand klaagt over Clemens die de maske aanpast zodat hij de komende tijd heel veel varkens goedkoper in handen krijgt.

 • WGeverink

  En Knorretjes als jij al zoveel problemen hebt met jouw biggen wat moet een mester daar nog mee?

 • Knorretjes

  WGeverink ik mest ze zelf af dus zoek je vanzelf verder dan hetgeen om je heen wordt verteld.. En sinds ik het continue laat inmengen bij de voerleverancier (die het product niet kende) gaat het nog beter dan voor de problemen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.