Varkenshouderij

Achtergrond 13 reacties

Brabantse boer moet sneller innoveren of stoppen

De vernieuwing van de varkenshouderij gaat niet snel genoeg in Brabant. De nieuwe landbouwbestuurder Anne-Marie Spierings wil daarom innovatieve boeren meer ruimte geven. Tegelijk werkt ze samen met ZLTO aan een saneringsplan voor circa 35% van de varkenshouders.

Provincie Noord-Brabant wil nadrukkelijk boeren weer de kans geven. Althans, boeren die toekomstgericht zijn en produceren in evenwicht met de omgeving, met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu. De groep boeren die hier niet aan kan voldoen, moet stoppen. Landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) schat dat 30 tot 40% van de varkenshouders niet aan de nieuwe critica kan voldoen en moet stoppen. De provincie werkt samen met ZLTO aan een saneringsplan. Spierings lichtte afgelopen vrijdag haar nieuwe voorgestelde beleid toe.

Alternatief verdienmodel

De provincie constateert dat de varkenshouderij in het slob zit, omdat structureel te veel en niet onderscheidend varkensvlees wordt geproduceerd voor een anonieme bulkmarkt. Samen met onder andere ZLTO en ketenpartijen wil Spierings de varkenshouders een alternatief verdienmodel bieden. Van de bedrijven die doorgaan, zal worden geëist dat zij produceren met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu. "Boeren zullen dit uiteindelijk uit de markt gaan halen. We betrekken nadrukkelijk de hele keten bij dit proces. Iedereen moet meedoen."

Volgens Spierings zullen in de varkenshouderij twee type bedrijven ontstaan: grootschalige, hypermoderne op exportgerichte bedrijven die de keten deels hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering versus kleinschalige gespecialiseerde ondernemers die vooral regionaal afzetten.

Uit het verdomhoekje

Jarenlang werd in Brabant de veehouderij geassocieerd met overlast, gezondheidsproblemen en megastallen. De provincie stelde diverse keren een bouwstop in, omdat nieuwe, strengere regels in de maak waren. De Brabantse veehouderijregels zijn al jaren strenger dan nationaal of Europees wordt voorgeschreven. Ontwikkelruimte was zeer beperkt: LOG's (landbouwontwikkelingsgebieden) gingen nog voor ze waren ontwikkeld op slot en boeren kregen een bouwbloknorm opgelegd van 1,5 hectare.

Als het aan de nieuwe landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings ligt, zitten boeren in Brabant niet langer in het verdomhoekje. Degenen die duurzaam en klantgericht produceren zonder hun omgeving tot last te zijn, moeten worden gekoesterd. In nieuw voorgesteld beleid blijkt dat zij de innovatiekracht in de sector wil aanjagen, boeren naast vlees, melk of eieren ook energie moeten produceren, mestverwerking moet worden omgebogen naar mestverwaarding en boerderijen weer verbonden moeten zijn met burgers.

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

 

Spierings als coach

Uitgangspunt hiervan is de richtlijn van de Commissie Van Doorn: duurzaamheid, kringlopen sluiten, mens en dier centraal, waardetoevoeging en innovatie. Ook ziet Spierings een andere rol voor de provincie weggelegd. Ze wil graag optreden als coach van de landbouwsector en de Brabantse voedselketen.

Spierings beaamt dat de huidige regels de ontwikkelingsruimte en innovatiemogelijkheden van agrarisch ondernemers remmen. Spierings: "We willen op termijn locaties creëren waar een groter bouwblok dan 1,5 hectare mogelijk kan zijn. Ook wil ik ondernemers vaker de mogelijkheid geven om een innovatief plan uit te proberen. Ook als dit niet binnen de huidige regels past."

Ruimte bieden voor innovatie

Spierings wil ruimte bieden aan innovatieve boeren, omdat zij vindt dat de sector niet snel genoeg vooruit boert. "De ontwikkeling in de varkenshouderij moet sneller. De transitie naar een echte duurzame sector gaat niet hard genoeg." Brabant wil in 2020 tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio's van Europa behoren. De provincie introduceert een eigen standaard: Brabant Quality.

Spierings zet aan de ene kant de deur open voor innovatieve en duurzame ondernemers, maar draait de duimschroeven aan voor degenen die niet mee kunnen of willen. Boeren die zich niet aan de regels houden, zullen sneller worden opgespoord. De provincie gaat het eigen handhavingsbeleid aanscherpen en eist van gemeenten hetzelfde te doen.

Saneringsplan

Spierings schat dat 30% tot 40% van de varkenshouders in Brabant niet mee kan in het transitieproces. "Ik schat dat het aantal stoppers in Brabant groter is dan Uri Rosenthal laatst heeft ingeschat. Hij kwam uit op zo'n 20%. Ik denk dat het goed zal zijn voor iedereen als 30% tot 40% van de varkenshouderij zal worden gesaneerd. Ik wil deze groep boeren daarbij helpen. Zij willen vaak wel stoppen, maar kunnen niet. Ik wil het mogelijk maken dat ze versneld hun bedrijf kunnen beëindigen."

Spierings werkt samen met ZLTO aan een saneringsplan waarbij zij zegt oog te hebben voor zowel de sociale als de economische kanten van bedrijfsbeëindiging. Geld of regelingen zijn er alleen niet. "We willen samen met banken en verzekeringsmaatschappijen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ook zullen we mee helpen aan het bieden van een nieuw perspectief voor de bedrijfslocatie."

Beschikbaar budget

Voor de periode 2016-2019 is €31 miljoen uitgetrokken voor de ontwikkeling van de Brabantse agrofoodsector. €8,7 miljoen is beschikbaar voor de aanpak van overlastgebieden en het innovatieprogramma. Woensdag ontvingen de Brabantse Staten en ketenpartners het voorstel. Naar verwachting zullen de Provinciale Staten medio dit jaar stemmen over het beleid. Het provinciebestuur bestaat uit SP, VVD, PVDA en D66.

Laatste reacties

 • robert1

  varkensrechten omzetten in fosfaat dat ook voor melkkoeien mag worden gebruikt. kan het snel gaan met de sanering.

 • boelenham

  Robert ,
  zijn of worden de melkveefosfaatrechten verhandelbaar?

 • zon

  Geld is er niet, maar wel een saneringsplan.
  Duimschroeven aandraaien zodat de boeren gedwongen worden te stoppen.
  Het is wel duidelijk dat de boeren als het ondereind van de samenleving worden gezien.

 • mares

  Varkenhouders zij n altijd het kind van de rekening geweest
  dat is vroeger zoo geweest en dat is heden en dat zal zoo blijven,in de jaren 70 van de vorige Eeuw moesten de varkens de teveel melkpoeder verplicht opruimen werd gemengd in het veevoeder daardoor werd het voer duurder maar de melkveehouderij profiteerde er van ,doch de varkenshouder moest weer dokken .

 • 344412

  In de jaren 70 verdiende mijn vader zijn varkensstal binnen 2 jaar terug.

 • Wisegay

  Bied goede financiële faciliteiten en ik stop, maar het zal wel op zijn in alle voorafgaande overleg structuren en in gehuurde advies buro's

 • hopman

  ZLTO was dat niet de club voor koeien boeren

 • gerardb

  Klinkt leuk maar lijkt een addertje onder het gras! Pas op!

 • DJ-D

  Wat slaat ze een toon aan. Bedoelt mevrouw van de d66 niet een drugscrimineel inclusief de afnemers/gebruikers i.p.v. een boer?

 • Marcel v

  Deze mevrouw gebruikt veel dure woorden om de bijna failliete varkensboeren een trap na te geven. Jarenlang hebben ze aan de strengste eisen voldaan om bestuurders tevreden te stellen terwijl de overheid toestaat dat geïmporteerd voedsel wat niet aan de Nederlandse eisen voldoet toch in de winkel ligt.

 • exvarkensboer1

  TTIP komt eraan, dat wordt de echte doodsteek. Boeren niet blij, burgers wel. EINDELIJK verlost van een stinkend brabant limburg en gelderland.
  Niet alleen de varkensboeren zijn het kind van de rekening. Al eeuwenlang word er met de boeren gesold. Laatst een reactie van een melkveehouder gezien. Hij werkte niet voor de winst, het was een manier van leven. Boeren als dat zo is geef de sleutel van je bedrijf dan aan de RABO en verricht het werk voor een minimumloon. Het gaat toch niet om de knikkers?

 • ed12345

  Het is weer zo gemakkelijk 30a 40% moet stoppen ze vergeten efkes dat hier gepraat wordt over het levenswerk en het leven van gezinnen

 • Zandboertje

  Hebben we het hier over boeren of aantal varkens? Want de stoppers gaan de rechten vast aan de blijvers slijten. En dan veranderd er niet zoveel lijkt me

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.