Varkenshouderij

Achtergrond 5141 x bekeken

Onzekerheid op voermarkt gaat niet meer weg

De prijzen van veevoergrondstoffen zitten in rustig vaarwater. Het risico op toekomstige prijsstijgingen blijft echter volop aanwezig.

De agrarische grondstoffenmarkt ziet er totaal anders uit dan voor 2007 het geval was. Voor 2007 stond het jarenlang vast dat je voor €50 voer een varken vet kon mesten. Die zekerheid is weg. Het bedrag van €50 gold als vuistregel in de vleesvarkenshouderij en gebruikte Dirk Coucke van DLV België in zijn lezingen over risicobeheersing.

Aan het verloop van de grondstoffen- en mengvoerprijs in de grafieken op deze pagina is te zien hoe sterk de markten afgelopen jaren in beweging zijn. Een eerste sterke opleving van de voerprijs vond in 2007 plaats. Toen steeg de LEI-referentieprijs voor vleesvarkensbrok, EW 1.08, tot €26,30 per 100 kilo voer. Vervolgens zakte de prijs gestaag tot onder de €20 per 100 kilo. In 2009 begon de LEI-prijs aan een nieuwe opmars die zijn piek bereikte in 2012. Toen noteerde het LEI meer dan €32 voor 100 kilo vleesvarkensbrok met de genoemde energiewaarde.

Sindsdien ontspant de markt en is de prijs van vleesvarkensbrok 40% lager dan tijdens de piek vier jaar terug. De voerprijs is lager doordat de oogsten afgelopen jaren goed waren en mondiaal grote graanvoorraden zijn opgebouwd. De voorraden vormen een sterke buffer en voorkomen dat de prijs van veevoedergrondstoffen bij het minste of geringste gerucht over tegenvallende oogsten omhoog schiet.

Soja blijft duur

Van de belangrijkste veevoergrondstoffen was soja afgelopen jaren erg duur en de prijs zeer onvoorspelbaar. In de eerste helft van dit jaar steeg de LEI-sojaprijs €95 per ton. Recent zakt de sojaprijs weer. Uit analyses van veevoederbedrijf Agrifirm valt af te leiden dat druk op de sojaprijs aanhoudt. De oogstverwachtingen in de Verenigde Staten zijn puik, zodat aan aanbod geen gebrek is.

Ook de graanprijs blijft onder druk staan. Deze is gezakt tot het laagste niveau in zeven jaar, schrijft Agrifirm. De bodem van de graanprijs lijkt daarom ook bereikt, vermoedt men bij het veevoederbedrijf.

De wereld kan snel veranderen. Terwijl in 2012 paniek voelbaar was omdat veevoedergrondstoffen erg krap beschikbaar waren en de prijzen maar bleven stijgen, is de situatie nu vrijwel tegenovergesteld. Jaren van goede oogsten volgen elkaar op de mondiale voorraden van veevoergrondstoffen blijven groeien. Het gevolg is grondstofprijzen die onder druk staan en relatief goedkoop varkensvoer.

Nieuwe realiteit

De schaarste op de agrarische grondstoffenmarkt in 2012 vormde voor ABN Amro reden om met het rapport Agrarische Grondstoffenmarkt te komen. Daarin staat dat de prijzen van veel mengvoergrondstoffen komende tien jaar 30% hoger zullen liggen dan in de tien jaar voor 2012. Dat heeft meerdere redenen:

  • de wereldbevolking en welvaart groeit, zodat de vraag naar grondstoffen groeit;
  • het gebruik van biobrandstoffen; de groeiende vraag van China op de wereldmarkt;
  • de liberalisering van de Europese graanmarkt;
  • afbouw van interventieprijzen en het veranderende klimaat.

Deze factoren bij elkaar opgeteld zorgen voor prijzen die gemiddeld op een hoger niveau liggen en sterker schommelen dan tien jaar geleden.

De factoren die ABN Amro vier jaar geleden noemde in zijn rapport, zijn vandaag de dag nog steeds aanwezig, vertelt Pierre Berntsen, directeur Agrarische bedrijven van ABN Amro en medeauteur van het rapport. Het verschil met vier jaar geleden, is dat de eerder genoemde factoren die bijdroegen aan de torenhoge graanprijs nu veel minder nadrukkelijk aanwezig zijn dan destijds het geval was. Daarom ligt de graanprijs medio 2016 nog flink hoger dan ruim tien jaar geleden, maar is deze lang niet zo hoog dan vier jaar geleden het geval was. Berntsen: “2012 was best spannend door de grote vraag naar graan in combinatie met de krappe voorraden”.

Het storten van graan in de bunker. De onvoorspelbaarheid van de granmarkt is groter dan 10 jaar geleden.<br /><em>Foto: Ronald Hissink</em>
Het storten van graan in de bunker. De onvoorspelbaarheid van de granmarkt is groter dan 10 jaar geleden.
Foto: Ronald Hissink

Speculanten

Een volatiele markt is interessant voor speculanten. Daar valt geld te verdienen. Speculanten zijn de reden dat prijsuitslagen, zowel naar boven als naar onder, van veevoedergrondstoffen zo sterk zijn, vertelt Fred Weil van Weil Brokers in Grains and Feeding-stuffs in Maassluis. Als voorbeeld haalt hij de sojaprijs aan die dit jaar bijna €100 per ton steeg, volgens het LEI. Weil: “Zodra er geruchten zijn van een stijgende of dalende prijs van een grondstof, wordt dat door speculanten versterkt. De markt schiet dan even uit de bocht. Uiteindelijk komt de prijs ergens in het midden uit vanwaar die vandaan kwam en naar toe bewoog.”

Volgens Weil is aan informatie over de grondstoffenmarkt geen gebrek. Desondanks is bijna niet te voorspellen wat de prijzen doen. “Anders hadden professionele inkopers wel massaal soja ingekocht voor de prijs begin dit jaar ging stijgen.” De wereldhandel gaat ook 24 uur per dag door, zegt Weil. “Als we hier liggen te slapen, gebeurt in Nieuw-Zeeland iets wat van invloed is op de markt hier”.

'Alle ingrediënten die in 2012 de voerprijs opdreven zijn nog aanwezig'

Marktkennis

Met de nieuwe oogst in de schuur en grote graanvoorraden in de opslag is het perspectief voor kopers op de graanmarkt gunstig. Een sterke prijsstijging van veevoer ligt niet voor de hand. Niettemin zijn alle ingrediënten die in 2012 de voerprijs zo sterk opdreven, nog steeds latent aanwezig. Een paar jaar achter elkaar met mondiaal tegenvallende oogsten en de prijs kan zomaar weer omhoog schieten.

Zoals de grafieken laten zien blijft de voerprijs in beweging. Voor een veehouder is het daarom van belang om kennis te hebben van de grondstoffenmarkt, vindt men bij ABN Amro. Alles bijhouden is niet reëel. Maar volgen hoe de tarwe-, mais- en sojaprijs zich ontwikkeld en hoe de markt voor deze producten zich gedraagt, is verstandig. Op een gemiddeld varkensbedrijf bepaalt voer voor 50 tot 70% de kostprijs. Dan is het verstandig om goed thuis te zijn in de markt en je goed voor te laten lichten, is de opvatting bij ABN Amro.

Inschatting voerprijs op lange termijn

Met de kennis van de grondstoffenmarkt op zak is een inschatting te maken van de voerprijs op termijn. Op basis daarvan kan iemand besluiten een deel van zijn inkoop vast te leggen. Dat is alleen zinvol als de verkoop van varkens ook wordt vastgelegd, zegt de bank. Anders is het speculeren.

Tot 2007 schommelde alleen de varkensprijs, zodat de opbrengstenkant varieerde. Maar sinds 2007 is op de voerprijs ook geen peil meer te trekken. De grondstoffenprijzen schieten alle kanten uit en de prijsrisico’s liggen bij de varkenshouder, mits die zich niet heeft ingedekt.

Of registreer je om te kunnen reageren.