Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Trends 2016: Realiseren meer mestverwerkingscapaciteit

Het jaar 2016 wordt een cruciaal jaar voor de varkenshouderij, zegt Koen van Bergen, sectormanager veehouderij van Rabobank.

Het realiseren van meer mestverwerkingscapaciteit, het verlagen van de mestafzetkosten en verhogen van de bigkwaliteit zijn volgens de bankier van belang. Dat geldt ook voor het slagen van het traject Vitale Varkenshouderij onder regie van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). “Als wij dit samen niet tot een goed einde brengen, gaat de ratrace weer op de oude voet verder, maar dan wel met prijsdalen die heftiger zijn dan ooit.”

Gaat Rabobank meebetalen aan de herstructurering van de keten?

“Op de eerste plaats is het belangrijk dat er grote stappen worden gezet op het gebied van ketenintegratie, marktgericht produceren, productkwaliteit, promotie en het verlagen van de kosten. Pas als die zaken goed van de grond komen, is het zinvol om na te denken over fysieke herstructurering en herstructurering op bedrijfsniveau, het management. Eerst zal de verdiencapaciteit in de sector dus moeten verbeteren. Er wordt al snel geroepen dat krimp van het aantal varkens de oplossing is, maar het is de vraag of een kleiner aantal dieren leidt tot een ­betere prijs. Uiteindelijk is er wel kritische massa nodig. Door de varkenshouderij in Nederland met 25 procent te laten krimpen, zal de zelfvoorzieningsgraad in Europa misschien dalen van 115% naar 112%, daar lossen we het probleem echter niet mee op.”

Wat kan de varkenshouder verwachten van het traject Vitale Varkenshouderij in 2016?

“Ik heb er vertrouwen in dat er dit jaar concrete stappen worden gezet. ­Rabobank denkt en praat mee in de werk- en regiegroep Vitale Varkenshouderij, maar het zijn de varkenshouders die het voortouw nemen bij het ­reali
seren van concrete acties. Ook zullen de andere ketenpartijen worden betrokken in het traject. Zij moeten de concepten en kwaliteitsproducten uiteindelijk samen mee in de markt zetten. 
Als ik naar de pluimveehouderij kijk, zie ik nadrukkelijk een proces van kwaliteitsverbetering waar de hele keten baat bij heeft. Er zijn veel pluimveehouders in Nederland die nu met minder dieren een betere boterham verdienen. Door een goede afstemming in de pluimveeketen wordt duurzaamheid en dierenwelzijn goed vermarkt, ook buiten de landsgrenzen.”

Koen van Bergen: "We moeten zeker niet vergeten dat er in de varkenshouderij nog veel goede en sterke bedrijven zijn."<br />Foto: Herbert Wiggerman
Koen van Bergen: "We moeten zeker niet vergeten dat er in de varkenshouderij nog veel goede en sterke bedrijven zijn."
Foto: Herbert Wiggerman

Wat verwacht u van marktontwikkelingen en investeringsklimaat?

“Enig marktherstel in de varkenshouderij zie ik op zijn vroegst in de tweede helft van 2016. De krimp van de zeugenstapel is het laatste kwartaal van 2015 pas goed ingezet. Dit heeft effect op het aanbod in de tweede helft van 2016. Veel zal ook afhangen van ontwikkelingen in het buitenland. Een teruglopende consumptie van varkensvlees is ook een continue zorg wat dit betreft. Een bovengemiddeld jaar zal 2016 niet worden. De investeringsbereidheid zal dit jaar, net als vorig jaar, niet heel groot zijn in de varkenshouderij, al zijn er natuurlijk altijd varkenshouders die heel goed draaien en die wel uitbreiden, vernieuwen en innoveren. We moeten dus ook zeker niet vergeten dat er nog veel goede en sterke ­bedrijven zijn.”

 

Lees meer Trends 2016 in Boerderij nr. 18 van 26 januari 2016

Eén reactie

  • PEPPEL

    tijdelijk fosfaat schotten tussen de varkens en koeien uit.
    een half jaar dan kan de varkensboer die wil stoppen de rechten verkopen daarna zakt de prijs bij de fosfaat recht wel weer bij de varken nu wordt er niks verdient en als daarna de rechten duur zijn dan wordt er ook bij de varkens weer geld verdient

Of registreer je om te kunnen reageren.