Varkenshouderij

Achtergrond

KDV wil af van laatste ingreep: staartcouperen

Als Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) erin slaagt te stoppen met het couperen van staarten, dan vinden er geen ingrepen meer plaats bij hun varkens.

Terwijl de levering van het antibioticavrije vlees onder een nieuw premium-label nog op gang moet komen, is KDV al bezig met de volgende innovatie: varkens met krulstaarten.

Diverse oorzaken staartbijten

Grondlegger van KDV Hans Verhoeven legde op de nieuwjaarsreceptie afgelopen zaterdagavond uit dat KDV vorig jaar is gestart met onderzoek naar het stoppen met staarten couperen. Staartbijten is een probleem dat vooral bij gespeende biggen voorkomt. Omdat het probleem meerdere oorzaken heeft, blijkt het ook lastig om de vinger achter de oorzaken van het bijten te krijgen, legt Verhoeven uit. Het klimaat kan de oorzaak zijn, de diergezondheid, voer, water of een combinatie van deze factoren.

Hij vermoedt daarom zeker 5 jaar nodig te hebben om op grote schaal varkens met krulstaarten te kunnen leveren. Verhoeven: "Bedenk dat we met het antibioticavrij-project in 2010 zijn gestart."

Op zoek naar kantelpunt

Op zijn eigen bedrijf huisvest Verhoeven een deel van de biggen zodanig dat alle denkbare omstandigheden optimaal zijn. In deze comfortafdeling is vloerverwarming en - koeling, speelmateriaal en krijgen de biggen luzerne. Twee rondes biggen zijn er door geweest, zonder dat aan de staarten is geknaagd. Desondanks blijft Verhoeven terughoudend: "Een zwaluw maakt nog geen zomer."

Als blijkt dat in de comfortafdeling geen staart wordt gebeten, gaat Verhoeven de omstandigheden stapsgewijs versoberen. Zodra het kantelpunt is bereikt en staartbijten optreedt, is bekend aan welke voorwaarden minimaal voldoen moet zijn om varkens met krulstaarten te houden.

Voorkomen van staartbijten bij biggen

Over het houden van vleesvarkens met lange staarten maakt de KDV-man zich geen grote zorgen. "Dat gaat wel lukken. De uitdaging zit in het voorkomen van staartbijten bij de biggen."

Of registreer je om te kunnen reageren.