Varkenshouderij

Achtergrond

Gevolgen PRRS beperken met goed voer

PRRS waart al 25 jaar rond in Nederland en veroorzaakt de nodige schade. Met uitgekiende voeding zijn varkens beter in staat zich te weren tegen bijkomende ziektes.

PRRS is varkensziekte nummer 1 in Nederland. De kiem veroorzaakt jaarlijks grote schade op bedrijven en wordt daarom door menig deskundige aangeduid als de grootste bedreiging voor de Nederlandse varkenshouderij. Dat is ook de mening van varkenshouder Bennie Beulink in Zelhem. Hij is al jaren bezig om door middel van voeding de ziekte te beheersen.

Onlangs organiseerde Beulink samen met Agri Nutrion een symposium rondom het thema PRRS en voeding. Daar vertelde hij dat hij goede resultaten ziet van het verbeteren van de kwaliteit van zijn varkensvoer. Dat mengt hij zelf van CCM, gerst, hipro soya en aanvullend mengvoer. Daarnaast voegt hij extra hoogwaardig eiwit en benzoëzuur en CA-butyraat (boterzuur) toe. Dat helpt om de vleesvarkens minder vatbaar te maken.

Bennie Beulink mengt op zijn bedrijf zelf het varkensvoer. Foto: Jan Willem Schouten
Bennie Beulink mengt op zijn bedrijf zelf het varkensvoer. Foto: Jan Willem Schouten

Slechtere voerconversie

Dat daar veel te halen is, bevestigde dierenarts Rutger Jansen van ForFarmers. "Het schadelijkste effect is dat een varken dat een PRRS-infectie doormaakt 12 weken lang een slechtere voerconversie heeft." Gemiddeld veroorzaakt PRRS een daling van de groei van 60 gram per dier per dag in de mesterijfase. Volgens Jansen is 75 procent van de Nederlandse vleesvarkens besmet met het PRRS-virus.

Ook Johanna Fink-Gremmels van de Universiteit van Utrecht ging in op de relatie voeding en weerstand. "Om darmen goed te laten functioneren, zijn goede grondstoffen en hoogwaardige eiwitten onontbeerlijk. De darmflora zijn het afweersysteem van de varkens", legt zij uit.

Toelating dierlijke eiwitten meer dan welkom

De darmflora worden in de eerste twee levensweken bepaald. Daarna verandert die niet meer. Biest speelt hierin een grote rol: Vooral de suikers in de biest sturen de ontwikkeling van de darmflora. Het toedienen van antibiotica aan jonge biggen is slecht voor de ontwikkeling van darmflora. Met spenen is het belangrijk dat biggen dezelfde suikers binnenkrijgen als in de biest en dat er voldoende hoogwaardig eiwit in het voer zit. Fink-Gremmels: "De op handen zijnde toelating van eiwitten van dierlijke herkomst over dieren heen is meer dan welkom."

Meer werk maken van vrij worden van ziektekiemen

Dat het vrij worden van PRRS niet alleen interessant is voor het verbeteren van de technische resultaten op het eigen bedrijf, werd onderstreept door dierenarts en varkenshouder Gerrit Bronsvoort. Hij is actief in Oost-Duitsland. Volgens Bronsvoort vragen steeds meer Duitse vleesvarkenshouders PRRS-vrije biggen, mede door het Duitse antibioticabeleid. De Nederlandse varkenshouderij doet er daarom verstandig aan vrij te worden van PRRS.

Bronsvoort snapt niet dat er in Nederland niet meer werk wordt gemaakt van vrij worden van ziektekiemen. "Sinds de Wende is meer dan driekwart van de zeugenbedrijven in voormalig Oost-Duitsland geruimd en heeft nu een SPF-status: Vrij van PRRS, mycoplasma en App." Dat levert enorme voordelen op, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere toeslag op de biggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.