Varkenshouderij

Achtergrond

Cavite Pig City: Filipijnse varkensstad

Cavite Pig City is een varkensboerderij ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla. De nabijheid van de metropool biedt kansen en uitdagingen.

Een echte stad heeft stadsmuren en een toegangspoort. Dat moet de gedachte zijn geweest van de familie Ngo, eigenaars van Cavite Pig City, bij de aanleg van de boerderij. Met een hoogte van 4 meter overweldigen de entree en een grote schuifdeur die het zicht op alles daarachter ontneemt. Toegang tot het complex is alleen mogelijk nadat bewakers zijn overtuigd van goede bedoelingen.

Varkensbedrijf is stad op zich

Eenmaal binnen ontvouwt zich een ware stad. Op een oppervlak van rond de 
50 hectare staan 121 varkensstallen, een voerfabriek, boulevards omzoomd met bomen, een paviljoen en zelfs een basketbalveldje. De 'stad' herbergt een gesloten boerderij met ongeveer 12.000 zeugen en een capaciteit om rond de 65% van alle biggen te houden als vleesvarkens. De rest wordt kort na het spenen ondergebracht bij omliggende boerderijen.

Cavite Pig City kon geen passender naam hebben, beaamt eigenaar Joseph Ngo. "Het is meer dan alleen de naam; het is werkelijk een stad vol varkens."

Beweeg met de muis over het icoon voor meer informatie

Explosieve groei

Joseph Ngo en zijn vrouw Vilma kochten de boerderij in 1990. Toen was het een kleine zeugenboerderij voor zo’n 500 dieren. Ze richtten het terrein opnieuw in. Explosieve groei volgde in 2007, toen toevoeging van 35 moderne stallen zorgde voor een verdrievoudiging in grootte.

De nieuwbouw, uitgerust met overwegend Amerikaanse technologie, kwam op hetzelfde terrein te staan als de reeds bestaande bebouwing. De 86 bestaande stallen zijn open en worden geflankeerd door bomenrijen; de nieuwe stallen daarentegen zijn dicht en hebben tunnelventilatie. Binnen is geen insect te zien en er staat een prettige bries. Geen overbodige luxe in een klimaat waar 34°C heel normaal is. Joven Ngo vertelt: "We kunnen het gewichtsverschil merken, zowel voor de vleesvarkens als zij op slachtleeftijd raken, maar ook voor de biggen als zij naar een andere stal gebracht worden."

De oudere varkensstallen, die gebouwd zijn voor 2007, zijn voorzien van natuurlijke ventilatie.
De oudere varkensstallen, die gebouwd zijn voor 2007, zijn voorzien van natuurlijke ventilatie. Vincent ter Beek

Nieuw in de modernere stallen zijn ook de silo’s en de geautomatiseerde voersystemen, volgens ontwerp van het Amerikaanse Automated Production (AP) Systems – deze zijn er voor zeugen, gespeende biggen en vleesvarkens. Voer wordt automatisch van de silo of de vrachtwagen in het systeem getransporteerd, waarna het bij de varkens komt.

Voerfabriek voor zeugen en biggen

Het complex is voorzien van een kleine voerfabriek, die ongeveer 5 ton per uur produceert. Op deze manier kan de boerderij voorzien in eigen voer voor zeugen en de jongste biggen. Ingrediënten, overwegend mais, tarwe en soja uit Zuid-Amerika, worden hier fijngemalen en gemengd in een centrale tank. Het voer gaat vervolgens direct naar de dieren.

Het voer voor de grotere biggen en vleesvarkens komt van een nabijgelegen voerfabriek, die het met vrachtwagens komt brengen. Na bezorging wordt dit voer opgeslagen in het pakhuis bij de voerfabriek, waarna het naar de diverse stallen gebracht wordt met vier speciale boerderijtrucks.

Mest naar eigen biogasinstallatie

Mestmanagement speelt een belangrijke rol op de boerderij. Iedere mestpan onder de stallen wordt eens per 3 tot 5 dagen geleegd door de mest in open kanaaltjes te spoelen. Zodra de varkens uit de stallen zijn, worden de mestpannen grondig schoongemaakt. De mest dient vervolgens als grondstof in een biogasinstallatie, elders op het terrein. De installatie kan zo’n 1,1 MW aan energie leveren. Wat er overschiet van de mest, wordt gebruikt als biologische mest op het land. Het kost zo’n 45 dagen om dit hele proces te doorlopen.

Cavite Pig City maakt onder meer gebruik van Duroc-lijnen. Het bedrijf herbergt zo'n 12.000 zeugen en kan 65% van de biggen houden als vleesvarkens.
Cavite Pig City maakt onder meer gebruik van Duroc-lijnen. Het bedrijf herbergt zo'n 12.000 zeugen en kan 65% van de biggen houden als vleesvarkens. Vincent ter Beek

Pal naast metropool

Ongewild hint de naam van Cavite Pig City ook naar dat wat direct buiten de 'stadsmuren' al begint: zowel verspreide huizen met hier en daar was die te drogen hangt – tot gehele moderne wijken die uit de grond gestampt worden. Niets van dat alles was er toen de boerderij aangekocht werd in de jaren 90. Nu voelt Cavite Pig City de hete adem van de almaar uitdijende metropool Manilla.

Uitbreiding op nieuwe locatie

Tot dusver heeft de familie Ngo geen klachten gehad. Waarschijnlijk speelt de goede mestverwerking hierin een rol. Wel is er de notie dat een volgende uitbreiding, zoals in 2007, niet mogelijk is op deze locatie. De familie heeft reeds een stuk land van 65 hectare op het oog, elders in de provincie Cavite, maar verder weg van Manilla. Idealiter zou hier later dit jaar gebouwd moeten worden.

De nieuwe locatie moet minder dichtbevolkt worden, vertelt Joven – met ‘slechts’ 4.000 zeugen. Vakblad Boerderij geeft vast een voorzetje voor de naam: Cavite Pig Park.

Of registreer je om te kunnen reageren.