Varkenshouderij

Achtergrond 1446 x bekeken

Beste 30% Deense varkensboeren uit de rode cijfers

2015 was natuurlijk ook voor de Deense varkenshouderij geen parkwandeling. Gemiddeld bekeken werden er rode cijfers gedraaid. De beste 30% hield de voeten echter droog. Los daarvan, dit jaar en volgend jaar wordt het beter, geloven de marktvorsers van Seges VSP, de bedrijfsadvies- en onderzoeksorganisatie van de varkenssector.

Net als elders staan de bedrijfsresultaten van de varkenshouderij in Denemarken onder druk. Dat de vleesprijzen laag zijn is een verschijnsel waaraan uiteraard ook de Deense boeren zich niet hebben kunnen onttrekken. In 2015 was de gemiddeld door de slachters uitbetaalde prijs 9% lager dan in 2014 en dat heeft het totale economische beeld voor de sector er niet beter op gemaakt, zo blijkt uit de eerste prognose omtrent de resultaten van vorig jaar van Seges VSP, de bedrijfsadvies- en onderzoeksorganisatie van de landbouwfederatie.

Voor het lopende nieuwe jaar verwachten de marktexperts van deze instelling echter een verbetering van de vleesprijs, terwijl de voerprijzen op het niveau van 2015 blijven. Dat wil zeggen: een slordige 5% lager dan in 2014. De positieve trend zet zich door in 2017, hoewel dezelfde experts moeten toegeven dat deze verwachting in dit vroege stadium nog verre van zeker is, maar optimistisch zijn ze dus wel. Voor de meerderheid van de vleesvarkenshouders betekent de verbetering van de vleesprijs bovendien niet meteen dat ze weer wat gaan verdienen.

Fors uiteenlopende resultaten

De resultaten zijn ook dit jaar in dit segment negatief, in tegenstelling tot de resultaten in de zeugenhouderij, waar het resultaat gemiddeld op een kleine €23.000 belandt, als het gaat zoals de experts denken. Dat is in ieder geval aanzienlijk beter dan vorig jaar, toen er een verlies werd geleden van zo'n €33.000. Het gaat hier wel om een gemiddelde met aanzienlijke onderlinge verschillen tussen de afzonderlijke bedrijven. De beste 30% van de zeugenhouders verdiende ook vorig jaar nog wel degelijk iets, namelijk €116.000. Dit jaar gaat het resultaat voor de beste 30% naar een kleine €180.000. Volgend jaar zou het zelfs ruim €320.000 kunnen worden. Het gemiddelde resultaat per bedrijf voor de zeugenhouderij als geheel, kan volgend jaar uitkomen op €146.000.

Ter informatie bij deze resultaatcijfers mag dienen dat de rekenaars van Seges VSP daarbij uitgaan van bedrijven met tussen de 700 en 800 zeugen. Dit aantal trekken zij vanwege de voortgaande structuurontwikkeling elk jaar iets op. Voor het lopende jaar is de gemiddelde zeugenstapel per bedrijf 743 tegen 728 vorig jaar. Het aantal afgeleverde biggen is dit jaar volgens de prognose krap 24.000, vorig jaar ruim 23.000.

Vleesvarkenshouderij

Ook in de vleesvarkenshouderij lopen de resultaten fors uiteen. Gemiddeld draaide de vleesvarkenshouderij in 2015 met een verlies van ruim €26.000, terwijl de 30% met de beste resultaten de voeten volledig droog hield met een gemiddelde winst van ruim €87.000. Het gemiddelde verlies per bedrijf in de vleesvarkenshouderij als geheel blijft dit jaar beperkt tot ruim €9.000. Het beste derde deel daarentegen, kan het positieve resultaat opkrikken naar €121.000.

Of registreer je om te kunnen reageren.