Varkenshouderij

Achtergrond 3223 x bekeken 4 reacties

Varkenssector doet ertoe

De grote bijdrage aan de landelijke economie is een vaak gebruikt argument voor het aantonen van het belang van de varkenssector. Hoe groot is die bijdrage?

Cijfers over werkgelegenheid, toegevoegde waarde en omzet bevestigen dat de varkenshouderij een sector is die ertoe doet.

Zo houdt iedere werknemer op het primaire varkensbedrijf ook ruim twee anderen aan het werk.

3.600 bedrijven gespecialiseerd in varkens

De toegevoegde waarde die wordt gerealiseerd in de varkenssector maakt een wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. 
In 2014 telde Nederland 5.100 primaire varkensbedrijven. Hiervan zijn rond 3.600 bedrijven gespecialiseerd in varkens, de rest heeft er nog een andere landbouwtak naast. Deze bedrijven samen bieden werkgelegenheid in een schil aan bedrijven rondom de varkenssector.

 

Onderzoek LEI

Die aan de varkenshouderij verbonden bedrijven zijn meestal niet alleen op varkens gericht, maar ook aan andere (landbouw)sectoren verbonden. Uit onderzoeksrapporten van het LEI, gegevens vanuit de verschillende sectoren zelf en enkele gefundeerde schattingen maakte Boerderij een overzicht van de omzet en hoeveelheid fte’s die indirect afkomstig is uit de varkenshouderij. Daarbij is zoveel mogelijk vermeld wat de toegevoegde waarde is. Gebruikte gegevens komen met name uit de jaren 2013 en 2014.

Varkensagrocomplex

De varkenshouderijen en de bedrijven eromheen vormen samen het varkensagrocomplex. De verschillende onderdelen van dat agrocomplex versterken elkaar. De ene schakel jaagt soms innovaties in een andere schakel aan of zorgt ervoor dat die mogelijk zijn. Het LEI-rapport laat zien dat alle onderdelen van het agrocomplex met elkaar verbonden zijn. Valt één onderdeel weg, dan heeft dat effect op een ander. Een forse vermindering van het aantal varkens bijvoorbeeld, heeft effect op de aanwezigheid van de fokkerij of de verwerkende industrie. Deze onderdelen kiezen dan eventueel voor verhuizen naar het buitenland of het inslaan van een andere richting.

10.730 fulltimebetrekkingen in varkenshouderij

Gemiddeld was er in 2013 2,1 fte per primair varkensbedrijf aan werkgelegenheid. 72 procent werd ingevuld met gezinsarbeid; er was 0,6 fte vreemde arbeid per bedrijf. Over 5.110 bedrijven komt deze 2,1 fte overeen met 10.730 fulltimebetrekkingen.

 

Slachterijen zetten 7.000 fte aan het werk

Nederland specialiseerde zich de afgelopen decennia in grote volumes, uniformiteit en constante kwaliteit. Hierop zijn de grote slachterijen ingericht en hierop is ook de veehandel afgestemd. Handelsbedrijven leveren uniforme groepen dieren en hebben hiervoor hun contacten bij zowel primaire bedrijven als slachterijen en de retail. De slachterijen zetten alleen al voor het aandeel varkensvlees zo’n 7.000 fte aan het werk. Hierin zijn de vleesverwerking buiten de slachterijen om en de retail niet meegenomen. Daar is het Nederlandse varkensvlees immers uitruilbaar met geïmporteerd varkensvlees, mocht Nederland zelf niet genoeg produceren. In het getallenoverzicht gaan we uit van de huidige verwerking van voornamelijk Nederlands varkensvlees en kijken we enkel naar de slachterijen en de verwerking in de slachterij zelf.

Lees het hele artikel in de Boerderij van 7 juli (nummer 41).

Laatste reacties

 • Tearpoal

  Boerderij slaat hier gemakshalve maar over het feit dat de varkenshouderij de reststromen uit de voedingsindustrie tot waarde brengt.
  Het geheel overzien heeft de varkenshouder toch wel een unieke positie,maar gaat het voorlopig niet betaald krijgen. Vraag is dan natuurlijk, wie is hier dom, en wie is hier slim.

 • brabantsduitserke

  kijk ingrid hier kan je lezen waar het geld vandaan moet komen voor pr. 

 • jbb

  Veel varkenshouders zitten moreel aan de grond , nu krijg je van die artikelen, bijeenkomsten, overleggen om aan te tonen hoe belangrijk die is , ...
  De slinger is te ver geslegen, veel mensen zijn het kotsmoe.Er zal veel meer nodig zijn om dit weer goed te maken .De exit is begonnen.

 • kalkar

  jbb, je leef maar één keer, helaas vergooien veel mensen hun leven aan de varkens. Vroeger was het nog leuk, maar de laatste 10 tallen jaren allang niet meer. Ieder jaar blijft men hopen op een wonder dat de gouden jaren weer eens terugkomen, de werkelijkheid is dat het wonder uitblijft en dat je er ieder nieuw jaar er weer beroerder voor staat. 

Of registreer je om te kunnen reageren.