Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactielaatste update:10 jun 2015

Onduidelijkheid begrenzing melkveehouderij zorgt voor extra handel dierrechten

In de maand mei zijn er meer dierrechtentransacties geweest dan in andere jaren.

Dat wordt gemeld door handelaren en bemiddelaars in rechten. Vooral in varkensrechten is meer handel geweest dan normaal. De prijzen kenden een opleving. Die was vooral een gevolg van de geruchten over het aan banden leggen van de melkveehouderij via een fosfaatrechtensysteem of iets dergelijks. Ook werd er gesproken over de mogelijkheid van uitwisselbaarheid van fosfaatrechten tussen sectoren. Vooral voor melkveehouders die ook een varkenstak op het bedrijf hebben was het een reden om al vast extra rechten aan te schaffen. De onrust in de markt is al weer wat weggeëbd, maar kan zo weer opnieuw de kop opsteken op het moment dat de politiek met keuzes en beslissingen komt.

De prijzen van varkensrechten liggen op dit moment substantieel hoger dan vorig jaar om deze tijd. Rechten in de regio oost veranderen op het ogenblik van eigenaar voor prijzen die liggen rond de €60. Vorig jaar om deze tijd was het prijsniveau zo'n €7,50 lager. In zuid tikte de prijs voor varkensrechten in mei zelfs even de €70 aan. Inmiddels is dat al weer flink teruggezakt tot niveaus rond de €60 tot €65 euro. In de overige regio's wordt gesproken over prijsniveau's van €50 tot €55.

Pluimveerechten bewegen rond het niveau van €9. Bemiddelaars reppen van een krap aanbod van pluimveerechten in verhouding tot de vraag. Een tekort aan pluimveerechten blijft echter een relatief begrip. Er blijven elk jaar wel rechten onbenut en die zouden via een leaseconstructie benut kunnen worden.

Eén reactie

  • Tearpoal

    Is hier de Boederijsite het velengstuk van de makelaarsclub?

Of registreer je om te kunnen reageren.