Varkenshouderij

Achtergrond 4 reacties

Nog dezelfde mestproblemen als in 1987

Pak eens een krant van dertig jaar oud en zoek het boerennieuws van toen ... Daar kan geen Facebook tegenop. Veel kwesties van toen spelen nóg. Wat dacht u bijvoorbeeld van het mestdossier?

Wie wat bewaart ... Bij het opruimen vond mijn vrouw een oude krant, van woensdag 16 december 1987, de geboortedag van onze dochter. Leuk, want we wisten niet meer dat we die krant toen bewaard hadden, en ook om te zien wat toen belangrijk was.

Op pagina 2 een groot artikel: 'Mestwetgeving werkt vaak averechts'. Dit stelde het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) na een studie in de varkenssector. Volgens het onderzoek kon de varkensmester zijn bijdrage aan het mestoverschot binnen vijf jaar halveren met maatregelen. Het artikel achtte het onwaarschijnlijk dat de maatregelen werden genomen, omdat de overheid ze niet beloonde.

Destijds werd de hoeveelheid via de mestbank af te zetten mest berekend op basis van de meitelling en niet de werkelijk geproduceerde mest. Verder waren boeren tegen verhandelbaar maken van mestquota (wordt te duur), wilde CLM vrijgekomen stalruimte opkopen en de milieubeweging wilde de veestapel halveren. Ook vonden boeren dat indus­triële mestverwerking iets is voor de lange termijn.

Mestinjectie en industriële mestverwerking

Een volgend artikel heeft als kop: 'Mestinjecteur kan ammoniakprobleem verminderen'. Onderzoekers uit Wageningen stelden dat mestinjectie op zandgrond goed mogelijk is en daarmee de benutting voor de planten verdubbelt.

Waar we nu zijn, weet iedereen. De boeren hadden het toen goed gezien met de opmerking dat industriële mestverwerking echt iets is voor de lange termijn. Om daar nu eindelijk eens schot in te krijgen, kunnen de milieubewegingen en actiegroepen de varkenshouders helpen door het voorbeeld te nemen aan Wakker Dier en overal waar mogelijk te demonstreren vóór de bouw van mestverwerkingsfabrieken. Daardoor wordt het mestoverschot uiteindelijk niet gehalveerd maar helemaal opgelost, zonder de veestapel te halveren.

Meer nieuws uit 1987: Deetman, Gazastrook en Wilton-Feijenoord

Ik heb ook nog even bij het CBS opgezocht wat nu wél gebeurd is, de afgelopen 25 jaar. De totale mestproductie is 20 procent lager, de fosfaat- en stikstofproductie is 28 procent gedaald.

Wat gebeurde in 1987 nog meer? Ook toen was het crisis, net als nu: 'Deetman in problemen bij studiefinanciering', 'VN-bestuur nodig voor Gazastrook', 'Kankerpatienten dreigen dupe te worden van de bezuinigingen in de gezondheidszorg', 'Wilton-Feijenoord ontslaat 600 man'.

De gulden was er nog

Veel is in het gewone leven dus niet veranderd. We hadden de gulden. Omgerekend was de dollarkoers toen 1,20, ook nu een reële koers. Staatsleningen gaven 6,5 procent, helaas niet meer zo reëel. Verder maakte de baas medewerkers blij met een homecomputer. Daar kom ik nu niet meer mee weg. Dus wil je nog een keer leesplezier hebben? Verstop een krant. Daar kan geen Facebook of Twitter tegenop.

Laatste reacties

 • Grazer

  We vallen elke keer in herhaling en schieten voor geen meter op. 

 • glaasje

  Met dank aan de overheid, die dit probleem zelf in stand houdt. Er mag steeds minder mest op het land dus maakt de overheid zelf het mestprobleem. De boeren willen wel anders maar hebben  met die BELACHELIJKE WETTEN EN REGELS van doen. Wat de boeren ontzettend veel geld kost.

 • wim.meulenmeesters1


  Er is toch wel iets veranderd. In 1987 konden we in de buurt voor 0 gulden de mest kwijt en wat via de mestbank afgezet moest worden naar de tekortgebieden koste toen vanuit De Peel 4 gulden dus nog geen 2 euro. De prijs is nu dus 1000% hoger. Hoe zit dit met de opbrengstprijs van vlees????? Als dit niet verandert is het alleen de vraag wie de lamp uitdoet.

   

 • boerkebrabant

  dat is ook de bedoeling wim, zorgen dat het probleem zo groot word, dat er een zeer kille sanering plaats vind, waarrom denk je anders dat mace na 6 jaar nog geen zicht heeft wanneer er een vergunning word verleend voor een grootschallige minerale instalatie voor 500.000 kub , hopelijk dat de rechter de politiek binnenkord op de vingers tikt, en dat gemeente gemert-bakel de extra kosten die we hebben zonder mestfabriek moet gaan betalen

Of registreer je om te kunnen reageren.