Varkenshouderij

Achtergrond laatste update:25 feb 2014

Prestatieindex voor achterhalen score voor diergezondheid

Met een nieuwe tool wordt het mogelijk belangrijke kengetallen te vergelijken.

Een goede diergezondheid is een van de belangrijkste pijlers onder een varkensbedrijf. Een manier om te beoordelen hoe het is gesteld met de diergezondheid is het analyseren 
van kengetallen. Door enkele 
belangrijke kengetallen met een groep referentiebedrijven te vergelijken, is te zien hoe een bedrijf scoort met diergezondheid.
Om dit makkelijk te kunnen doen heeft Boerderij de digitale Prestatieindex ontwikkeld. Via www.boerderij.nl/opmaat is het mogelijk zeven belangrijke kengetallen te vergelijken met die van referentiebedrijven op basis van gegevens van Agrovision.
In de tool worden kengetallen omgerekend naar een score. Er zijn 100 punten te behalen, waarbij wordt aangeven waar het geanalyseerde bedrijf staat ten opzichte van de referentie.
De tool maakt het tevens mogelijk te kijken hoe een collega-varkenshouder met een hoge score op het gebied van diergezondheid tot deze resultaten komt. In een fotoreportage wordt uitgelegd wat deze varkenshouder precies doet.

Deze tool is exclusief beschikbaar voor abonnees van Boerderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.