Varkenshouderij

Achtergrond 2629 x bekeken 14 reacties

Strooisel niet verplicht in Nederland

Volgens Compassion in World Farming zouden varkens ten allen tijde over strooisel moeten beschikken in hun hok. Zo'n verplichting staat niet opgenomen in het Nederlandse varkensbesluit. De Europese tekst waarop CIWF zich beroept is voor meerdere uitleg vatbaar.

Compassion in World Farming (CIWF) is een actie begonnen waarin ze consumenten vraag een brief met stro naar staatssecretaris Sharon Dijksma te sturen. Inzet van CIWF is om te bereiken dat varkens ten alle tijde beschikken over een vorm van strooisel in hun hok.

Voor de Nederlandse varkenshouder geldt het Varkensbesluit. In Artikel 2aa staat dat 'Er maatregelen worden getroffen om agressie in groepen zoveel mogelijk te beperken'. Onder maatregelen wordt in ieder geval verstaan 'het verstrekken van stro of ander materiaal aan gespeende varkens en gebruiksvarkens'.

In Artikel 9 van het varkensbesluit staat verder beschreven dat beren en zogende zeugen met biggen op het dichte vloergedeelte van hun hok moeten beschikken over strooisel bestaande uit stro, hooi, houtkrullen, zaagsel, compost of een mengsel daarvan, of in geval van zogende zeugen met biggen een rubber mat op de dichte vloer. In lid 2 van dit artikel staat dat varkens te allen tijde moeten beschikken over voldoende materiaal om mee te spelen. Het materiaal mag niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de varkens. In het derde lid van dit Artikel 9 staat dat zeugen en gelten in de laatste week voor spenen moeten beschikken over voldoende los materiaal dat kan dienen als nestmateriaal, tenzij dit in verband met de mengmestmethode die wordt toegepast technisch niet uitvoerbaar is.

Volgens de huidige regelgeving in het Varkensbesluit hoeven varkens dus niet ten allen tijde te beschikken over strooisel in hun hokken, zoals ook een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken bevestigt.

CIWF beroept zich op een de Europese richtlijn 2008/120/EG, waarin de strooiselplicht zou zijn genoemd. Het staat te bezien of CIWF de richtlijn juist interpreteert. In artikel 3 lid 5 van de richtlijn staat dat zeugen en gelten permanent moeten kunnen beschikken over los materiaal. Het artikel verwijst ook naar een bijlage Hoofdstuk 1. In dat hoofdstuk staat vermeld onder terugverwijzing naar artikel 3 lid 5 dat 'varkens permanent moeten kunnen beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen, bijvoorbeeld hooi, hout, zaagsel, compost van champignons of een mengsel daarvan. Dit alles voor zover de gezondheid van de dieren daardoor niet in gevaar komt'. Artikel 3 lid 5 geldt voor gelten en zeugen. In Hoofdstuk 1 wordt gesproken over varkens. De term varkens kan dan even goed een terugverwijzing zijn naar artikel 3 lid 5, waarbij met die term alleen gelten en zeugen worden bedoeld.

Laatste reacties

 • LouiseB

  Nou varkensboeren weer helemaal happy. Tja waarom zou je de dieren die toch al geen leven hebben het wel leuk maken.

 • w v gemert

  De wet is de wet, en iemand (sectoren) die zich daar aan houdt toch wegzetten als dieronvriendelijk, dat is pas asociaal naar de gezinnen en families die volgens de wet werken!!!!

 • w v gemert

  Sake Moesker, graag voor publicatie verifiëren en hoor en wederhoor toepassen.

 • gerjan slingenbergh

  Er valt dus qua diervriendelijkheid nog heel veel te verbeteren in de varkenshouderij.

 • w v gemert

  Op alle gebied zijn er in Nederland dingen te verbeteren, maar het heeft allemaal zijn prijs. Voor vele gezinnen geld toch dat iedere cent maar een keer uitgegeven kan worden. Boven wettelijke eisen kosten geld en moet betaald worden en dat willen weinigen.

 • Romeijn

  Begrijp ik het goed, w v gemert, dat je geen bezwaar hebt tegen een succesvolle actie van CIWF, zodat het duidelijker in de wet komt?
  En kan je het accepteren dat niet alles in wetten te regelen valt, maar dat in sommige gevallen (niet specifiek in deze situatie) van eigen verantwoordelijkheid (bijv. het beheren 'als een goed huisvader') uitgegaan moet worden?

 • poldes

  romeijn,
  voor gerechtelijke uitspraken moet je niet op dit forum zijn;
  die behoren ergens anders gedaan te worden.

 • Romeijn

  Poldes, bedoel je dat w v gemert rechter is?

 • agratax2

  Is dit stro alleen goed voor de geestelijke welstand van het varken of zou het ook nog de lichameijke welstand verbeteren door mineralen die in stro zitten en aan de doordachte voeding ontbreken?

 • w v gemert

  Romeijn, nee je begrijpt mij niet goed ,of ik heb mij niet duidelijk genoeg uitgedrukt. CIWF misleid op zijn minst de consument maar je zou voor het zelfde geld kunnen zeggen ze liegen tegen de consument.
  Alles wat bovenwettelijk (Europees) is moet betaald worden , als men een roze strik om het varken wil kan men dat krijgen ,wel betalen. Een auto met allerhande toeters en bellen kost nauw eenmaal meer dan de standaard auto. Ik hoop dat ik nu wel duidelijk ben.
  Zorgplicht is van toepassing op iedere dierhouder.

 • gerjan slingenbergh

  @ w.v gemert Consumenten zijn net boeren, ze kopen het daar waar het goedkoopst is. Als je een produkt goedkoop wordt aangeboden betekent dat niet dat de consument weinig geld heeft. Als er geproduceerd wordt boven de koopkrachtige vraag is en blijft de prijs laag.

 • g.laugs

  Bijlage 1 bij de Europese richtlijn 2008/120/EG bevat algemene voorschriften waar de varkenshouderij aan moet voldoen. De verplichting stro of ander strooisel te verstrekken geldt dus voor alle varkens!

  Dit blijkt duidelijk uit artikel 4 van de richtlijn:

  Artikel 4
  De lidstaten zien erop toe dat de voorwaarden voor de varkens­
  houderij in overeenstemming zijn met de algemene bepalingen
  van bijlage I.

  De EU lidstaten zijn verplicht de EU richtlijn in hun eigen regels, zoals het varkensbesluit, op te nemen en er op toe te zien dat ze worden nageleefd. De teksten zijn zó duidelijk dat we alleen maar kunnen concluderen dat het nooit de bedoeling van de wetgever kan zijn dat kale hokken zonder strooisel of verrijking op zo grote schaal voorkomen als in Nederland en de EU het geval is.

  Geert Laugs
  Compassion in World Farming

 • Hogman1

  Net gelezen op nu.nl

  Het kabinet wil een wetsvoorstel intrekken dat bewoners van zorginstellingen het recht zou geven op een dagelijkse wasbeurt en een schone luier direct na een ongelukje.
  Gaan je allemaal lekker verder discusieren hier op boerderij.nl
  Ik geef het op ,ik ben weg ,het gaat jullie goed ,houdoe

 • Lin

  Als alle dierenactivisten zich nou druk zouden maken om de oude mensen en zich daar op zouden richten, dan zouden er een stuk minder eenzame ouderen zijn.
  Ipv boertje pesten vooral als er elke dag hard gewerkt word en er niks verdiend wordt. Het geeft niks als er aandacht is voor dierenwelzijn vooral als het van de consument komt, maar op deze manier LouiseB bereik je het tegenovergestelde. Ik heb het bedrijf van mijn vriend in een paar jaar tijd een stuk diervriendelijker zien worden en dat is prima, maar een gezinsinkomen is er amper. We kunnen rondkomen, maar ons prive leven staat in de wacht. Als je dan hoort dat je het nog niet goed genoeg doet door onwetende burgers dan voelt dat zuur.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.