Varkenshouderij

Achtergrond 1567 x bekeken 2 reacties

'Samengaan IKB-systemen biedt voordelen'

Utrecht - De beide IKB-systemen voor de varkenshouderij samenvoegen, biedt voordelen. Dat vindt Van van der Weg van Comore, de beheerder van het IKB varken kwaliteitssysteem.

Samenvoegen biedt voordelen, zegt Van van der Weg van Comore, de beheerder van het IKB varken kwaliteitssysteem. Scheidend voorzitter Steven Lak van het Productschap Vee en Vlees pleitte vorige week voor een integratie van beide IKB-systemen. "Het is voor de varkenssector van belang de komende tijd om zo veel mogelijk met een mond te spreken", aldus Lak. Het in de benen houden van twee IKB-systemen kost volgens Lak onnodig veel geld. De sector staat sterker richting de overheid als ze meer eenheid uitstraalt.

Van der Weg deelt in grote lijnen de mening van Lak. "De beide systemen zijn in principe gelijk. Ze hebben allebei een accreditatie, ze hebben allebei een eigen college van deskundigen, een eigen controle en certificatiesysteem. Als je de systemen zou samenvoegen, kun je efficiënter werken en in principe geld besparen." Van de Weg zegt open te staan voor initiatieven. Hij wijst ook naar NVV en LTO die op dat punt het voortouw zouden kunnen nemen.

Leo Verheijen van De Groene Belangenbehartiger en secretaris van IKB Nederland varkens, de tegenhanger van IKB varken hecht aan een voortbestaan van de beide systemen naast elkaar. Hij ziet weinig in een samengaan. "Wij hebben nadrukkelijk de intentie om te groeien. We willen dus ook graag meer deelnemers in ons IKB-systeem. We zouden IKB varken wèl over willen nemen." Hij wijst er verder op dat de situatie met twee concurrerende systemen er voor zorgt dat er scherp wordt geopereerd. "Toen wij met IKB Nederland Varkens begonnen bleek juist dat we de kosten significant lager konden houden dan bij de concurrentie."

Voorzitter Maarten Rooijakkers van de LTO vakgroep varkenshouderij wil een samengaan van beide IKB-systemen ter tafel brengen in het gemeenschappelijk overleg dat LTO en NVV binnenkort opstarten.

Laatste reacties

  • varkensboerk

    Bedrijven die deelnemen aan een afzetconcept van een slachterij dat verder gaat dan IKB, worden vaak 2 keer of meer per jaar geinspecteerd. Hiervan is 95 % overlap. Ik zou voor willen stellen dat bedrijven die hoger dan IKB standaard gecertificeerd zijn de IKB keuring achterwege kunnen laten. Dat levert tenminste wat op voor de varkenshouder en de kwaliteit van certificering blijft minimaal hetzelfde. Het instanthouden baantjes daar houden wij varkenshouders niet zo van. Dit is duidelijk een voorbeeld van meer kwaliteit met minder kosten. Verder is concurrentie tussen certificeringsbureau's altijd een goede zaak, tussen certificeringssystemen is een ander verhaal. Zolang ze allebei hetzelfde doel nastreven en de namen verschillen niet teveel is het niet zo'n probleem.Wel is altijd gebleken dat IKB Nederland meer affiniteit heeft met de varkenshouderij.

  • joannes

    Het breekpunt is weer de kostenbeheersing! De idealisten realiseren zich niet dat het betaald moet worden en de realisten realiseren zich onvoldoende de promotionele, idealistische, ondernemende kant van een IKB. En eenmaal naast elkaar in bedrijf krijgen we ook nog platte concurrentie over de zeggenschap en competentie. Hopenlijk beginnen ze de vergadering met de spreuk: http://nl.wikipedia.org/wiki/Eendracht_maakt_macht

Of registreer je om te kunnen reageren.