Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Afnemers moeten wennen aan hogere varkensprijs

De stijging van de varkensprijs met 30 cent per kilo heeft veel weerstand opgeroepen bij afnemers van varkensvlees. Zij geven wat tegengas en betalen even niet meer.

De Duitse noteringen en de Vion-varkensprijs stegen tussen eind juli en eind augusus met 30 cent naar €1,90 per kilo geslacht gewicht. Zo'n prijsstijging komt bijna nooit voor. Alleen in jaren met extreme omstandigheden, zoals de uitbraken van varkenspest in 1997 en mond- en klauwzeer in 2001, komen forse prijsverhoging in korte tijd voor. Meestal gaan de prijzen daarna in sneltreinvaart weer naar beneden, omdat kopers van varkensvlees hun kosten te hoog vinden.

Dit jaar zijn het krappe aanbod van vleesvarkens en de hoge voerkosten de oorzaak van de relatief hoge varkensprijzen. Sinds 2001 is het huidige prijsniveau niet meer bereikt. Aangezien de voerkosten de komende maanden nog stijgen en de aanvoer van vleesvarkens bij slachterijen klein blijft, is het de vraag of de varkensprijzen snel zullen dalen. Varkenshandelaren zijn van mening dat dit niet zal gebeuren. Varkenshouders hebben in hun ogen hogere prijzen nodig om hun kosten te dekken. Handelaren wijzen op de lage slachtgewichten van vleesvarkens. Dat wijst volgens hen op een geringe beschikbaarheid van slachtrijpe dieren in stallen van varkenshouders. Normaal gesproken lopen de slachtgewichten op als varkenshouders hun dieren langer vasthouden. Daar is dit jaar geen sprake van.

De Europese Commissie verwacht dat het aanbod van vleesvarkens in Europa in het vierde kwartaal van dit jaar daalt met 1,6 procent naar 67,2 miljoen stuks ten opzichte van dezelfde periode van 2011. Bovendien zijn de voorraden aan varkensvlees klein. Deze factoren ondersteunen de mening van varkenshandelaren dat het met de prijsdaling wel eens mee zou kunnen vallen.

Varkensvleesbedrijven wijzen daarentegen op slechtere afzetmogelijkheden van varkensvlees in het vierde kwartaal door de start van het wildseizoen. Tot 2011 daalde de Europese varkensprijs in de laatste drie maanden van het jaar altijd met 10 tot 20 cent per kilo ten opzichte van het derde kwartaal. Dat was niet het geval in 2011. Toen steeg die notering met 2,5 cent naar €1,584 per kilo. Een prijsstijging is dit jaar dus zeker niet uit te sluiten.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.