Varkenshouderij

Achtergrond 41 reactieslaatste update:16 apr 2012

Vion gebruikt boer als bank

Eindhoven – Voor het eerst sinds de oprichting eind 2002 heeft Vion de betaling van al zijn rekeningen voor bedrijfsactiviteiten uitgesteld. Dat betreft alle bedrijfsonderdelen, dus wereldwijd zowel de food-tak (slachterijen) als de zogenoemde ingredients (destructie van dieren en opwaardering van slachtafval). In Nederland heeft het concern alle facturen die na 25 maart vervielen pas 2 april betaald. In Duitsland is een nog grotere betalingsachterstand opgetreden en weer weggewerkt.

Vion-leveranciers van varkens in Nederland kregen daardoor de varkens die ze leverden in week 12 (19 tot en met 23 maart) pas maandag 2 april uitbetaald. De normale betalingstermijn van acht dagen is dus met één tot vijf dagen opgerekt. Bij Nederlandse runderen bestaan geen vaste betalingstermijnen.
"Het uitstel is ingegeven door onze inzet om binnen de kredietfaciliteit te blijven en daardoor geen overrente te hoeven betalen", licht directeur communicatie Marc van der Lee toe. "Vion heeft een kredietfaciliteit voor de activiteiten van de totale groep. Op dit moment zien we dat klanten wereldwijd later betalen. Dat is een gevolg van de economische situatie en een beeld dat we over de volle breedte van de klantenkring van Vion Food en Ingredients zien. Ook varkenshouders die wij biggen leveren betalen later.
De sterk gestegen varkensprijzen leggen daarnaast een zwaarder beslag op het werkkapitaal. Bij 20 miljoen varkens is dat 500 miljoen euro. Dat betekent dat we nu eerder de grenzen bereiken van de kredietfaciliteit. Komen we daarboven, dan betalen we daarover extra rente. De afgesloten kredietfaciliteit van 1,1 miljard euro loopt voor meerdere jaren. We willen voorkomen dat we extra rente moeten betalen. 1 procent renteopslag is dan al 11 miljoen euro per jaar. Dat geld steken we bij voorkeur in de markt en de onderneming. Bij deze financieringsfaciliteit is de kwartaalafsluiting het ijkpunt. Daarom stuurt Vion, net als alle grote internationale bedrijven, om deze reden op een optimale cashpositie per einde kwartaal."

In kennis gesteld

Heeft Vion een of meerdere van zijn leveranciers vooraf in kennis gesteld van verschuiving van het betalingsmoment?
"Ja, dat is gebeurd. Dat waren uiteenlopende soorten leveranciers. De Vion Farming-organisatie had informatie om de reden van de wat latere betaling goed te kunnen toelichten."

Zijn er varkenshouders die wél correct zijn betaald voor leveringen in genoemde periode? Is maatwerk toegepast?
"Vion betaalt per definitie correct en met acht dagen ook erg snel. We hebben in gevallen waarin dat aan de orde kwam, afspraken op maat gemaakt met varkenshouders."

Wie heeft besloten tot het uitstel?
"De Raad van Bestuur van Vion."

Waarom is niet vooraf gecommuncieerd met álle boerentoeleveranciers?
"We hebben ervoor gekozen dat deels actief en reactief te doen naar de leveranciers in die betreffende week om de reden ervan een-op-een te kunnen toelichten als dat nodig was."

Zijn er vanwege de late betaling klachten binnengekomen en/of verzoeken tot schadeloosstelling?
"We hebben een enkele klacht ontvangen en één verzoek om rentederving te compenseren."

Zijn er al verzoeken tot stellen van betalingszekerheid ingediend?
"Het vertrouwen in Vion is groot, dat is gebaseerd op jarenlange correcte en snelle uitbetaling, ook onder de huidige financieel lastige marktomstandigheden aan de afzetzijde."

Is Anton Vermeer, voorzitter van de Raad van Commissarissen, vooraf ingeseind over het latere betalen?
"Natuurlijk is de Raad van Commissarissen op de hoogte. Deze staat achter het gevoerde beleid."

Hoe groot is het bedrag dat te laat uitbetaald is?
"Daar doen we geen mededelingen over."

Is dit een geval eens maar nooit weer?
"Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen om de onderneming ook in financiële zin te besturen dan wel toezicht te houden. De betalingstermijnen van Vion Food Nederland aan de varkenshouders zijn met standaard zeven tot acht dagen zeer snel, zeker gezien de algemene betalingsmoraal. Over hoe we daar in de toekomst mee omgaan doen we geen uitspraken."

'Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling'
"Oprekken van betalingstermijnen heeft een signaalfunctie", stelt Wim Thus, afdelingsdirecteur landbouw bij Rabobank Nederland. "Debiteurenfinanciering is opletten geblazen. Het is zaak direct met elkaar in gesprek te gaan. Dat houden we mengvoerbedrijven ook voor richting hun afnemers." Op het concrete geval Vion wil Thus niet ingaan.

"Het is een zeer zorgelijke ontwikkeling", zegt Leon Knoops, lid van coöperatie HeydeHoeve, die in- en verkoop verzorgt. HeydeHoeve levert jaarlijks meer dan 100.000 varkens aan Vion. "Dit heb ik ook tijdens de varkenspest meegemaakt en dat liep nooit goed af. We zetten juist vanwege betalingszekerheid, correctheid en snelheid van betalen een groot deel van onze varkens af bij Vion. Vion had altijd een strak betaalritme en het verbaast me dan ook sterk dat het te laat betaalde. Dat er betalingsproblemen zijn, kan natuurlijk altijd. Maar dan moet je zoiets communiceren en dat heeft Vion richting ons niet gedaan. We beraden ons daarom op de relatie."

In het buitenland is het vaker voorgekomen dat Vion een betalingsachterstand had, stelt LTO-vakgroepvoorzitter Annechien ten Have. Die liep zelfs op tot enkele weken.  Maar in Nederland was Vion correct in betaling. Wat ik er van denken moet, weet ik nog niet, maar het is geen goed signaal." Ten Have wil haar bankrekening checken, want ook zij levert wekelijks varkens aan Vion.

Toon van Genugten, die ook veel varkens aan Vion levert, schrikt niet van de latere betaling. "Dat is iets van deze tijd, overal zijn de liquide middelen krap door de opstelling van banken. De varkens zijn uiteindelijk alsnog snel betaald. Ik heb en houd vertrouwen in Vion en heb daarom niet eens aan de bel getrokken om deze late betaling. Ondanks moeilijke jaren hebben Vion en zijn voorgangers de laatste 20 jaar alle geleverde varkens betaald, en dat kunnen lang niet alle slachterijen zeggen. Onze relatie zal hierdoor dus niet veranderen. In de handel is het geld minstens zo krap, dus een verbetering biedt veranderen van afnemer ook niet."

Laatste reacties

 • paul.gld1

  ik dacht dat ZLTO waar vion van is, wel wat geld heeft......

 • The Hulk

  Waarde vriend Bodde zoals uw vriend al jaren juist de varkensprijs voorspelde , deed hij dat ook dat indien prijzen zouden stijgen door aanbodontvrichting de slachthuizen een duivelsoordeel om de oren hangt.
  Blijkens zijn we weer een stapje verder in mijn gelijke , als marktkenner weet ik dat het ook niet anders kan dat er eentje MOET gaan vallen.

 • Flyinghollander

  Bij mij verlaat geen dier het erf, voordat er betaald is. Dit is een rede daarvan.

 • brabantsduitserke

  ik ben geen fan van Vion ,maar ik ben het wel eens met het standpunt van Toon van Genugten. vertrouwen van 20 jaar zet je zo niet overboord, voor alle andere
  geldt: zo de waardt is vertouwd ie zijn gasten

 • a.tenhave1

  Over banken in de sector gesproken. VION betaalt met 8 dagen. De retailers permitteren zich betalingstermijnen van 3 of 4 maanden. De echte bank van de retailers zijn dus de boeren en de slachterijen. Dat gaat van ons rendement af. Lees ook eens mijn blog op deze boerderijsite: Zijn wij de bank van de retailers? Dat is het echte probleem. Dat mag hier niet onbesproken blijven. Helaas lukt het me niet om een linkje te maken.

 • johanvdborne1

  hoi

 • agratax1

  a.tenhave. De 3-4 mnd betaaltermijn van de retailer kan erger, enkele jaren geleden heeft een groot internationale retailer éénzijdig de betaaltermijn voor o.a. aardappelen op 16 - 18 mnd gezet. Ik zie dan ook geen verband met de crisis het is niets anders dan de slag om de consument die over de rug van de boer wordt uitgevochten. Wil de boer hier aan mee doen, dan moet hij samen met zijn co-op meebuigen met de inkopers van de retailer, maar dan moeten ze zich realiseren dat dit zal eindigen in een lagere boeren prijs in de toekomst. Ik stel voor dat de landbouw zich in de pers uitlaat over de betaaltermijn van iedere keten met de gevolgen voor de voedselvoorziening. Hopelijk gaat de consument dan naar de NETTE retailer en laat de 'boef' links liggen. Neem als landbouw je stelling in en laat je niet naar de slachtbank leiden.

 • Mels

  Ik zeg;boter bij de vis,net als op de markt van weleer.

 • John*

  die lange betalingstermijnen staat ook nieuwe ondernemingen in de weg! geen enkele nieuwe onderneming kan het zich veroorloven om 4 maanden op hun centen te wachten. Door deze praktijken is er weinig concurrentie in slachterij/vleesverwerkingsland. Doordat er geen concurrentie is worden zowel leveranciers (boeren) en consumenten benadeeld. Een redding voor onze economie zou zijn betalingstermijnen terug te brengen naar max 2 weken. Het vlees wat wij produceren is allang opgegeten, uitgepoept en verwerkt in de rwz voordat het betaald wordt door de super.

 • The Hulk

  Zoals ik al in mijn blogs en in reacties heb gezegd slachterijen beuren al jaren een minimuum winst omdat ze tegen elkaar worden opgezet door supers en dat uit hem nu . Als vion zo een groot concern zoveel winst zou maken als de boeren wel eens beweren op deze site dan kunnen betaaltermijnen van toelevering geen probleem vormen . Het hangt aan een zijden draadje maar ik vrees dat het draadje dunner is dan we durven dromen . Economische crisis is als een sunamie eerst was er in 2008 de zeebeving en ik vrees de golven nu pas het binnenland goed gaan bereiken. Om een zeer pittige reden was ik vorige week enkele uren verzeild geraakt in de motor van de economie (transportsector in een zeer breed spectrum)en geloof mij die motor schud en beeft van het sputteren.
  In slachthuisland vrees ik dat er echt eentje moet gaan vallen om het debiele gedachtengoed van die supers te doen vervriezen. Ik vrees dat we deze zomer nog meer gaan horen en zien , zou eigenlijk al voorspellingen durven doen maar gelet op de naamsvermeldingen er in beter niet in dit reactieblok.

 • agratax1

  The Hulk als je suggereert dat boer al jaren de sluitpost zijn van de voedsel economie en ondanks hun titel >ondernemer< als slaaf worden gebruikt door de voedsel en geld keten, kan ik dat alleen maar beamen. Ja wie zal uit eindelijk de klos zijn? Vermoedelijk eerst de boer, daarna de verwerker en als sluitpost de consument, die tegen woekerprijzen zal moeten inslaan bij de retailer eenvoudig omdat het aanbod daalt en de rijken (Azie) eerst aanbod zijn en daarna het verarmende Europa. Zolang we in Nederland primaire voedsel productie als een minderwaardige bezigheid beschouwen en alleen met buitenlandse arbeidskrachten en enorme kapitaal input (automatisering) kunnen volbrengen, zal de banken crisis eindigen met een voedsel crisis.

 • The Hulk

  Han helemaal eens mee u , volgens mij ook aanvullend is de run naar Bio Ethanol bedoeld opkoop door deze van de o zo belangrijke granen , zal uw eindconclusie nog versnellen gr. Patrick ps. volgende week cam en geluid eindelijk in orde je hoort het wel... .

 • The Hulk

  Han helemaal eens mee u , volgens mij ook aanvullend is de run naar Bio Ethanol bedoeld opkoop door deze van de o zo belangrijke granen , zal uw eindconclusie nog versnellen gr. Patrick ps. volgende week cam en geluid eindelijk in orde je hoort het wel... .

 • info141

  Uiteindelijk is er maar een situatie de oorzaak ervan dat zowel de boer als de vleesindustrie niets kan verdienen. Er zijn in Europa teveel varkens !! De supermarkten kunnen de slachterijen en andere vleesverwerkers compleet 'uitbenen' omdat er teveel vlees aangeboden wordt. Zodra de supermarkten gaan bedelen om iets geleverd te krijgen, zal de prijs van het varken en van het vlees richting faire prijs gaan. Dit is alleen te bereiken door de vrije markt zijn werk te laten doen. Dat er 'koppen gaan rollen' is wel zeker, want minder varkens betekent minder boeren en minder vleesindustrie. Simpel !!

 • info141

  Wij geven met zijn allen (Europese primaire sector en Europese vleesindustrie) de supermarkten het gereedschap in handen om (namens de consument) het vlees tegen een onaanvaardbare lage prijs te kopen. Pas wanneer we op Europees niveau (ik weet het, is redelijk utopisch) met elkaar het aanbod afstemmen op de vraag, zal dit veranderen. In de vleesindustrie verhogen de betaaltermijnen naarmate je verder naar het Zuiden van Europa gaat. 3-4 maanden is maar heel normaal. Maar dat komt omdat er teveel aanbod is, de supermarkten (en ook de Van Loon's) kunnen eisen stellen, zoveel ze willen. Levert Jan niet voor hun (gewenste uitgeknepen) prijs, dan doet Paco het wel. Dit veroorzaken we zelf en dat is erg dom !!

 • info141

  Is het zo utopisch om te denken dat het mogelijk moet zijn om binnen de Europese landen, die met elkaar samen de varkensvleeskolom behartigen, een zo goed mogelijk systeem te bedenken, waarbij er een goede afstemming wordt gemaakt tussen waar en in welke hoeveelheden er vraag is en hoe we die vraag binnen Europa eerlijk verdelen qua aanbod. Dit leidt er (binnen Europa) toe dat er bedrijven zullen moeten stoppen. Maar het is verstandiger om die stoppers nu een (niet zo oneerbiedig bedoeld als het lijkt) 'oprotpremie' te geven, dan te wachten totdat het gevecht van wie de sterksten zijn is beslecht. Dat betekent n.l. een langdurige periode van armoede !!

 • info141

  Naar mijn bescheiden mening is het zo dat, indien we binnen Europa het aanbod met zo'n 10-15 % kunnen beperken, dat de overblijvers dan een bedrijfseconomisch verantwoorde boterham kunnen verdienen. Het 'uitkopen' van die 10-15 % kost betreft een eenmalige investering in een zekere boterham voor de toekomst. Deze situatie kan op 2 manieren ontstaan; 1/ Door het vrij laten van de markt, zodat de sterksten vanzelf, na een langdurige strijd en armoede, overblijven. 2/ Door Europese doortastendheid en de wil om te herstructureren, met een goed controle-systeem op de verhoudingen tussen vraag en aanbod !!

 • mt

  De varkenshouders regio Gelderland/Brabant en Limburg kijk eens op <> voor correcte en snelle afwikkeling van vracht en opbrengst en afnemers moet je bij ons zijn.

 • politiek

  @info141. Ben maar gerust , Vion zal echt wel zorgen dat je bodemprijzen blijft ontvangen voor bukproducten. Ik lees elders dat Vion de Hackplus vleesproducten in de markt wil gaan plaatsen. Dat zijn vleesproducten met plantaardige eiwitten en vezels. Bij consumenten komt een groter bewustzijn als het gaat over hun voedingspatroon. ( ze zorgen ervoor dat de authentieke smaak en vleesstructuur behouden blijft ) Plantaardige eiwitten en vezels gaat dus vlees verdringen op de markt.

 • agratax1

  Politiek. Wat bedoel je met >bodemprijs<? Is deze prijs onderhavig aan een neerwaartse beweging?

 • politiek

  @agratax1 , Mogelijk wel. Noem mij eens een reden om meer te gaan betalen als de bodempijs. Uiteraard doen dat andere slachterijen ook niet, maar die beperken zich meer tot slachten en vermarkten van VLEES i.p.v. plantaardige eiwitten en vezels. Als Vion er in slaagt om de mogelijk grotere winstmarge op die plantaardige producten om te zetten in een betere en vlottere uibetaling naar de boeren , dan is het goed , alleen men heeft minder kg ( volume )vlees nodig door die verdringing en dat zal de prijs blijven drukken.

 • agratax1

  info141. Samenwerking in de Europese vleeskolom zal een utopie blijven zolang op nationaal niveau samen sterk niet eens lukt. Ik zie meer mogelijkheden in een rendabelere vleestak als we varkens en kippen grondgebonden maken. Eigen voer en daarna de mest op eigen land achter de stal. Voor Nederland zal dit het einde betekenen van de intensieve veehouderij, maar in landen als Frankrijk is dit altijd een normale zaak geweest. Wij slepen gemiddeld met mest ca. 100 km van stal naar land en daarna rijden we leeg terug dit is 200 km per 30 m3 water + enkele kilogrammen org. materiaal en voedingsstoffen. Dit kunnen we toch weinig rendabel en al helemaal niet milieu vriendelijk/neutraal noemen. Wil ik nog helemaal niet praten over de enorme inspanningen (kapitaal, energie) die nodig zijn om de stal omgeving vrij te houden van stank, stof en ziekte verwekkers.

 • anton1937

  Het belangrijkste voor een boer is dat je zeker je geld beurt en dat doe je bij VION. De winst van de VION slachterijen(eigenaar ZLTO) wordt het meest gemaakt door de winst van de destructiebedrijven en honden- en kattenvoer, die ook eigendom zijn van de ZLTO.Binnen de EU moet het verboden worden om met levende dieren(uitgezonderd fokmateriaal) te vervoeren buiten de eigen landsgrenzen.Dan is veel dierenleed vorrkomen en een einde gemaakt aan de woekerwinst van handelaren en supermarkten en heeft de boer een beter inkomen.

 • agratax1

  Anton1937. Je idee om diertransporten te beperken tot de landgrenzen is perfect. Ik zie het echter niet als oplossing voor speculatie met voedsel, de handel kan ook met karkassen speculeren en zo de inlandse prijs negatief beïnvloeden.

 • Roelof Bloo

  @Anton: Export heeft niets met dierenleed te maken. Veel varkens uit de Achterhoek of nog hoger gaan naar Boxtel of Helmond terwijl Coesfeld, Legden, Schöppingen en vele anderen dichterbij liggen.
  Volgens onze handelaar én volgens het transportbedrijf is er (ook) met hen niet vooraf over deze stunt gecommuniceerd. Dit is natuurlijk een vrijbrief voor de toekomst, ben benieuwd wat er bij het volgende kwartaaleinde gebeurd.......
  Ik heb in ieder geval de bedrijven die ik adviseer getipt om de automatische incasso maar even stop te zetten en de biggen en ZLTO-contributie niet te betalen voordat het overbruggingskrediet dat velen vorig jaar bij de bank moesten afsluiten is afgelost. Hier in de buurt zitten een paar (minimaal 3 verschillende bedrijven....) 'zware jongens' die verkopen hun varkens aan Vion op basis van de Beursprijs, bij hen wordt niet geladen voordat de vorige koppel is betaald, ze hebben gewoon doorgeleverd dus hier zijn ook 'afspraken op maat gemaakt'. Bij Weyl ging 't ook lang goed maar later betalen is 't begin van 't eind.......

 • John*

  dan maak de haven in rotterdam maar 90% kleiner. Als wij in Nederland alleen nog maar activiteiten doen voor binnen de landgrenzen..

 • John*

  Voor al het vlees wat wij in Nederland produceren, zitten de klanten in een straal van 300 km. Maak nederland op landbouw en milieukundig gebied maar een provincie van Duitsland. Dan zijn de milieuproblemen direct opgelost.

 • agratax1

  Robert het is niet Vion en morgen FC die de boer als bank gebruikt. Het is de retailer die de boer als financierder gebruikt voor zijn winstmarge en zijn gevecht om de consument. Zij rekken hun betalingstermijn op en daardoor komt de tussenhandel en industrie in financiële moeilijkheden en daarna als laatste de boer / tuinder. denk maar aan Tesco enkele jaren geleden een termijn van 18 maanden voor hun aardappelen en groente in Engeland.

 • johna

  Ben benieuwd naar uw reacties als binnenkort de jaarrekening Vion verschenen is.

 • E van Asten

  Ik zou aan de mening van Leon Knoops niet zo veel waarde hechten.
  niet communiceren en te laat betalen is hem niet vreemd.
  toch wel apart dat hij dit mag zeggen van zijn zakenrelaties.
  laat ik het hier maar bij laten.

 • goco1

  idee! vion kan indien nodig altijd nog afscheidspremie van vorige dir.
  van Doorn en Lammerts terugeisen geeft wat lucht voor varkensfokkers en zlto in algemeen.

  gompie

 • agratax1

  John als ik je reactie lees over Rotterdam ktijg ik het gevoel dat het jouw niet uitmaakt of de varkensboer geld verdient Rotterdam moet blijven verdienen en groeien ook al gaat dat ten koste van de boer. Dit is nu net wat het landbouw probleem in stand houdt. Iedereen praat over het belang van landbouw voor NEDERLAND maar niemand maakt zich druk over de financiële en sociale omstandigheden van de werkers en ondernemers in de landbouw. Nee erger liever werkeloze Nederlanders en 'onder' betaalde buitenlanders om de boer en tuinder financieel te laten overleven ter dienste van het BNP.

 • W Geverink

  Beste John. Als het gaat om toegang tot Europa met zeeschepen is de keuze beperkt. Produceren van varkensvlees kan in bijna ieder land goedkoper dan in nederland en zeker niet slechter. Trots vertel je over je varkensvlees wat zo milieuvriendelijk binnen 300km wordt verkocht. Om een kg vlees te maken kost 3 kg voer waarvan veel ingredienten van veel verder weg komen dan die 300 km, om van het transport van stront over honderden km nog maar niet te spreken.

 • ...

  Knoops mag niks zeggen over het uitstellen van betalingen. Hij heeft zelf zijn betalingen aan family farmers deelnemers en leveranciers ook uitgesteld en uiteindelijk niet nagekomen. Hij had zijn reactie beter voor zichzelf kunnen houden!

 • John*

  w geverink, inzetten van landbouwgrond in de directe omgeving van het bedrijf puur om varkensvoer te telen is een doodzonde! net zoals er koeien gehouden worden om gras om te zetten in melk houd ik varkens om dat deel van de akkerbouwgewassen die niet 100% geschikt zijn voor humane consumptie, reststromen en recyclingsproducten om te zetten in hoogwaardig varkensvlees. De meeste van deze producten komen vrij op plaatsen waar veel mensen bij elkaar wonen. Daarom zitten de varkens bij de mensen. Naast vlees produceer ik ook nog mest waarmee weer nieuwe gewassen kunnen groeien. Van deze gewassen kan een groot deel direct gebruikt worden voor humane consumptie. En zo is de cirkel rond. 50 % bijproducten + 30 % voertarwe (mais, gerst, tarwe) + 10 % soja + 10 % premix, (globale schatting) wordt varkensvlees en varkensmest. Met de varkensmest kan ik 80 % van de bemestingsbehoefte van de aardappelen voorzien. Het enige wat echt van overzee komt is de 10 % soja. Maar om daarvoor nu de hele varkensvleesproductie naar de andere kant van de oceaan te verplaatsen lijkt me behoorlijk zinloos. Als er een sector absoluut niet grondgebonden moet worden is het de varkenshouderij wel. Misschien een leuk item voor een tv kok: een maaltijd bereiden met tarwegistconcentraat, aardappelstoomschillen, bondatar en koekjesmix. Ik ben benieuwd. Als de producten eerst aan de varkens gevoerd worden komt er uiteindelijk varkenshaas met gabakken frietjes, wat de burger toch beter aan staat.

 • John*

  w geverink, inzetten van landbouwgrond in de directe omgeving van het bedrijf puur om varkensvoer te telen is een doodzonde! net zoals er koeien gehouden worden om gras om te zetten in melk houd ik varkens om dat deel van de akkerbouwgewassen die niet 100% geschikt zijn voor humane consumptie, reststromen en recyclingsproducten om te zetten in hoogwaardig varkensvlees. De meeste van deze producten komen vrij op plaatsen waar veel mensen bij elkaar wonen. Daarom zitten de varkens bij de mensen. Naast vlees produceer ik ook nog mest waarmee weer nieuwe gewassen kunnen groeien. Van deze gewassen kan een groot deel direct gebruikt worden voor humane consumptie. En zo is de cirkel rond. 50 % bijproducten + 30 % voertarwe (mais, gerst, tarwe) + 10 % soja + 10 % premix, (globale schatting) wordt varkensvlees en varkensmest. Met de varkensmest kan ik 80 % van de bemestingsbehoefte van de aardappelen voorzien. Het enige wat echt van overzee komt is de 10 % soja. Maar om daarvoor nu de hele varkensvleesproductie naar de andere kant van de oceaan te verplaatsen lijkt me behoorlijk zinloos. Als er een sector absoluut niet grondgebonden moet worden is het de varkenshouderij wel. Misschien een leuk item voor een tv kok: een maaltijd bereiden met tarwegistconcentraat, aardappelstoomschillen, bondatar en koekjesmix. Ik ben benieuwd. Als de producten eerst aan de varkens gevoerd worden komt er uiteindelijk varkenshaas met gabakken frietjes, wat de burger toch beter aan staat.

 • veehouderij.dejong1

  De heer Geverink heeft maar weinig kennis van de sector

 • W Geverink

  Toen me meer dan een kwart eeuw geleden tijdens het uitrijden de stront voorbij kwam werd op een pijnlijke manier duidelijk dat er een groot probleem was met grondloos varkens houden. De grond waar ik alle mest op uit laat rijden is van mij zelf. Mijn grond is niet geschikt voor graan. daarom produceer ik met behulp van de varkensmest gras waarvan rundvlees gemaakt wordt. Hier in canada worden pressies als in nederland ook de reststromen aan het vee opgevoerd. (In Canada wordt namelijk ongeveer twee keer zoveel koekjesmix geproduceerd als in nederland). Dat er voer wordt verbouwd voor varkens zal ik niet ontkennen. Gerst kan groeien waar tarwe niet wil bijvoorbeeld. Tot iets van tien juni kan er na een mislukte eerste inzaai nog gerst gezaaid worden voor zaad(short season). Dat gebeurd ieder jaar en is allemaal voer. Dan zeg je dat het inzetten van landbouwgrond in de directe omgeving van het bedrijf puur voor voer doodzonde is. In Nederland wordt een hoop maïs verbouwd voor CCM of zelfs voor de vergister.....

 • John*

  de akkerbouwers in nederland, duitsland, belgie en frankrijk hebben dus ook mest nodig, bewerken ook minder geschikte gronden en voor het rundvee worden nu nog vele kilogrammen stikstof gestrooid. Allemaal in de buurt van deze groot hoop mensen en daar passen de varkens prima tussen. 25 jaar geleden ging de mest van 100 zeugen en 600 vleesvarkens of ongeveer 3 hectare. en dat was wel heel erg overdreven!

 • agratax1

  John zo lang jij uit blijft gaan van Nederland en de buurlanden kun je best gelijk hebben, maar helaas die zijn niet instaat in hun eigen voedsel pakket te voorzien.
  We hebben dan ook de wat jij noemt minder geschikte gronden ver van huis nodig en hier zou heel best vlees gemaakt kunnen worden tegen minder milieu kosten.

 • W Geverink

  De Nederlandse varkens en pluimveehouderij is uit de voegen gegroeid door goeie prijzen, goedkope grondstoffen zoals tapioca en graan (die via Rotterdam werden binnengehaald), WIR premies en exportsubsidies. Natuurlijk vaarden de banken en een hele reeks andere partijen er wel bij en werd er pas aan de noodrem getrokken toen het te laat was. De huidige omvang was nooit bereikt door alleen een overvloedig aanbod aan koekjesmix. Nu is de Nederlandse melkveehouderij helemaal Gung-Ho want na 2015 zal vanuit nederland de hele wereld van zuivel worden voorzien. Weer een ramp in de maak want er zal gestreden moeten worden voor het laatste beetje grond.

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.