Varkenshouderij

Achtergrond laatste update:22 feb 2012

Twin Streamer bij uitbreiding

Piet van den Berg (49) is in Odiliapeel (N.-Br.) eigenaar van Varkenshouderij Staartje. Het bedrijf telt 7.496 vleesvarkensplaatsen, waarvan 2.240 in de jongste uitbreiding.

Foto

 • Piet van den Berg (49) is in Odiliapeel (N.-Br.) eigenaar van Varkenshouderij Staartje. Het bedrijf telt 7.496 vleesvarkensplaatsen, waarvan 2.240 in de jongste uitbreiding. Tekst & foto's: Matthijs Verhagen

 • Het vleesvarkensbedrijf op een LOG-bouwblok van 3,2 hectare is opgebouwd in drie fasen. In 1981 startte Van den Berg met 3.680 plaatsen, waarna een eerste uitbreiding volgde in 2005. Sindsdien zijn er ongeveer 5.200 plaatsen.

 • De stal is verdeeld in acht afdelingen met elk 280 plaatsen. Van den Berg koos voor een Twin Streamer-ventilatieplafond. Dit systeem stuurt het klimaat in de afdelingen op onderdruk door de stand van de luchtinlaatventielen te wijzigen.

 • Om de stroming van inkomende lucht niet te hinderen, is alle leidingwerk aan de tussenwanden gemonteerd. Dit geeft de afdelingen een opgeruimde aanblik.

 • Via luchtinlaten in de zijgevel komt de lucht binnen. Deze zijn te voorzien van een winterklep, maar worden niet constant bijgestuurd. Het systeem is niet zo gevoelig voor windinvloeden als kanaalventilatie, maar toch steken de ventielen iets uit de gevel, juist om de windinvloed nog wat in te perken.

 • De inlaatlucht gaat over de centrale gang heen.

 • De kap is een grote ruimte waar de lucht tot rust kan komen. Links het centrale afzuigkanaal.

 • Een luchtdichte afdeling is cruciaal voor een goede werking van het systeem. Alle naden zijn daarom afgekit.

 • De deur valt strak in de sponning en een opgestorte dorpel zorgt voor minimale tocht aan de onderzijde.

 • Meetwaaiers en kleppen tussen de afdeling en het centrale afzuigkanaal zijn bij dit systeem niet nodig. Via een grote, open, vierkante doorvoer in het midden van de afdeling wordt de afgewerkte lucht het centrale kanaal in gezogen.

 • Een kijkje in het kanaal, dat nog voorzien wordt van een laag pur.

 • Aan de voorzijde van de stal komt een chemische Inno+-luchtwasser met horizontaal waspakket.

 • Het bedrijf werkt al lang met wassers. De eerste ervaringen waren niet positief. “De eerste wassers die we gebruikten, kochten we in 2005 en vroegen heel veel onderhoud”, zegt Van den Berg. “Volgens de fabrikant, die inmiddels failliet is, was eenmaal per jaar schoonmaken voldoende voor een goede werking. Dat werd iedere week, en was praktisch ook nog eens lastig om te doen.” De varkenshouder vervangt daarom nu alle wassers door nieuwe. Rechts op de foto wordt gewerkt aan een verbinding tussen de bestaande en nieuwe stal.

 • Alle nieuwe wasunits worden centraal aangestuurd en gevoed vanuit twee gestorte waswaterputten van elk 18 kuub. Van den Berg: “Een bunker gebruiken we om schoon water in klaar te zetten. Na het spuien kan de wasser dan direct weer opstarten.”

 • De ventielen boven de lange troggen van de brijvoerinstallatie worden aangesloten op de bestaande keuken, waarmee Van den Berg onder andere ook CCM voert.

 • Om te voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) heeft Van den Berg onder andere ledverlichting en een vernevelinginstallatie geïnstalleerd. Omdat hij zijn varkens houdt binnen het Vion Star-concept monteert hij daarnaast nog stroruiven en het standaard afleidingsmateriaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.