Varkenshouderij

Achtergrond laatste update:23 feb 2012

Ingrijpen is geboden

Bedrijven met gezondheidskosten van €150 per zeug zijn geen uitzondering. Dat is niet vol te houden.

Begin deze week heb ik een artikel afgerond met als insteek: hoe staat de sector er begin 2012 financieel voor? Het antwoord op die vraag is niet in één zin te geven. Nogal wat varkenshouders haakten af in 2011. Afgaande op een prognose van fokkerijorganisatie Topigs zet de sanering dit en komend jaar onverminderd voort. Omdat automatisch veel aandacht uitgaat naar bedrijven die in moeilijkheden zitten, zou je snel geneigd zijn te roepen dat het slecht gaat in de sector.
Er zijn daarentegen ook veel varkenshouders die – min of meer in stilte – blijven investeren in hun bedrijf. Dat kan alleen als er wordt verdiend.

 

Grote verschillen

De verschillen in winstgevendheid tussen bedrijven zijn, zoals altijd het geval is geweest, groot. De verschillen ontstaan aan de opbrengstzijde, maar ook aan de kostenkant. Een voorbeeld: in de Agrovison-cijfers over 2010 zit een groep vermeerderaars die gemiddeld €29 kwijt is aan gezondheidskosten per zeug. Tegelijk  is er ook een groep die gemiddeld €116 uitgeeft aan gezondheidskosten per zeug. Het zijn gemiddelden, zodat er ook boeren zijn die veel meer dan €116 per zeug spenderen aan gezondheidskosten. Ik weet dat er vermeerderaars zijn die zelfs op €150 per zeug zitten.

 

Onbegrijpelijk

In dit verband is het onbegrijpelijk dat er varkenshouders zijn die de kosten zo uit de klauwen laten lopen. Met gezondheidskosten van €100 per zeug of meer blijf je geen boer. In goede jaren is er weinig aan de hand. Zodra er een economische tegenwind opsteekt, of de wetgever de sector verplicht te investeren in milieu en dierenwelzijn, zoals nu het geval is, loop je vast. Ik kan daarom niet begrijpen dat er zeugenhouders zijn die, terwijl hun adviseurs meekijken, de kosten zo op laten lopen. Dan moeten voor die tijd toch allang alle alarmbellen zijn gaan rinkelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.