Varkenshouderij

Achtergrond

Biggenmarkt en gebrek aan eigen vleesvarkensplaatsen fataal

Family Farmers is ten onder gegaan aan de lange periode van malaise in de varkenshouderij. Er werden biggen geproduceerd voor een afzetmarkt waar absoluut geen goede prijs was te realiseren. Het gebrek aan afzet naar eigen vleesvarkensbedrijven nekte zich. Ook de kwaliteit van de deelnemende zeugenbedrijven is een factor geweest.


Family Farmers begon eind 2004. De integratie die werd opgezet was naar Amerikaans model en bedoeld om de zeugenbedrijven van Heydehoeve coöperatie te voorzien van biggen met een bekende voorgeschiedenis. Zeugenhouders konden meedoen op basis van een vast concept, waarbij de zeugenstapel eigendom werd van Family Farmers of binnen een variabel concept waarbij Family Farmers een 10 procent hogere voerwinst garandeerde. Geestelijk vader Leon Knoops had de ambitie om een degelijke integratie op te bouwen. Voorbeelden daarbij waren de Amerikaanse Smithfield-integratie en de Van Drie kalverintegratie in Nederland.

Family Farmers groeide als kool en op het hoogtepunt (eind 2009) telde de integratie 28 bedrijven met in totaal 13.000 zeugen en 10.000 vleesvarkens. Zeugenhouders wilden graag deelnemen onder de condities die Family Farmers bood. Er werden dure managers aangetrokken, maar die moesten al snel weer het veld ruimen toen bleek dat het financieel toch niet zo’n vetpot was als verwacht.

Het lukte ook niet om het vleesvarkensgebeuren op te schalen. Biggen moesten dus voor een belangrijk deel op de vrije markt worden afgezet. Bovendien waren het ook niet de beste zeugenhouders die Family Farmers binnen kreeg. Het gestelde doel 120 tot 130 procent voerwinst per bedrijf was praktisch niet haalbaar. Voor veel bedrijven, met name die aan het vaste concept meededen was het een laatste strohalm.

Eind 2010 meldde Family Farmers dat het zou starten met een nieuw concept voor vleesvarkens: Pro Farmers. Geboden werd een gunstige inkoopprijs voor de biggen gebaseerd op een gemiddelde biggenprijs over een aantal weken. Bij de afzet ging Pro Farmers uit van all in all out met een prijs gebaseerd op een gemiddelde vleesprijs over enkele weken. Doelstelling op termijn 50.000 varkensplaatsen.

Gelijktijdig kondigde Family Farmers aan te stoppen met het vast concept. Zeugenhouders die hieronder vielen werden in de gelegenheid gesteld om de dieren in eigendom terug te nemen. Het ging om 16 van de 26 aangesloten zeugenhouders. Er gold een overgangstermijn van een half jaar en veel van deze zeugenhouders kozen er voor om niet verder te gaan en de zeugen gingen naar de slacht. Dat betekende wel dat Family Farmers geconfronteerd werd met forse verliezen. Sommige bedrijven zijn gaan procederen en ook dat kostte geld. In oktober vorig jaar was het aantal zeugen gehalveerd tot 5.400 zeugen. Er waren betalingsachterstanden en er was veel onrust bij de ongeveer 15 overgebleven deelnemers. Ook bij de deelnemers in het variabele concept was er onrust omdat Family Farmers niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. De lange periode van zeer slechte biggenprijzen deed vervolgens de rest. De geproduceerde biggen waren bovendien van matige kwaliteit en waren amper tegen een goede prijs af te zetten.

Eigenaren Knoops en Van Lierop konden het niet redden. Vorige week ging Family Farmers kopje onder. De resterende vijf zeugenhouders die onder het variabele concept werkten zijn ondergebracht bij Pro Farmers. Voor de enige deelnemer die onder het vaste concept werkte zoekt de curator een oplossing. Pro Farmers heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband waarin nu ook zeugenhouders deelnemen. Op aandringen van de deelnemers wordt er binnen dit samenwerkingsverband gewoon weer gewerkt op basis van weeknoteringen. Er wordt voordeel behaald door gezamenlijke in- en verkoop. Volgens zegslieden doen er zo’n vijf à zes bedrijven mee. De beoogde 50.000 plaatsen zijn niet gehaald.

De laatste zeugenhouders die nog overgebleven zijn hebben bedragen tegoed van Family Farmers variërend van ettelijke tienduizenden euro’s tot twee à drie ton. Of zij ooit nog een deel van het geld terug zien valt zwaar te betwijfelen. Oud-deelnemers van Family Farmers vertellen verschillende verhalen. Sommigen stellen dat Family Farmers hen relatief netjes heeft behandeld; anderen stellen zwaar onder druk te zijn gezet om koste wat kost de zeugenstapel over te nemen.
Niet duidelijk is wie het faillissement heeft aangevraagd. Voerleverancier ForFarmers ontkent dat zij het is geweest. Topigs laat zich niet uit over individuele klanten. Ook dierenartsenpraktijk de Eenhoorn in Asten gaf geen reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.