Varkenshouderij

Achtergrond 226 x bekeken

'Veel geleerd tijdens project'

De Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) draaide het afgelopen jaar mee in het Programma Antibioticavrije Productie. De komende tijd wordt het project opgeschaald. Varkenshouder en initiatiefnemer van KDV, Hans Verhoeven blikt terug.

Hoe kijkt u op de afgelopen periode terug?
”Toen we begonnen was het wel een sprong in het diepe. De overheid ging voor antibioticavrij; wij hebben steeds als eis gesteld dat individuele behandeling van zieke dieren mogelijk moest blijven. Toen we van start gingen bleek al gauw dat de varkenshouderij eigenlijk nog wel een grote black box is, waarbij er op verscheidene punten veel valt te verbeteren. Dat geldt voor het klimaatbeheer, de huisvesting en de verzorging. Je merkt ook dat er bepaalde gewoontes zijn ingeslopen die eigenlijk niet nodig zijn. Een voorbeeld is de preventieve behandeling van baarmoederontsteking. Toen we die weglieten, bleek al heel gauw dat dat geen problemen opleverde.”

Wat was de grootste eye-opener?
”Dat een stevige ketenregie heel waardevol is bij het terugdringen van het antibioticaverbruik. Dat betekent niet zozeer dat er allerlei sancties gelden of iets dergelijks. We maken afspraken met elkaar en we spreken elkaar erop aan en helpen elkaar zonodig. Voor bedrijven die moeite hebben om aan bepaalde doelen te voldoen of afspraken waar te maken, maken we een plan van aanpak. Een andere eye-opener is toch ook wel de waterkwaliteit. Ook daarin zit vaak veel scheef. Varkens lijken met hun spijsvertering op mensen en de vuistregel dat je het water van de varkens in principe zelf moet durven drinken is bruikbaar. In de praktijk wordt te vaak naar paardenmiddelen als aanzuring van het water gegrepen. We hebben zelf vastgesteld dat dergelijk water eigenlijk niet drinkbaar is.”

Was de bevinding dat er in de biggenafdelingen vaak overbezetting is ook een eye-opener?
”Ik denk dat veel varkenshouders dat eigenlijk wel weten. Het is een gevolg van de gestegen productiviteit van de zeugen. Varkenshouders moeten zich afvragen of ze uit oogpunt van dierenwelzijn, gezondheid en ook kosten, niet moeten kiezen voor minder en beter. Het pakt onder de streep ook vaak beter uit.”

Kost antibioticavrije productie geld of levert het juist geld op?
”In de eerste verkennende en onderzoekende fase kan het geld kosten. Nu we aan de volgende fase beginnen en verder opschalen naar dertig bedrijven hoeven we minder kosten te maken.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.