Varkenshouderij

Achtergrond

Afrikaanse varkenspest moeilijk aan te pakken in Rusland

Afrikaanse varkenspest lijkt nagenoeg endemisch te worden in Rusland. Tot vorig jaar leek het verspreidingsgebied van de moeilijk te bestrijden varkensziekte beperkt te blijven tot de Kaukasus en Zuid-Rusland. Inmiddels heeft de ziekte zich ook stevig genesteld in Noordwest-Rusland en mogelijk ook in Kaliningrad - al is over het laatste moeilijk helderheid te krijgen.

De dierziekte begint hiermee ook een reële bedreiging te vormen voor de Europese varkenshouderij. Eenmaal aanwezig is de ziekte alleen te bestrijden met stamping-out en zeer strenge hygiënemaatregelen. Vaccins ertegen zijn er niet.

Juist de vereiste strenge quarantaine en hygiënemaatregelen zijn in Rusland bijna onuitvoerbaar. Dierbewegingen zijn nagenoeg niet te controleren. Veel plattelanders houden er wat varkens bij voor eigen gebruik of kleinschalige handel. Dieren worden in de kofferbak vervoerd en langs de weg of op informele markten verhandeld. Toezicht op de veevoerkwaliteit bestaat nauwelijks. Swill is een heel normaal varkensvoer. Daarnaast worden veel varkens gewoon op het erf geslacht - zonder keuring, is de controle op vleesvervoer en -kwaliteit gebrekkig en worden slachtafval vaak gewoon in het bos begraven.

Een recente publicatie in het staatstoezicht op de diergezondheid en voedselkwaliteit spreekt wat dit betreft boekdelen. Het betreft gegevens over de resultaten van recente controle-acties in de provincies Kostroma en Jaroslav, waar ook Afrikaanse varkenspest wordt vermoed. Bij zo’n 330 controles op varkensbedrijven zijn dit jaar 14 personen bekeurd vanwege overtredingen van hygiëneregels. Bij controleposten langs de weg zijn ruim 1.500 partijen dierlijke producten gecontroleerd. Daarbij zijn 115 overtredingen vastgesteld, variërend van het ontbreken van papieren tot het vervoer van bedorven product. Verder zijn ruim 300 controles uitgevoerd op ongeoorloofde handelsplaatsen, waarbij 101 personen zijn beboet. Toch is officieel nog geen Afrikaanse varkenspest vastgesteld in Vladimir en Kostroma.

De controle op de naleving van de veterinaire regelgeving wordt nog verder bemoeilijkt doordat leger en gevangeniswezen hun eigen boerderijen en hun eigen logistiek hebben. In het Russische leger is het ook nog gebruikelijk dat soldaten ver van huis worden gelegerd. Zo kan een worstje van onduidelijke herkomst uit Zuid-Rusland heel gemakkelijk in Tver of Kaliningrad in het swill belanden, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Inmiddels is wel een bewustwordingscampagne op gang gekomen op het platteland. Informatiebijeenkomsten worden georganiseerd in dorpen en met name keuterboertjes worden gewezen op de risico’s van swillgebruik en ongecontroleerde vee- en vleeshandel. Soms loopt dit ook uit de hand. Eigenaren van grote varkensbedrijven zetten kleine varkensboertjes soms ook zwaar onder druk om hun paar varkens maar snel te slachten en te stoppen met de varkenshouderij, uit vrees dat kleintjes de besmetting overdragen op de grote bedrijven.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.