Varkenshouderij

Achtergrond 238 x bekeken

Trotse varkenshouders

Met het VarkensGilde willen varkenshouders uit de Limburgse gemeente Peel en Maas het draagvlak voor hun sector vergroten. John Theelen is een van de initiatiefnemers. Openheid naar de buitenwereld, daar komt het simpelweg op neer.

Hij heeft een fantastisch vak, zegt John Theelen. Met dieren werken, ervoor zorgen dat de varkens zich goed voelen, dat ze gezond zijn, ja, daar wil hij graag zeven dagen per week mee bezig zijn. Niet alle burgers beseffen dat er evenwicht is tussen de varkenshouders en zijn dieren. Voelen de varkens zich goed, dan zorgen zij ook goed voor hun verzorger, in dit geval John Theelen, een varkenshouder die trots is op zijn vak.

Theelen (42) is nauw betrokken bij de oprichting van het VarkensGilde in de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas. Volgende week vindt de officiële presentatie plaats. Lokale bestuurders zijn uitgenodigd, varkenshouders, fabrikanten uit de periferie van de varkenssector, de media. Dan gaat ook de website van het gilde de lucht in en wordt het logo gepresenteerd.
Samen met enkele tientallen collega’s gaat Theelen via het nieuwe gilde proberen om het draagvlak voor de varkenssector te vergroten. Dat kun je het beste lokaal doen, vindt hij. In gesprek met omwonenden, een open dag organiseren voor dorpsbewoners, in de plaatselijke media vertellen hoe je denkt over die vervelende foto’s en films die de actiegroep Ongehoord pas op internet zette. Dat soort activiteiten.

Niet dat de inwoners van Peel en Maas zo negatief denken over de varkenshouderij. Dat valt wel mee. In zijn gemeente liggen de bedrijven mooi verspreid, het zijn moderne gezinsbedrijven, van megastallen is geen sprake. Nee, er zijn in deze gemeente geen actiegroepen tegen veefabrieken. Toch moet de sector volgens Theelen altijd blijven werken aan zijn imago. Niet door mooie praatjes te verkopen, maar door te laten zien wat je doet, de werkelijkheid van alledag.
Een realistisch beeld neerzetten, dat wil het gilde van Theelen. De praktijk is dat een zeug af en toe op een van haar biggen gaat liggen, dat er miskramen zijn. De varkenshouder doet er alles aan om dat allemaal te voorkomen. Dat lukt helaas niet altijd, maar de sector doet er wel zijn stinkende best voor om goed voor zijn dieren te zorgen.

Dat verhaal wil het gilde vertellen. Het verhaal van trotse varkenshouders die op een eerlijke manier hun brood verdienen. Dat laatste is natuurlijk ook een deel van het gildeverhaal.
Van zijn buren hoort Theelen geen klachten. Er zijn onlangs wel een paar bezwaren ingediend tegen de bouw van een nieuwe stal op een van de twee locaties waar hij samen met zijn broer Jack varkens houdt. Hij weet zeker dat – áls er al sprake van zou zijn – de overlast voor de omgeving juist vermindert door de nieuwbouw. Dat snapt niet iedereen. Het zij zo, zegt Theelen. Wie een vergunning aanvraagt, weet dat er bezwaren kunnen komen.

Straks als de stal wordt geopend, gaat hij in ieder geval alle buren uitnodigen. Hij laat dan zien hoe zijn varkens leven en welke technieken hij gebruikt om de uitstoot van ammoniak en fijnstof zo laag mogelijk te houden. Ze mogen alles zien, hij heeft niks te verbergen. Openheid en transparantie, daar komt het volgens Theelen op neer. De oprichting van het gilde zal de aangesloten varkenshouders op dat vlak nog een extra duwtje in de rug geven, denkt hij.

De nieuwe club richt zich op de eerste plaats op de burgers. Maar de lokale politiek is zeker ook een doelgroep van het VarkensGilde. In Peel en Maas is de varkenssector van groot belang voor de werkgelegenheid. Dan gaat het niet alleen om de primaire sector, ook een flink aantal bedrijven uit de toeleverende en verwerkende industrie is hier gevestigd.

Kortom, de sector is een belangrijke pijler onder de lokale economie, zegt Theelen. Dat blijft zo als de sector ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. De gemeenteraad moet dan wel doordrongen zijn van het economische belang van de varkenshouderij.

Het nieuwe gilde neemt niet de verantwoordelijkheid van de leden over, zegt Theelen. Elke varkenshouder moet ervoor zorgen dat hij met zijn bedrijf goed voor de dag komt. Bijvoorbeeld door stallen mooi in het landschap in te passen, en door de luchtwassers te installeren. Want wie zijn imago wil verbeteren, moet elke dag rekening houden met zijn buren.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.