Varkenshouderij

Achtergrond 282 x bekeken

’Vion laat laat zich niet opjagen, het houdt de lange termijn voor ogen'

2010 was een pittig jaar voor Vion. De winst is weliswaar iets gegroeid, maar de resultaten in met name varkensvleessector zijn niet over om naar huis te schrijven. Toch heeft topman Uwe Tillmann vertrouwen in de toekomst. Vion is op de juiste manier bezig en dat zal op enig moment resultaat opleveren, meent hij.

De Vion Food Group heeft afgelopen jaar de winst iets weten op te vijzelen bij een licht teruglopende omzet. Toch kun je niet spreken van erg florissante cijfers. De nettowinst uitgedrukt als percentage van de omzet is slechts 0,9 procent. In één van zijn belangrijke activiteiten, de slacht en verwaarding van varkensvlees, heeft het bedrijf niets verdiend.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
”Het was een moeilijk jaar, maar toch blijf ik positief over onze koers. We zijn op de goede weg. We werken vanuit een lange termijnvisie en willen ons niet op laten jagen door de korte termijn.”

Toch kan ik me niet voorstellen dat u tevreden bent over deze cijfers, en al helemaal niet over de resultaten in varkensvlees.
”In de varkensvleesketen zijn de winsten door de hele keten heen beperkt. Het probleem is dat de gestegengrondstofprijzen onvoldoende zijn door te vertalen in de consumentenprijzen. Ook de retailer heeft betere tijden gekend met varkensvlees. Het duurt gewoon lang voordat de consument bereid is een hogere prijs te betalen. Bovendien is er absoluut geen schaarste aan varkensvlees.
Toch ben ik ervan overtuigd dat we de juiste aanpak voor de lange termijn hanteren. De verwachting is dat de hogere grondstofprijzen op den duur wel worden doorvertaald. Maar de prijs moet ook weer niet te hoog worden, want dan loop je de kans dat er vraaguitval ontstaat. Iets dergelijks gebeurde enkele jaren geleden in de zuivelsector.
Positief is verder dat er steeds meer aandacht komt voor dierenwelzijn en duurzame productie. Wij hebben als Vion daar goed op in gespeeld samen met Albert Heijn. We hopen dat veel meer retailers omschakelen, het liefst samen met ons, en op die manier een stuk vooruitgang boeken. Die kant moeten we op. Een onderscheidend product met meer toegevoegde waarde.
Al met al is mijn conclusie dat we als Vion goed gepositioneerd zitten in de varkensvleesketen. We willen een goede partner zijn voor de leveranciers en onze afnemers. Daarin zijn we ook naar de boeren toe beter geworden.”

Het vertaalt zich toch nog niet in een groeiend slachtaandeel.
”We zijn er wel degelijk in geslaagd om meer varkens in Nederland te houden door een goede concurrerende prijs te betalen. Er zijn varkenshouders teruggekomen bij ons, omdat ze onze meerwaarde onderkennen.”

Over Vion als geheel blijft staan dat de winstcijfers zeer mager zijn. Wat gaat daaraan doen?
”Die cijfers zijn inderdaad niet goed genoeg. Een rendement op een gemiddeld geïnvesteerd vermogen van rond de 10 procent is te weinig. Vijftien procent hoeft niet, maar ergens daar tussen in is onze doelstelling.”

Wat is de winstdoelstelling voor Vion over pakweg vier jaar als de huidige strategie Balancing the future afloopt?
”Ik ga me daarover niet uitspreken. Vion gaat ook niet alleen voor de maximale winst. We willen een bedrijf zijn dat verantwoordelijk in de markt staat op alle fronten en goede producten levert. Als we voor winstmaximalisatie zouden gaan zijn er nog genoeg mogelijkheden. We zouden kunnen snijden in research and development, onze productieconcepten, op kwaliteit, noem maar op. Dat willen we per se niet. Ons motto is: niet meer maar beter.
We streven naar een bedrijf met een gedreven cultuur waarin iedereen scherp en verantwoordelijk opereert. We willen niet meteen heel nerveus reageren als de markt een keer tegenzit. We houden de lange termijn voor ogen. Dat is ook de visie van onze aandeelhouder ZLTO.”

Waar haalt Vion wel de winsten vandaan?
”De echte vooruitgang halen we met onze kernactiviteit Ingredients in de groeimarkten in Zuid-Amerika en Azië. De marges in deze activiteiten zijn veel groter. In Zuid-Amerika zijn we succesvol met onze gelatine-productie. Met onze Vion Ingredients hebben we nadrukkelijk een globale strategie. De groeipotentie zit in die markten.”

Over Vion UK gaan veel geruchten. In Engeland wordt soms gezegd dat Vion een kat in de zak heeft gekocht.
”We hebben Grampian vlak voor het uitbreken van de crisis gekocht in 2008. We wisten dat het bedrijf problemen kende. Onze strategie was immers om slecht draaiende bedrijven over te nemen. Die problemen zijn niet zomaar opgelost. Niet alles is ook zo gelopen als we dachten.
De financiële crisis heeft een grote impact op de Britse markt. De Britse retail is in een hevig concurrentiegevecht met elkaar gewikkeld. De Britse consument ondervindt de gevolgen van de huidige crisis en kan niet meer elke prijs betalen. Ook Vion heeft daar veel last van en ziet dat de marges sterk onder druk komen te staan. Toch ligt de sanering op schema. We hebben kleinere bedrijven samengevoegd en verwachten in een stabiele situatie te komen, passend in onze strategie met productie met voldoende toegevoegde waarde.”

Welke uitdagingen ziet Vion voor het lopende jaar?
”We moeten actief met z’n allen aan de slag met de antibiotica. Als Vion willen we daarin zeker onze verantwoordelijkheid nemen via ons Farmingnet programma. Een tweede punt is de verlaging van de suiker- en zoutgehalten in de producten. In bacon verwerken we nu al minder zout dan voorheen. Dierenwelzijn is een kans. Het Good Farmingstar-programma heeft goed gescoord. Ook buiten de agrarische sector is dat positief opgepakt. We moeten via dit soort initiatieven positief in het nieuws komen en zo weer meer waardering krijgen bij de consument.
Ook op het gebied van mest en fosfaat zien we een rol voor ons weggelegd. In de Ecoson-installatie wordt co-vergisting van mest toegepast. We verwerken 50.000 ton mest. We willen meer know how op doen. Het mestprobleem moet de komende jaren worden opgelost.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.