Varkenshouderij

Achtergrond 238 x bekeken

Varkenssector staat voor keuzes

Het functioneren van de varkensketen en de prijsvorming in de varkenssector stonden dit voorjaar in het brandpunt van de belangstelling. Tijd om de balans op te maken.

Sinds begin dit jaar de varkensprijs onder invloed van de Duitse dioxinecrisis instortte, is er van alles besproken over het functioneren van de varkensketen in allerlei vergadercircuits in binnen en buitenland. In één klap werd duidelijk dat de varkenshouderij in een zeer kwetsbare positie verkeert.

De Nederlandse supermarkten, verenigd in het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL), werden zich bewust van het belang van de Nederlandse sector. Een direct gevolg was dat veel supermarkten varkensvlees van Nederlandse varkens in de schappen willen leggen. Duitse slachterijen die de Nederlandse supermarkten bedienen, spelen erop in door de varkens van Nederlandse herkomst apart te houden en te verwerken voor de Nederlandse slachterijen.
De NVV kwam de afgelopen maanden tot de conclusie, mede door contacten met Duitse en Deense varkenshouderij-organisaties, dat productieregulering op de lange termijn de enige manier is om uit de huidige prijsmalaise te komen. Verder pleit de NVV voor een strenger toezicht op de prijsvorming binnen de EU.

LTO hield twee weken geleden een symposium over de prijsvorming en hoe meer uit de keten te halen. Conclusie op dat symposium was dat de verduurzaming van de sector en goede communicatie daarover uiteindelijk meer moet kunnen opleveren. Ook het aspect van meer samenwerking tussen de varkenshouders kwam tijdens dat symposium aan de orde.
Afgelopen week was er het producentendebat bij Johnny Hogenkamp. Varkenshouders moeten zich bundelen, producentenclusters vormen en zo meer marktmacht creëren, was de conclusie van deze middag.

De Europese Unie heeft een expertgroep ingesteld die de problemen van de varkenssector tegen het licht moet houden en eventuele oplossingsrichtingen moet definieren. Tijdens die Brusselse expertbesprekingen is duidelijk geworden dat de primaire sector inderdaad een veel te klein deel van de koek krijgt, en dat de primaire sector de kostprijsstijging nauwelijks kan doorberekenen aan de andere schakels. De komende week presenteert landbouwcommissaris Ciolos zijn plannen op basis van deze expertdiscussies aan de landbouwraad.

De voortekenen wijzen erop dat er niet al te veel schokkende dingen zijn te verwachten. De Europese Commissie ziet de varkenssector met zijn niet-gereguleerde markt juist als voorbeeld voor de andere landbouwsectoren. Wel komen de hete hangijzers die belemmerend werken, hernieuwd onder de aandacht. Het gaat over de nultolerantie voor GMO-grondstoffen, de toelating van diermeel en de negatieve gevolgen van het vrijhandelsakkoord met de Mercosur-landen.
Het is winst dat de Nederlandse supermarkten opeens oog hebben voor de Nederlandse varkenshouder. De meest toonaangevende ketens, met AH voorop, willen varkensvlees met een plus in de schappen en van Nederlandse herkomst. Daarvan moet de Nederlandse varkenshouderij kunnen profiteren. Varkenshouders doen er goed aan zich te bundelen binnen die marktinitiatieven. Een meer geïntegreerd productiesysteem met meer binding kan voordelen bieden.

De tijd is echter voorbij dat de varkenshouderij zelf volledig kan bepalen welk product in de markt wordt gezet. Klant- en marktgerichtheid is van belang. Als de slag naar meer duurzaamheid kan worden gemaakt, moet het mogelijk zijn het imago van de varkenshouderij op te vijzelen via een promotiecampagne. Het lijkt op dit moment misschien droomdenken, maar toch moet dat een doel zijn.

Tot nu toe werken de mededingingsregels belemmerend voor gezamenlijk opereren van de producenten. LTO en NVV zijn in de slag met de NMA en de overheid over dit probleem en de manier waarop de NMA opereert. Het consumentenbelang staat te veel voorop en gaat ten koste van de primaire producent, menen beide organisaties.

Productieregulering zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar gezien het politieke wereldklimaat niet haalbaar, en zeker niet op de korte termijn. De markt zal zijn werk blijven doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.