Varkenshouderij

Achtergrond

Ronde vormen op duurzaam bedrijf

Een duurzaam varkensbedrijf dat door zijn mooie ronde vormen goed is in te passen in het landschap. Dat is het project waaraan Marijke Nooijen samen met haar man Michiel en zakenpartners werkt. Ze hoopt dat de bouw volgend jaar kan starten.

Marijke en Michiel Nooijen en hun zakenpartners kregen vorige week van staatssecretaris Henk Bleker een half miljoen euro voor de ontwikkeling van hun duurzame stalontwerp varkenspension. De groep bestaat naast de Nooijens uit Nedap agri, varkenshouder Harrie Henst, Iver Plus (Vereijken en Inno+) en de ZLTO. Het geld komt uit het SBIR-project voor de ontwikkeling van duurzame stalsys­temen. SBIR staat voor Small Business Innovation Research.

Marijke Nooijen en haar man Michiel hadden tot voor kort een varkenshouderij in Aarle-Rixtel. Het bedrijf had daar echter geen toekomst meer en daarom wilden ze in een andere plaats opnieuw beginnen. Ze hebben nu een locatie aangekocht in Keldonk, gemeente Veghel. En daar moet het gaan gebeuren: er moet een volledig duurzaam, gesloten gezinsbedrijf verrijzen.

De Nooijens hebben meegedraaid in het project Varkansen van Wageningen UR, dat tot doel had vernieuwende stalontwerpen te maken. Bij dat project waren ook de andere partners betrokken en gezamenlijk besloten ze het concept varkenspension verder uit te werken.

De stal gaat uit van de behoeften van het varken en de systemen zijn zo ingericht dat er zoveel mogelijk aan die behoeften wordt voldaan. Qua omvang wordt het een echt gezinsbedrijf. ”We willen geen bedrijf waarmee we afhankelijk zijn van vreemde arbeid.”

Belangrijk is ook dat het stalontwerp geheel inpasbaar moet zijn in het landschap. De eerste artist-impressions tonen een rond ontwerp met zeven vleugels en in het centrum de uitloopruimte voor de dragende zeugen. De kraamopfokhokken waarin de biggen worden geboren en worden opgefokt grenzen aan dat centrum. De uiteinden van de vleugels zijn de ruimten waarin de vleesvarkens worden gehouden. Tussen de vleugels worden uitloopruimten voor de vleesvarkens gemaakt.

Kenmerkend voor het ontwerp zijn de ronde vormen. ”Het eerste ontwerp dat we kregen van de architect was veel hoekiger”, vertelt Marijke Nooijen. ”Ik heb het teruggestuurd met maar één opmerking: maak meer ronde vormen en dat heeft hij gedaan.” In Nooijens visie worden in de maatschappij ronde vormen steeds belangrijker de komende jaren.

In de plannen zoals die er nu liggen worden verplaatsbare kraambedden toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke zindelijkheid van de biggen door de toepassing van varkenstoiletten. Alle dieren worden individueel herkenbaar gemaakt door de elektronische identificatiesys­temen van Nedap. De varkens beschikken over strooisel. In het klimaatbeheer worden warmtewisselsystemen toegepast. De stal zou drie Beter Leven-sterren moeten krijgen van de Dierenbescherming. Verder willen de Nooijens gaan produceren met Milieukeur-erkenning.

Behalve de huisvesting, wil Marijke Nooijen ook loskomen uit het in haar ogen verstikkende kostprijsdenken. ”We willen toe naar een product met een duidelijk herkenbare meerwaarde, dat ook op grotere schaal afgezet zou moeten kunnen worden.” Nooijen denkt daarbij aan het gebruik van regionale producten in de voeding van de varkens, de verwaarding van regionale reststromen en dergelijke.

Het vlees van de varkens zou zich zo veel mogelijk moeten onderscheiden qua smaak. ”We zullen dus ook duidelijk naar de genetica moeten kijken.” In de ogen van Marijke Nooijen zijn er op het gebied van smaakonderscheidendheid meer mogelijkheden dan tot nu toe vaak wordt gedacht. ”Ik heb een proeverij meegemaakt en er waren daarbij producten zoals het Livar-varken, die zich zeer duidelijk onderscheiden.”

In de afgelopen periode heeft Nooijen gesproken met potentiële afnemers van haar product. ”In principe zijn ze enthousiast en zien ze goede mogelijkheden om het product goed in de markt te zetten.”

Als alles meezit hoopt de familie Nooijen in de loop van volgend jaar te kunnen starten met de bouw van hun varkenspension. In 2014 zou de productie dan volop op gang moeten komen. Tot het zover is wordt er in Sterksel veel onderzoek gedaan naar onderdelen zoals het varkenstoilet.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.