Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Brede aandacht voor duurzaamheid schept kansen voor varkenshouderij

In de supermarktwereld is een omslag in het denken gaande. Onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen krijgen retailers steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Dat schept kansen, ook voor de varkenshouderij.

Nederlandse Supermarktketens zijn ziekelijk gefixeerd op de prijs. Het onderscheidend vermogen van de ketens is zeer gering. Ze houden elkaar in de gaten en concurreren met elkaar alleen op prijs. Om de omzet op peil te houden moeten ze vrijwel permanent consumentenacties voeren.
De woorden van Frits Kremer, directeur van Kremer communicatie in Nijmegen liegen er niet om.

Kremer, die al jaren de supermarktwereld observeert, sprak deze week op een symposium van de LTO-vakgroep Varkenshouderij over de mogelijkheden om meer uit de markt te halen.
Kremer zette de supermarkten neer als in zichzelf gekeerd. Door de enorme fixatie op de laagste prijzen en het elkaar in de gaten houden hebben de supermarkten slagen gemist, aldus Kremer. Ze zijn veel te laat begonnen met het oppakken van trends zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en meer aandacht voor duurzaamheid. Pas nu is er sprake van een omslag in het denken en ontstaat er meer aandacht voor dit soort ontwikkelingen. De Nederlandse supermarkten lopen daarin binnen Europa ver achter. Dat er meer aandacht ontstaat voor verduurzaming is niet in de laatste plaats te danken aan de activiteiten van de NGO’s. Al met al wordt de supermarktwereld zich steeds meer van bewust dat het roer om moet en dat er anders gedacht en gewerkt moet gaan worden.

In die zin verschilt de positie van de supermarktwereld niet van de varkenshouderij. Ook in de varkenshouderij dringt steeds meer het besef door dat op de een of andere manier het roer om moet en dat er anders gedacht en gewerkt moet gaan worden. De huidige situatie kan daarom kansen inhouden voor de varkenshouderij. Dat is de conclusie die blijft hangen na dit symposium.
Minister Verburg heeft met haar nota Duurzaam Voedsel in 2009 de ambitie vastgelegd dat Nederland binnen 15 jaar koploper moet zijn op het gebied van duurzame productie. In de hele maatschappij is steeds meer aandacht voor duurzame productie. Ahold- topman Dick Boer heeft onlangs de ambitie uitgesproken dat het supermarktconcern een verduurzamingsslag maakt. Albert Heijn heeft in de loop van deze zomer zijn gangbare varkensvleesassortiment vervangen door Puur en Eerlijk varkensvlees met één ster van de dierenbescherming. Het vlees is zoals bekend afkomstig van het Good Farming Star-programma van Vion.

Sinds januari van dit jaar staat de varkensprijs zwaar onder druk. Door de Duitse dioxinecrisis, hebben de Nederlandse supermarkten duidelijk meer oog voor de belangen van de Nederlandse varkenshouders. Een aantal ketens maakt onverbloemd duidelijk dat ze vlees van Nederlandse herkomst in de schappen leggen. Dat geldt naast Albert Heijn onder meer voor Plus en C1000.
Onder invloed van het voorbeeld van Albert Heijn zijn verschillende ketens bezig met het opzetten van projecten voor duurzamer vlees. Het begrip duurzaam heeft in dit verband vooral betrekking op milieu en dierenwelzijn. De definitie van duurzaamheid omvat echter ook de economie, winst voor de producent, ofwel een eerlijke prijs. Op dat punt zijn nog wel slagen te maken.

Ook de varkenshouderij moet anders leren denken, zei LEI-medewerker Gé Backus. De varkenssector zit veel te veel vast aan het kostprijsdenken. In onderhandelingen met de retail gaat het toch weer veel te snel over de laagste consumentenprijs en de laagste kostprijs voor de varkenshouder. Terwijl een luttel bedrag voor de consument een wereld van verschil maakt voor de producent.

Supermarkten durven consumenten nog niet goed te vertellen dat het duurzamere stukje vlees echt wat meer moet kosten dan het gangbare vlees.” Al met al heeft die situatie tot gevolg dat de producenten voor bijvoorbeeld Good Farming Star in vergelijking met hun gangbaar producerende buurman misschien iets minder verlies maken, maar zeker geen winst. Ook de garantie dat er een faire prijs is betaald, kan een marketing-argument zijn. Fair trade, dus ook voor producten van Europese herkomst.

Om uit de kostprijsreflex te komen moet er anders worden gedacht, aldus Backus. ”Zoek naar andere manieren van prijsvorming. Kijk bijvoorbeeld eens naar Amerika, welke systemen van prijsvorming daar bestaan. We moeten leren redeneren over een langere periode, en minder per week zoals we nu doen.”

Daarbij worden sterkere verticale ketenrelaties steeds belangrijker. Vasthouden aan de aloude vrijheid-blijheidgedachte gaat de sector steeds meer geld kosten en kansen in de markt worden niet benut. Zo zou een combinatie van aandacht voor dierenwelzijn en meer smaak echt meer onderscheidend vermogen geven.

Een probleem voor de varkenshouderij is het slechte imago. De problemen zijn bekend. Megastallen, antibiotica, mest. ”Er zal werk gemaakt moeten worden van imagoverbetering via een gerichte campagne”, zegt Frits Kremer. Als de sector gericht aan het verduurzamen is, dan kan daarbij ook de hulp van NGO’s als Wakker Dier en Varkens in Nood worden ingeroepen, zo stelt hij.
Ge Backus vult aan: ”Imago begint bij de individuele varkenshouders. Vertel je omgeving wat je doet en hoe je het doet en laat zien dat je betrokken bent.”

In verband met het imago is de vraag interessant of Albert Heijn straks, als het varkensvlees met één ster in alle winkels ligt, een gerichte reclamecampagne opzet om dit vlees te promoten. Albert Heijn geeft desgevraagd aan te zijner tijd de consument in te lichten.

Ook de ideeën van de NVV over productieregulering kwamen in Nijkerk aan de orde. Vrij algemeen is de opinie dat dit alleen zin heeft als het op Europees niveau te regelen is. De kansen om zoiets Europa breed van de grond te krijgen worden gering geacht. Frits Kremer wil het idee niet op voorhand afschieten. ”Als je de Nederlandse overheid daarin mee kunt krijgen, moet je dat zeker doen. Eén ding is zeker, de wens van verduurzaming die is ingezet door Verburg wordt door Bleker overgenomen en omarmd door het ministerie.”

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Verduurzamen is goed, dat hoort nu eenmaal bij de tijd waarin we leven. Iedereen bewust maken dat de productie van de eerste levensbehoefte geen kostprijs gerichtte, maar een gegarandeerde productie is. Gegarandeerd in kwaliteit, betrouwbaarheid, diervriendelijk en milieubewust. Men zal er mee moeten beginnen om ook Respect te tonen voor die producent van die eerste levensbehoefte en hem/haar niet continu op basis van cocurentie uit te wringen. Als we als keten willen verduurzamen moeten we ons onderscheiden en niet zoals nu het geval is iedere keer iets extra's toevoegen. De tijd heeft geleerd, dat iedere toevoeging na verloop van tijd weer gewoon standaard is en daardoor de druk/kosten voor de producent wel weer is toegenomen, maar de verduurzaming voor hem weer een stukje is afgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.