Varkenshouderij

Achtergrond

Verschillen in biggennotering

De onrust over de manier waarop de NVV-notering is samengesteld doet de vraag rijzen hoe andere biggennoteringen zijn samengesteld. Een inventarisatie.

De Utrechtse beursnotering van de NBHV geldt volgens sectorvoorzitter varkenshandel Cees Oostrom voor een gemiddelde gezonde big van 23 kilo bij een koppelgrootte van 140 stuks. De prijs is inclusief een btw-percentage van 5,1 procent. In principe zitten er geen entingen in de noteringen verwerkt.

”We gaan ervan uit dat de kosten voor entingen worden gedeeld door vermeerderaar en vleesvarkenshouder”, aldus Oostrom. Er geldt verder een toeslag van 80 cent voor hogere gewichten dan 23 kilo. Voor biggen zwaarder dan 25 kilo zijn er geen afspraken.

De DPP-biggennotering is de prijs voor een big van 23 kilo inclusief landbouwforfaitaire btw. Er hangt geen specificatie aan voor de koppelgrootte. De handel bepaalt wat er wordt betaald voor de koppels. De basisprijs geldt voor een gezonde big, inclusief de kosten om de biggen gezond te krijgen (enten). Als de vermeerderaar aan kan tonen dat hij vrij is van circo en mycoplasma komt een eventuele enting tegen deze ziektekiemen voor rekening van de ontvangende vleesvarkenshouder”, aldus Bennie ten Thije, die de DPP-notering beheert.

Ten Thije benadrukt dat het streven is om de marktbewegingen in de basisprijs weer te geven. Ook bij de DPP-notering gelden toeslagen voor afwijkende gewichten van 80 cent en 60 cent boven 25 kilo.

De Vion-biggennotering is de prijs voor een big van 23 kilo inclusief 6 procent btw. Het gaat om een prijs zonder entingen. Entingen worden via toeslagen verrekend. De koppelgrootte is 120.
Jos Blom van Vion geeft wel aan dat extra entingen (myco en circo) die op verzoek van de vleesvarkenshouder worden gedaan in principe voor rekening komen van de vleesvarkenshouder. Noodzakelijke entingen zouden voor rekening moeten komen van de vermeerderaar.

Ook Vion hanteert toeslagen en kortingen voor afwijkende gewichten. Er geldt een kilogramverrekenprijs tot 25 kilo van 80 cent. Tussen 25 en 30 kilo 60 cent en boven 30 kilo 40 cent.

Lees ook: Actie Berntsen leidt tot rumoer over notering

Of registreer je om te kunnen reageren.