Varkenshouderij

Achtergrond

Eind aan zestig jaar varkensbeurs

Met de laatste varkensbeurs café De Posthoorn in Montfoort verdwijnt morgen de laatste wekelijkse bijeenkomst van varkens- en biggenhandelaren op vrijdagavond.

Varkenshandelaar Jos Verdouw startte in de jaren vijftig met het vaststellen van de Utrechtse prijs voor geslachte varkens op de Utrechtse varkensmarkt op zaterdag. Daaraan komt een einde in 1978 als de Utrechtse varkensmarkt sluit. Dat is het gevolg van de rechtstreekse levering van vleesvarkens aan slachterijen en de opkomst van exportverzamelplaatsen.

Desondanks hebben handelaren nog behoefte aan een prognose voor de varkensprijzen. Een commissie van vijf leden stelt die verwachting voortaan iedere vrijdagavond vast in café De Tol in Vleuten. De Utrechtse varkensprijs gaat zodoende over in een Vleutense varkensprijs . In 1990 introduceert de beurscommissie een verwachtingsprijs voor levende vleesvarkens en biggen. Niet veel later komt er een inspraakronde, waardoor de aanwezige handelaren commentaar kunnen geven op de door de beurscommissie voorgestelde prijzen. In 2003 moet de Vleutense varkensbeurs verhuizen naar Montfoort.

Inspraakronde verdwijnt
Het bestuur van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee maakte op vrijdagavond 2 oktober van 2009 een eind aan de openbaarheid van de Vleutense varkensbeurs. Het samenstellen van de Vleutense verwachtingsprijzen voor vleesvarkens en biggen moet voortaan achter gesloten deuren gebeuren door de leden van de beurscommissie. Daarmee komt er een eind aan de inspraakronde via een rondgaande microfoon in café De Posthoorn in Montfoort.

Invloed gestaag gegroeid
De invloed van de Vleutense verwachtingsprijs nam tot halverwege de jaren negentig fors toe. Die grote invloed was een gevolg van het grote aantal varkensslachterijen en een overcapaciteit aan slachthaken in Nederland. Daardoor moesten de slachterijen hevig concurreren om hun slachthaken vol te krijgen. Zij kochten die dieren meestal op zaterdag in op basis van de Vleutense prijs voor geslachte varkens.

Sanering slachtsector
Door de vorming van Dumeco in 1995 en de opkoop van de slachthaken van zeven varkensslachterijen in 2002 liep de invloed van de Vleutense notering voor geslachte varkens sterk terug. Die leidende positie van Vleuten nam verder af toen de Duitse slachterijen in oktober 2006 startten met het bekendmaken van hun varkensprijzen op vrijdagmiddag voor het begin van de volgende week. Daarmee zetten zij de toon voor heel Europa.

Na het verdwijnen van de varkensbeurs in Montfoort hoeven varkenshandelaren niet met hun handen in het haar te zitten. De NBHV start volgende week vrijdagavond met de wekelijkse publicatie van nieuwe prijzen op www.beursprijs.nl. Die stellen handelaren via een opgave met hun computer vast.

Of registreer je om te kunnen reageren.