Varkenshouderij

Achtergrond 1045 x bekeken

Beter in dialoog

In de Brabantse gemeente Bernheze zijn varkenshouders en burgers met elkaar in dialoog. Vleesvarkenhouder Herman Krol uit Heeswijk-Dinther juicht het initiatief toe. Met persoonlijke communicatie kun je voorkomen dat je in het dorp wordt nagewezen.

Herman Krol vraagt zijn buren af en toe of ze zijn bedrijf ruiken. Hij wil het antwoord gewoon weten. Een eventuele klacht gaat gauw rondzingen. Dan loopt hij straks door het dorp en ziet hij mensen tegen elkaar smoezen. ’Kijk daar, dat is die varkensboer die zijn hele omgeving in de stank zet.’

Die ellende wil hij voor zijn, hij wil niet worden nagewezen. Met de stank valt het wel mee, hoort hij van zijn buren. Een tijdje terug kreeg hij van een van hen een telefoontje. Toen stonk het blijkbaar wel. Krol was blij met het telefoontje, want daardoor kon hij nagaan wat er aan de hand was. Waarschijnlijk ruiken ze biergistconcentraat, dacht hij. Met dat bijproduct is hij toen gestopt. Als varkenshouder moet je rekening houden met je omgeving, zegt Krol. Dat mag geen punt van discussie zijn.

Krol uit het Brabantse Heeswijk-Dinther is een van de tientallen varkenshouders die vorige week donderdagavond in een zaaltje van Rabobank Bernheze Maasland praat met burgers uit het buitengebied van Bernheze. De bank hoopt dat het debat leidt tot onderling begrip.
Burgers vertellen waar ze last van hebben, varkenshouders geven aan welke stappen zij zetten om de eventuele overlast te verminderen. Na afloop gaan de twee groepen gezamenlijk aan het bier. De sfeer is goed, er klinken geen verwijten rond de tap.

Krol is die avond vaak aan het woord. Hij heeft een bedrijf met 5.800 vleesvarkens. Tien jaar geleden had hij er nog 2.900. Hij is niet de enige varkenshouder in deze gemeente die zijn veestapel flink heeft uitgebreid. Een aantal bewoners van het buitengebied maakt zich daar zorgen over.

De burgers hebben zich georganiseerd in de Bernhezer Buitenwacht. Afgelopen jaar leidde dat af en toe tot hevige debatten met de boeren in het gebied. Over stank, fijnstof, megastallen en antibiotica. De Rabobank heeft de partijen bij elkaar gebracht. Waar dat allemaal toe leidt, is ongewis. Maar meer begrip is er zeker.

Krol is een groot voorstander van een betere communicatie tussen boeren en burgers. Hij wil graag vertellen over wat er allemaal gebeurt op de varkensbedrijven. Veel burgers hebben geen idee dat de nieuwste stallen van tegenwoordig allemaal zijn voorzien van luchtwassers. Met die techniek wordt verreweg de meeste ammoniak en fijnstof uit de stallucht gefilterd. Ze weten niet dat varkensboeren maatregelen nemen om het gebruik van antibiotica te verlagen.

Krol neemt de burgers niks kwalijk. Hoe zouden ze dat allemaal moeten weten? In een persoonlijk gesprek kun je uitleggen wat je doet en wat er nog allemaal in de pijplijn zit. En natuurlijk ook luisteren naar de kritiek, en vervolgens kijken of je daar iets mee kunt.

Neem nou de kritiek van burgers op de bouw van nieuwe, vaak enorm grote varkens- en pluimveestallen in het landschap. Dat daar vraagtekens bij worden geplaatst, snapt Krol best. Om die reden heeft hij zijn bouwkavel al jaren geleden voorzien van erfbeplanting. De bomen en struiken zijn inmiddels flink gegroeid, zijn bedrijf ziet er nu mooi uit. Meer varkenshouders hebben dat gedaan. Maar nog niet iedereen. Met meer groen kan de sector zijn imago zeker verbeteren, zegt hij.

Nog zo’n punt van kritiek, het gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij. Snapt hij ook. Er is namelijk veel voor te zeggen om het preventieve gebruik van deze middelen te verlagen. Dat gebeurt ook. Het is allemaal te lezen in de vakbladen, maar burgers lezen die niet. En dus moet je het vertellen. Bijvoorbeeld in een zaaltje van de Rabobank.

Krol koopt zijn biggen tegenwoordig van een zeugenhouder in plaats van twee, hij voert niet twee keer per week jonge dieren aan maar een keer en zijn nieuwste stal is volledig geconditioneerd. Allemaal maatregelen die leiden tot een betere diergezondheid en dus tot een lager gebruik van antibiotica. Dat zie je niet van de buitenkant, dat moet je gewoon vertellen.

Actieve leden van de Bernhezer Buitenwacht zijn in onderhandeling met een lokale supermarkt. Hun doel is om lokaal, duurzaam geproduceerd varkensvlees in de schappen te krijgen. Een goed initiatief, zegt Krol, ook al heeft hij nog wel wat vragen over het perspectief van deze actie. Maar het achterliggende idee spreekt hem zeker aan. Varkenshouders willen namelijk best voldoen aan wensen van consumenten als daar voor wordt betaald. Dat inwoners van Bernheze nu zelf actie ondernemen om de vleesprijs omhoog te krijgen, vindt hij een prima eerste stap.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.