Varkenshouderij

Achtergrond

Benadruk de pluspunten

Bij vernieuwing gaat de aandacht van varkenshouders nogal eens uit naar wat zij als negatief zien. Voordelen worden niet benoemd.

Kennisplatform VarkensNET organiseerde vorige week een ‘wroetsessie’ in de innovatieve kippenstal van familie Brandsen in Barneveld (Gld.). Het eerste wat een van de varkenshouders die ik sprak zei, was: ,,Ik zie zo vijf dingen die me niet aanstaan.” Ik vroeg hem toen: ,,Zijn er ook onderdelen die je wel aanspreken?”

Dit geval staat niet op zich. Ik kom vaker op open dagen en merk dan dat varkenshouders nogal eens de nadruk leggen op wat hen niet aanstaat, in plaats van de pluspunten of innovaties te bespreken. Dat is jammer.

Grote groepen

Een ander voorbeeld is de opening van de vleesvarkensstal met groepen van 300 dieren bij de gebroeders Rooijakkers in Beek en Donk (N.-Br.) onlangs. Voorafgaand vond een symposium plaats over het houden van varkens in grote groepen. Een van de aanwezige varkenshouders merkte op: ,,Ik zeg altijd: zodra je de varkens niet meer tellen kan, wordt de controle ook niets.”

De diercontrole is in genoemde stal voor een deel geautomatiseerd. Varkens moeten door een poortje alvorens ze bij de voerbak komen en worden dan herkend. De techniek helpt alvast een handje. En volgens mij moet je überhaupt geen varkens gaan houden als je niet tot 300 kunt tellen.

Elke boer heeft zijn eigen voorkeur en denkt vanuit zijn eigen ervaring als het op houderijsystemen aankomt. Dat neemt niet weg dat in iedere stal wel iets zit wat mogelijk op het eigen bedrijf toepasbaar is. Benoem eerst eens die pluspunten.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.