Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

PVV wil lagere bijdrage varkenssector

Het PVV gaat het ministerie van landbouw verzoeken om het financieringsplafond voor de varkenssector voor klassieke varkenspest en mond-en-klauwzeer (MKZ) te verlagen van 26 miljoen euro naar 19 miljoen euro.

In het akkoord dat de productschappen op 7 december vorig jaar met de minister vaststelden over de invulling van het Diergezondheidsconvenant, werd de afspraak gemaakt dat het ministerie voor 1 juli zou moeten aantonen dat zij alles heeft gedaan om het nulstand beleid voor wilde zwijnen voor de gebieden buiten de Veluwe en de Meinweg te handhaven en er voor te zorgen dat er een intensieve monitoring plaats vindt.

In een stand-van-zaken-document over het diergezondheidsconvenant dat donderdag wordt besproken in de openbare bestuursvergadering stelt het PVV dat het duidelijk is dat LNV niet al het mogelijke heeft gedaan voor 1 juli en dat het plafond daarom zou moeten worden bijgesteld naar 19 miljoen euro, zoals is afgesproken.

Wel wil het PVV de optie open houden om het plafond weer bij te stellen naar 26 euro als LNV er voor zorgt dat er het komende halfjaar wel de nodige maatregelen worden genomen om de nulstand te handhaven.

Tot nu toe heeft LNV een brief gestuurd aan de provincies waarin wordt gewezen op het belang van de handhaving. Verder wil LNV in overleg met de gedeputeerden van de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant en de varkenshouderijsector.

Het gebrekkige nulstandbeleid is al jaren een doorn in het oog van de varkenshouderijsector. Officieel zouden wilde zwijnen alleen voor mogen komen op de Veluwe en in het natuurgebied de Meinweg in Limburg. De laatste jaren breiden de populaties echter sterk uit en komen de zwijnen tot ver buiten deze gebieden voor. De varkenshouderij is bang dat de zwijnen varkenspestvirus over kunnen brengen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Willie van Gemert

    Niet lullen maar schieten

Of registreer je om te kunnen reageren.