Varkenshouderij

Achtergrond

Goed eerste kwartaal zeugenhouderij

Zeugenhouders hadden een goed eerste kwartaal. De resultaten in de vleesvarkenshouderij waren matig.

Dat meldt accountantsbureau Abab, dat zich daarbij baseert op de gegevens van bedrijven uit de eigen varkensmonitor.

Varkenshouders kunnen bij Abab hun gegevens invoeren en vergelijken met andere bedrijven. Abab streeft naar een referentiebestand van ongeveer dertig zeugen-, dertig vleesvarkens- en dertig gesloten bedrijven.

De zeugenhouders van de referentiegroep hadden bedrijven van gemiddeld 550 zeugen. Ze boekten over het eerste kwartaal een voerwinst van € 23,20 per afgeleverde big. De omzet per big was € 43,40. De opbrengstprijs per afgeleverde big was € 45,80. De voerkosten bedroegen € 20,10 per big. Na de kosten voor mest, energie en vee bleef er € 15,10 per big over. Deze resultaten zijn goed, maar ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar iets lager, meldt bedrijfsadviseur Eric van der Heijden van Abab.

Vleesvarkenshouders hadden een matig kwartaal, zij het dat de resultaten ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar wel op een iets hoger niveau liggen. De gemiddeld omvang van de bedrijven in de referentiegroep bedroeg 2.500 vleesvarkens. De voerwinst per afgeleverd vleesvarken was € 14,70. De voerwinst werd gerealiseerd bij een biggenaankoopprijs van € 45,80. Voerkosten waren 48 euro en de gemiddeld opbrengstprijs per kilo geslacht gewicht was € 1,17.

Abab rekent met de voerwinst per vierkante meter hokoppervlak. Het is volgens Abab een prima manier om de resultaten van vleesvarkensbedrijven met elkaar te vergelijken. Ook de verschillen tussen droogvoer- en brijvoerbedrijven komen zo goed aan het licht volgens Abab.

Ook gesloten bedrijven met zowel zeugen als vleesvarkens hebben een matig eerste kwartaal achter de rug. De voerwinst per afgeleverd vleesvarken bedroeg € 23,60. Na aftrek van kosten bleef er nog € 8,30 per varken over.

Of registreer je om te kunnen reageren.