Varkenshouderij

Achtergrond

Wisselgeld

De EU wil de onderhandelingen met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur hervatten.

Volgens de Commissie is de tijd rijp het in 2004 afgebroken overleg te hervatten. Doel: een betere toegang voor industriële producten, met name auto's, en diensten.

Niet zonder reden is Copa-Cogeca ontstemd door dit nieuws. De Europese boerenorganisatie vreest dat liberalisering van de handelsbetrekkingen een vernietigend effect heeft op de landbouw in de EU. Hogere invoerquota voor Zuid-Amerikaans rundvee- en pluimveevlees en opheffing van de ban op varkensvlees zal er toe leiden dat de Europese markten voor deze producten worden overspoeld.

Extra pijnlijk is dat de dierenwelzijns- en transporteisen in die landen op een lager niveau liggen dan in de EU, wat een groot concurrentienadeel voor de EU met zich meebrengt. Zelfs na vervoer naar Europa kunnen Zuid-Amerikaanse bedrijven hun vlees nog altijd goedkoper aan de consument aanbieden dan lokale producenten.

Dat de internationale handel wordt vrijgemaakt, is een gegeven. Maar Europa moet er wel voor waken de belangen van de landbouw, waarop de EU is gebouwd, te gebruiken als wisselgeld. Zonder gelijke behandeling van binnen en buiten Europa geproduceerd voedsel is er geen sprake van vrije handel, maar van oneerlijke concurrentie.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.