Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Vion: winstherstel over 2009

Vion Food Group heeft over 2009 een winst geboekt van 62 miljoen euro. Dat is 8 miljoen euro (14,8 procent) meer dan over 2008.

De omzet steeg met 5 procent naar 9 miljard euro. Dit heeft Vion Food Group bekend gemaakt.

De omzet is gegroeid, maar dit is vooral doordat de Britse Grampian bedrijven over het hele boekjaar meetellen in de resultaten. Wordt hiervoor gecorrigeerd dan is de omzet iets gedaald. Dat is echter vooral het gevolg van prijsdalingen van de verschillende eindproducten zoals vlees en vetten.

Topman Uwe Tillmann is blij met de resultaatverbetering, maar benadrukt dat verdere resultaatsverbetering noodzakelijk is.

Vion heeft in het afgelopen verslagjaar herstructureringen en integraties doorgevoerd. Er is veel werk gemaakt van productvernieuwing, verdere synergie en efficiencyverbetering. In de Food divisie verkocht Vion vorig jaar de kipactiviteiten in Thailand. Vion had deze activiteiten verkregen met de overname van Grampian. In Australië werd het schapenvleesbedrijf Tatiara Meat Company verkocht. Voor de Fooddivisie wil Vion zich concentreren op de drie thuismarkten: Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

In de divisie Ingredients heeft Vion zich vooral toegelegd op verdere verduurzaming van de productie. Ecoson en Rendac hebben zich doorontwikkeld tot producenten van duurzame biobrandstoffen. Vion wil met deze concepten ook in andere markten produceren.

Eén reactie

  • no-profile-image

    varkensboer in de vrije handel sinds kort.

    Dat de winst voor het grootste gedeelte wordt behaald door de varkensboer teweinig tebetalen daar kiest de boer die leverd zelf voor,maar dat de andere slachterijen dit daar door gaan volgen in nederland is wel een probleem.

    Ik heb altijd gelooft in vion en hun uitbetalings sijsteem,maar mijn twijfel over de hoogste opbrengst werd steeds groter zeker nu ze met hun nieuwe uitbetalings sijsteem zijn gekomen.
    Nu ik mijn varkens sinds 6 weken naar duitsland gaan brengen ze 3 tot 5 ct de levende kg meer op,dus mijn varkens gaan degrens over want ik wil graag ondernemer blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.