Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

Helft minder remmers kan, maar niet zo rap

Halvering van het gebruik van antibiotica in drie jaar tijd moet voor voorlopers in de veehouderij te doen zijn, maar voor de anderen vindt Jurgen van Leuteren reductie van eerst 20 procent reëel.

De afgelopen jaren is veel gesproken over samenwerken in de keten van de varkenshouderij. Inzichtelijkheid en transparantie zijn genoemd. Dat heeft niet alleen te maken met kostprijs, maar ook met verantwoord en duurzaam ondernemen. Voorwaarde is dat er continuïteit in het bedrijf zit.

Om te veranderen zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Duidelijkheid in regelgeving, mogelijkheden om te investeren in veranderingen en... een te realiseren doelstelling. Hier kun je spreken over voorlopers en volgers. Voorlopers zijn mensen die bergen verzetten. De netwerkgroep Gericht Antibioticagebruik heeft een berg verzet door te laten zien welke kansen er zijn om antibioticagebruik te verminderen. Deze voorlopers hebben ook laten zien dat het verdraaid lastig is om het antibioticagebruik op bedrijfsniveau sterk te reduceren.

Dan de volgers. Deze moeten licht aan het eind van de tunnel zien. Met een reductie van 20 procent is er licht. Dan hebben we de tijd om onder meer op de bedrijven diercontacten te verminderen en te werken aan biosecurity. Om antibioticagebruik te verminderen moet je eerst anders gaan werken. Dan pas kun je antibiotica eraf halen.

Veehouders tussentijds vragen om zieke dieren niet te behandelen, moet je niet willen. Met een te realiseren doelstelling krijg je mensen gemotiveerd aan de slag. Wie wil er niet succesvol zijn?

Wij proberen samen met onze dierhouders te werken aan continuïteit waarbij diergezondheid één van de belangrijkste instrumenten is. Daartoe is er voor al onze bedrijven de DDD (gedefinieerde dagelijkse dosis) uitgerekend, een gepersonaliseerd bedrijfsbehandelplan gemaakt en streven we naar een te realiseren veterinaire doelstelling middels een bedrijfsgezondheidsplan. Zo werken we samen met dierhouders, mengvoederbedrijven en farmacie aan een succesvolle daling van het antibioticagebruik.

Om in drie jaar tijd sectorbreed 50 procent reductie te realiseren, is als een matig verlichte tunnel waarin het op bedrijfsniveau donker kan zijn. Reductie van 20 procent binnen drie jaar is licht aan het eind van de tunnel. Reductie van 50 procent in drie jaar is wel dé logische volgende stap voor de voorlopers.

Jurgen van Leuteren is directeur De Oosthof Samenwerkende Dierenartsenpraktijken

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Han

    Dat zieke dieren behandelt moeten worden, is iedereen het eens. Maar dat is simptoom bestrijding! Waarom zoekt niemand daadwerkelijk naar de reden van ziek worden, om zo de oorzaak weg te nemen. Denk aan de duivenmelker / kippenhouder die geen antibiotica toedient en volgens publicatie geen zieke diere heeft, door eenvoudig appelazijn toe te dienen. Zou dit bij varkens ook werken??? mijn voorstel is laat de sector eens >gaan onderzoeken waarom de dieren ziek worden< en of er een mogelijk is om de dieren meer weerstand te geven tegen de ziekte verwerkers<. Voorkomen is altijd beter dan genezen en nu genezen we want de weerstand die via medicijnen wordt opgebouwd is een SCHIJN WEERSTAND.

  • no-profile-image

    jan vanhumbeeck

    mijn varkens krijgen al 7 jaar geen antibiotica meer . sterfte eerste kwartaal 2010 0,7%

Of registreer je om te kunnen reageren.