Varkenshouderij

Achtergrond

Verburg moet wet varkens handhaven

Geert Laugs, campagnecoördinator voor Compassion in World Farming (CIWF) Nederland, vindt het vreemd dat Gerda Verburg terugkomt op de vierkantemetereis. Niet aanvaardbaar, vindt hij.

Andere beloftes van de minister zijn bestaand beleid.

Minister Verburg is bezweken voor de druk van varkenshouders. In een lange brief aan de Tweede Kamer stelt zij voor terug te komen op het besluit dat de Nederlandse vleesvarkens per 2013 moeten kunnen beschikken over 1 vierkante meter ruimte, in plaats van de 0,8 die nu nog geldt. Dat is vreemd, want wetenschappelijk onderzoek toont volgens de minister aan dat een leefoppervlak van 1 vierkante voor het welzijn van de dieren wenselijk is en ook productievoordelen oplevert.

Desondanks prevaleert echter opnieuw het economisch belang van de varkensboeren en stelt de minister zelfs voor een bestaande regeling af te zwakken. Dat is onaanvaardbaar en in de huidige politieke situatie ook controversieel.

In haar brief presenteert de minister ook een paar doekjes voor het bloeden. Varkens in oude stallen (van voor 1998) die nu nog niet eens 0,8 vierkante meter leefruimte hebben krijgen er maar liefst 0,07 vierkante meter bij! En de minister gaat onderzoeken of de subsidievoorwaarden voor welzijnsverbetering boven het minimum kunnen worden aangescherpt, ze gaat haar best doen de EU over te halen varkens meer ruimte te geven en ze blijft zich inzetten voor meer duurzaamheid. Maar is dat niet grotendeels bestaand beleid?
Terecht constateert de minister dat verrijking van de omgeving (strooisel in de stal) goedkoper is dan hokvergroting en op korte termijn een welzijnsverbetering oplevert. Ze stelt nu voor de wettelijke eisen en de controle op dit punt te gaan verduidelijken. Die eisen laten echter aan duidelijkheid niets te wensen over.

Varkens in de EU moeten kunnen beschikken over strooisel en de meeste varkens in Nederland hebben dat niet. Het zou goed zijn als de minister nu eindelijk actie zou ondernemen en meer controles zou laten uitvoeren. Controle op de naleving van bestaande regels is wel een eerste taak van de overheid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.