Varkenshouderij

Achtergrond

Abab: 2009 een goed jaar zeugenhouderij

Het jaar 2009 was een goed jaar voor de zeugenhouderij. Voor de vleesvarkenshouderij was 2009 nog slechter dan 2008.

Dat blijkt uit de eerste voorlopige resultaten van bedrijfsboekhoudingen die advies- en accountantsbureau Abab naar buiten brengt. De marges in de zeugenhouderij waren positief. Dat betekent dat het gemiddelde zeugenbedrijf nadat het aan zijn verplichtingen heeft voldaan een bedrag van € 1,45 per geleverde big kon reserveren. De beste 25 procent van de bedrijven kan zelfs € 6,25 reserveren. Over 2008 was de marge voor het gemiddelde bedrijf nog € 6,46 negatief.

Anders was dat in de vleesvarkenshouderij. Het gemiddelde vleesvarkensbedrijf draaide een negatieve marge van 14 cent per kilo geslacht gewicht. De 25 procent beste bedrijven draaiden een negatieve marge van 5 cent per kilo geslacht gewicht. Over 2008 was de marge voor het gemiddelde bedrijf 11 cent negatief.

Het gemiddelde gesloten bedrijf draaide in 2009 een negatieve marge van 4 cent per kilo geslacht gewicht. De beste 25 procent bedrijven draaiden 4 cent in de plus. Over 2008 was de marge voor het gemiddelde gesloten bedrijf 12 cent negatief. De berekende marges zijn exclusief waarderingsverschillen van varkens; deze veroorzaken immers geen kasstroom.

De voorlopige resultaten van Abab voor de varkenshouderij zijn gebaseerd op basis van onder andere de reeds uitgewerkte jaarrekeningen en gegevens uit de Varkensmonitor van Abab over 2009. De Varkensmonitor geeft de varkenshouder na afloop van ieder kwartaal via internet inzicht in zijn resultaten in vergelijking met collega bedrijven. Sterk afwijkende resultaten aan de boven- en onderkant blijven buiten beschouwing.

Volgens Steenbreker zijn de resultaten voor de vleesvarkenshouderij over het lopende eerste kwartaal beter dan vorig jaar. ”Het lijkt er op dat 2010 een redelijk jaar kan worden. Dat is ook wel nodig voor de vleesvarkenshouderij na de afgelopen magere jaren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.