Varkenshouderij

Achtergrond

ISN: algemene stop op bouw grote stallen desastreus

Damme – De Duitse varkenshoudersorganisatie ISN vindt de vrees voor de ongebreidelde bouw van grote stallen bij de burgerij begrijpelijk, maar uit scherpe kritiek op de manier waarop de bestuurlijke autoriteiten daarop reageren.

”De reactie van enkele Landkreise om bij de vergunningverlening zonder onderscheid op de rem te trappen totdat een oplossing gevonden is, is voor alle betrokken partijen fataal”, oordeelt ISN-voorzitter Heinrich Dierkes.

Het door Dierkes gegispte beleid van de Landkreise, waaronder met name het Emsland, maar ook Vechta en Leer, om via de achterdeur een bouwstop te bewerkstelligen door de eisen aan de stallen aan te scherpen, maakt de zaak volgens de ISN alleen maar moeilijker en lost helemaal niets op. ”De boer die een vergunning aanvraagt moet nu meer kosten maken en gaat daarom kijken over hoeveel nieuwgebouwde stalplaatsen hij die meerkosten het beste kan verdelen. Daarbij komt ook een zekere paniek dat er straks helemaal geen vergunningen meer worden verleend. Snel worden in de vergunningsaanvragen daarom nog een paar extra stalplaatsen toegevoegd,” legt Dierkes uit.

Dierkes meent dat voor beide reacties, dat wil zeggen de angst van de burgerij voor industriële stalcomplexen en die van de boer die zijn bedrijf veilig wil stellen, wat te zeggen valt. Tegen die achtergrond pleit hij voor een gemeenschappelijke oplossing. ”We moeten de schaalgroottefobie zien weg te nemen. Dat kan echter alleen met beleid en gevoel voor de juiste verhoudingen en niet over de hoofden van de boeren heen. Anders komt de toekomst van de bedrijfstak op het spel te staan en zijn alle inspanningen van het verleden tevergeefs geweest.” Corr

Of registreer je om te kunnen reageren.