Varkenshouderij

Achtergrond

'Vergunningverlening aan veehouderijen loopt spaak'

Veel veehouderijen, die uitstel hebben gekregen om hun stallen emissiearm te maken onder voorwaarde dat ze op 1 januari 2011 over de benodigde vergunningen zouden beschikken, zullen niet aan die voorwaarde kunnen voldoen.

De termijn om de vergunningen in orde te maken moet daarom worden verlengd tot 1 juli 2011.

Dat bepleiten de belangrijkste agrarische adviesbureaus in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). De adviesbureaus wijten de problemen onder meer aan de invoering van de omgevingsvergunning per 1 oktober jongstleden; lokale overheden en adviesbureaus zijn nog niet gewend aan deze nieuwe vergunning, waardoor vertraging optreedt.

Daarnaast voeren ze de snelheid aan waarmee de veehouders begin dit jaar een bedrijfsontwikkelingsplan hebben moeten indienen, wilden ze in aanmerking komen voor uitstel van de huisvestingseisen. Deze plannen waren daardoor onvoldoende voldragen. Verder laat nadere regelgeving van het ministerie van (inmiddels) Infrastructuur en Milieu op zich wachten en is de lijst van toegestane stalsystemen nauwelijks uitgebreid.

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf wil de brief vanmiddag bespreken in de procedurevergadering van de ELI-Kamercommissie. Dijkgraaf wil een snelle reactie van de staatssecretarissen Bleker (landbouw) en Atsma (milieu). Zij zouden die morgen al kunnen geven: dan staat het vervolgdebat over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gepland.

Eind vorig jaar besloot het vorige kabinet tot een zogenoemd 'gedoogbeleid' voor veehouders; zij zouden hun stallen pas in 2013 emissiearm hoeven te hebben, mits ze in het genoemde bedrijfsontwikkelingsplan zouden aangeven hóe ze dat zouden doen. Een van de redenen voor het uitstel/gedoogbeleid was dat per 2013 ook nieuwe eisen van kracht worden voor dierenwelzijn. Veehouders zouden hun stallen dan in één keer emissiearm én diervriendelijker kunnen maken, zo was de gedachte.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.