Varkenshouderij

Achtergrond 503 x bekeken

'Kans klein dat Sterksel verhuist'

Directeur Paul Vriesekoop van Wageningen UR Livestock Research acht de kans klein dat er een compleet nieuw varkensproefbedrijf Sterksel wordt gebouwd op een andere dan de huidige locatie.

“Ik schat in dat we daar niet vertrekken, hoewel het ook niet geheel uitgesloten is”, aldus Vriesekoop. Vriesekoop wijst er in dit verband ook op dat een eventuele verplaatsing naar een nieuwe locatie veel voeten in de aarde heeft.

Het huidige praktijkcentrum Sterksel moet uitgroeien tot een kennis, onderwijs en innovatiecentrum voor de varkenshouderij, volgens de huidige plannen. Ook zou het praktijkcentrum kunnen uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor de andere veehouderijsectoren.

Op het ogenblik wordt een uitgebreid inventarisatie-onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wensen en ideeën van de diverse belanghebbenden. Vriesekoop: “Sterksel is nu een proefbedrijf waar zeer veel sterk innoverend onderzoek wordt gedaan. De onderzoeksomzet is gestegen van 7 ton tot 1 miljoen euro. De onderzoekscapaciteit is de begrenzende factor, anders zouden we nog meer kunnen doen.” Het bedrijfsleven, met name de varkenshouderij, het ministerie en de midden en kleinbedrijven weten het proefbedrijf goed te vinden.

Een tweede wens is dat Sterksel verder wordt verankerd in het agrarisch onderwijs. Daarover wordt verder overlegd met de AOC’s, het middelbaar beroepsonderwijs en HAS Den Bosch.

De derde functie is kennisuitwisseling en voorlichting. Ook die functie moet verder profiel krijgen.

De inventarisatie moet voor de Kerst zijn afgerond. Na nieuwjaar zullen dan verdere stappen en besluiten moeten worden genomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.