Varkenshouderij

Achtergrond

Franse bron Aujeszky op één bedrijf

De Franse bedrijven die besmet zijn geraakt met de ziekte van Aujeszky hebben die besmetting opgedaan door contacten met één zeugenbedrijf.

Dat blijkt uit een rapportage van de Fransen aan de Europese voedselveiligheidsinstelling (Scofcah).

De commissie varkenshouderij van het Productschap Vee en Vlees (PVV) bespreekt de rapportage in zijn vergadering van morgen. Uit de rapportage van de Fransen en ook eigen onderzoek van het PVV blijkt dat er uit de besmette regio in de 45 dagen voorafgaand aan de vaststelling van de besmetting, geen dieren uit deze regio zijn geïmporteerd naar Nederland.

De bron van de besmetting lag bij een bedrijf met 43 zeugen in het zuid-westelijke departement Pyrenées Atlantiques. Dit bedrijf had 60 contactbedrijven, waarvan er 18 positief bleken te zijn. Alle besmette bedrijven op twee na liggen in het departement.

De Franse veterinaire onderzoekers vermoeden dat de besmetting van het bronbedrijf al wel in 2008 of 2009 kan hebben plaatsgevonden. De bron zou dan hebben gelegen bij wilde zwijnen. De onderzoekers hebben op geen van de bedrijven levend virus aangetroffen. Alleen afweerstoffen in het bloed zijn aangetoond.

Het PVV trekt uit de bevindingen van de Fransen de conclusie dat het niet anders kan dat de besmetting met de ziekte van Aujeszky heel lang op het zeugenbedrijf aanwezig moet zijn geweest. Het is voor het schap onduidelijk waarom de besmetting niet eerder gevonden is.

Volgens PVV-medewerker Jan Klaver zullen de Fransen waarschijnlijk niet nalatig zijn geweest en zich aan de EU-verordeningen voor het monitoren van de ziekte hebben gehouden. "Wel is het duidelijk dat het Franse monitoringssysteem minder goed is dan het Nederlandse", aldus Klaver. Hij wijst er op dat die monitoring in Nederland ook vleesvarkensbedrijven behelst. Dat is iets wat niet wordt voorgeschreven in de Europese verordening.

Of registreer je om te kunnen reageren.