Varkenshouderij

Achtergrond

Eis emissie vergt weinig aanpassing varkensstal

Traditionele vleesvarkensstallen kunnen met relatief eenvoudige maatregelen voldoen aan de ammoniakeisen van 2013.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees (PVV).

In 2013 moeten alle bedrijven emissiearm zijn voor ammoniak. Voor bedrijven met vleesvarkens betekent dat een maximale uitstoot van 1,4 kilo ammoniak per jaar per dierplaats. Wageningen UR Livestock Research heeft de mogelijkheden geïnventariseerd om deze emissie te verminderen door combinaties van relatief eenvoudige maatregelen, zoals voeding in combinatie met goedkope stalaanpassingen. Zo kan de ammoniakemissie omlaag zonder ingrijpende en dus dure stalaanpassingen. Dit is vooral van belang voor varkensbedrijven die niet gaan investeren in grote, nieuwe stallen.

Enkele combimaatregelen die volgens Wageningen perspectief bieden, zijn verlaging van het eiwitgehalte in het voer, toevoegen van benzoëzuur aan het voer (Vevovitall), het aanbrengen van een stankslot bij volledige onderkeldering, aanzuren van de mest, aanbrengen van balansballen in de mestkelder, afdelingen leeg laten en eerder afleveren. Er is een eenvoudig model gemaakt om het effect op de ammoniakemissie van combinaties van maatregelen te berekenen. Met de combinaties kunnen ammoniakemissiereducties worden bereikt die variëren van circa 30 tot 70 procent, aldus de onderzoekers. De varkenshouder zal zelf de afweging moeten maken welke maatregelen voor zijn bedrijf het meest geschikt zijn.

De meeste combinaties van eenvoudige maatregelen zijn nog niet in de wettelijke Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) opgenomen. Het zou volgens Wageningen veel tijd kosten om alle perspectiefvolle combinaties van maatregelen door te meten. Daarom wordt in het rapport aanbevolen om de emissiereductie bij enkele perspectiefvolle combinaties door te meten. Daarmee kan gecontroleerd worden of het model een goede voorspelling geeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.