Varkenshouderij

Achtergrond

'Vijf antibiotica voldoen voor 80 procent ziekten'

Met een beperkte hoeveelheid van vier à vijf soorten antibiotica is tachtig procent van de aandoeningen binnen de Nederlandse varkenshouderij te behandelen.

Dat verwachten de deelnemers aan het netwerk Omgaan met MRSA in de Intensieve Veehouderij.

Het netwerk is opgezet door DLV Advies. Sinds maart dit jaar zijn vijf Brabantse varkenshouders bezig het antibioticagebruik op het bedrijf terug te dringen. Samen met twee betrokken dierenartsen annex adviseurs, Manon Houben en Marc Bossers, is een lijst met 'toegestane' antibiotica opgesteld. Daarnaast is een lijst gemaakt met 'verboden' middelen vanwege het risico op resistentie. "We werken nu met slechts vier of vijf middelen, in plaats van de twaalf middelen of meer die varkenshouders normaal in de medicijnkast hebben staan”, aldus projectleidster Judith Mulder van DLV Advies.

Deze beperkte hoeveelheid zogenoemde smal-spectrummiddelen (dus niet breedwerkend) is voldoende om het gros van de ziektes in de varkenshouderij te behandelen, aldus Mulder. Minder middelen in de veehouderij betekent dat meer middelen 'overblijven' voor de mens. "En bovendien is met minder middelen het risico op vergissingen door de varkenshouder of zijn medewerkers ook een stuk kleiner."

De smalspectrummiddelen worden ook heel gericht ingezet. De varkenshouders passen nadrukkelijk geen koppelbehandelingen toe. De resultaten zijn hoopvol, aldus de projectleidster. Twee van de vijf boeren hebben het antibioticagebruik nagenoeg tot nul gereduceerd en op één bedrijf is ook de MRSA-besmetting van zowel varkens als mensen sterk afgenomen. Bij de andere bedrijven is het wachten nog op de testresultaten.

Volgens Mulder toont dit dat de gewenste reductie van 50 procent in antibioticagebruik in 2013 haalbaar is.  "Het vergt wel veel doorzettingsvermogen van de varkenshouder. De varkens gaan eerst echt achteruit, daar moet je tegen kunnen. Daarna wordt het beter. Ze maken de ziekte door en krijgen meer weerstand."

Of registreer je om te kunnen reageren.